GfK: Čokolade i čokoladni barovi u korpama nešto više od jedanput mesečno

VKK - Slatki program

Vodič kroz kategoriju

21.12.2022.

U posmatranom šestomesešnom periodu, čokoladu je kupilo skoro 90% domaćinstava u Srbiji… Penetracija čokoladnih barova je nešto manja i iznosi 85%... Glavni maloprodanji formati, u kojima se kupuju čokolade, su diskontni lanci, sa količinskim učešćem od 24%… Dominantni maloprodanji format, u kome se kupuju čokoladni barovi, jesu supermarketi sa količinskim učešćem od 28%

Autorka: Slavica Kovačević, Junior CP Researcher, slavica.kovacevic@gfk.com

U fokusu ovog istraživanja je kupovina čokolada i čokoladnih barova u Srbiji, u periodu od novembra 2021. do aprila 2022. godine. 
U posmatranom šestomesešnom periodu, čokoladu je kupilo skoro 90% domaćinstava u Srbiji, sa frekvencijom kupovine od osam puta u posmatranom periodu, odnosno nešto više od jedanput mesečno. 

Glavni maloprodanji formati, u kojima se kupuju proizvodi ove kategorije, su diskontni lanci, sa količinskim učešćem od 24%, zatim supermarketi (23%) i minimarketi (22%). Tradicionalne prodavnice odnose 17% količinskog učešća dok hipermarketi svega 7%. Najvišu lojalnost kupaca ove kategorije među trgovačkim lancima ima Lidl.

Pet vodećih brendova odnose 62% količinskog učešća i to su abecednim redosledom: Eurocrem, Fin Carre, Kinder Chocolate, Milka i Najlepše Želje. Milka se izdvaja kao brend sa najvećom lojalnošću kupaca unutar lategorije. 
Promocije odnose 32% količinskog učešća, dok trgovačke marke čine 23% ukupnih količina čokolada u domaćinstvima u Srbiji. 

Penetracija čokoladnih barova je nešto manja i iznosi 85%, za posmatrani šestomesečni period, dok je učestalost kupovine ovih proizvoda u proseku takođe nešto veća od jedanput mesečno. 

Dominantni maloprodanji format, u kome se kupuju čokoladni barovi, jesu supermarketi sa količinskim učešćem od 28%. Slede minimarketi (20%) i tradicionalne prodavnice (17%), diskontni lanci odnose 13% količinskog učešća, dok hipermarketi 10%. DIS se izdvaja kao trgovački lanac sa najvišom lojalnošću kupaca u ovoj kategoriji.

Vodećih pet brednova u posmatranoj kategroji imaju količinsko učešće od 54% i to su abecednim redoslednom: Bananica, Candy Rush, KDV, Mister Choc i Snickers. Bananica se izdvaja kao brend sa najvišom lojalnošću kupaca. 

Kupovine na promocijama generišu jednu četvrtinu ukupnih količina kategorije, dok trgovačke marke odnose 15% količinskog učešća.

GfK Panel domaćinstava je standardizovano istraživanje koje u Adria regionu neprekidno traje duži niz godina (u Hrvatskoj od 2000. godine, u Srbiji od novembra 2002, a u BiH u periodu od 2004. do 2012. godine). U centru pažnje je merenje potrošnje oko 130 proizvodnih kategorija na reprezentativnom uzorku domaćinstava. Podaci se prikupljaju uz pomoć pametnog telefona i SmartScan mobilne aplikacije. Ova metodologija meri potrošnju robe široke potrošnje koja se konzumira u samom domaćinstvu i pokriva kupovinu u svim kanalima distribucije. Proizvodi koji se potroše van domaćinstva nisu predmet ovog istraživanja.

 

GfK je pouzdan izvor najznačajnijih informacija o tržištu i potrošačima, koji omogućavaju našim klijentima da donesu sveobuhvatnije odluke. Više od 10.000 eksperata u marketinškim istraživanjima kombinuje svoju strast sa 80 godina GfK iskustva u proučavanju podataka. Ovo omogućava GfK da poveže ključna globalna saznanja sa lokalnim specifičnostima u više od 100 zemalja. Koristeći inovativne tehnologije i naučni pristup, GfK pretvara obimne podatke u suštinske podatke, čime omogućava svojim klijentima da unaprede konkurentnost i obogate iskustva i izbor potrošača.