Summi1
Summi1

Crna Gora: Porasle kamatne stope u novembru

AKTUELNO

Region

23.01.2023.

Prosečna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite, koja obuhvata sve njihove troškove, u novembru je u odnosu na oktobar porasla 0,13 procentnih poena i iznosila je 5,81%, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

Prosečna ponderisana nominalna kamatna stopa je na mesečnom nivou porasla 0,13 procentnih poena na 5,33%, navodi se u Biltenu CBCG.

Efektivna kamatna stopa na novoodobrene kredite u novembru je iznosila 6,44%, a nominalna 5,6%.

Kamatne stope mikrokreditnih finansijskih institucija (MFI) na ukupno odobrene kredite u novembru su ostale nepromenjene, pa je efektivna iznosila 23,42%, a nominalna 20,5%.

Efektivna kamatna stopa MFI na novoodobrene kredite na mesečnom nivou je porasla 0,08 procentna poena na 23,8%, a nominalna 0,14 procentnih bodova na 20,54%.

Prosečna ponderisana efektivna kamatna stopa na depozite u novembru je na mesečnom nivou bila veća 0,02 procentna poena na 0,27%.

Razlika između aktivnih i pasivnih kamatnih stopa u novembru je iznosila 5,54 procentna poena i bila je veća u odnosu na oktobar.

izvor: eKapija.me
foto: pixabay