Summi1
Summit2

Austrija planira da smanji upotrebu resursa za 80% do 2050.

AKTUELNO

Svet

21.02.2023

Poslednja u nizu evropskih zemalja koja je rešena da krene putem cirkularne ekonomije je Austrija. Peta zemlja u EU po korišćenju sirovina i resursa rešila je da smanji svoj ekološki otisak i postavila je niz ambicioznih ciljeva u Strategiji cirkularne ekonomije usvojenoj krajem prošle godine.

Austrija trenutno troši 33 tona resursa po stanovniku, što je 19 tona više od proseka i pet puta više od onog što se smatra održivim. Cilj je da za 80% smanji količinu resursa po stanovnika do 2050. godina na maksimum 7 tona po stanovniku što se smatra održivim. Strategija postavlja i ciljeve koji se tiču povećanja stope cirkularnosti i smanjenja potrošnje po domaćinstvu.

Za razliku od Finske i Holandije, Austrija postavlja ciljeve za smanjenje upotrebe biomase imajući u vidu problem krčenja šuma kako bi se proizvele zamene za proizvode fosilnih goriva.

Za razliku od Finske koja planira da do 2035. godine smanji upotrebu domaćih sirovina i svede ih na nivo iz 2015, Austrija cilja 80% smanjenja do 2050. godine.

Inače, ciljevi smanjenja upotrebe resursa nisu uključeni u Evropski zeleni dogovor i nacionalne klimatske i energetske strategije država članica EU. Ipak, poslednji propisi, poput zakona o ambalaži i baterijama, idu u prilog ciljevima smanjenja otpada, reciklaže i ponovne upotrebe resursa, a u toku su i pregovori o ciljevima za smanjenje otpada od hrane.

izvor: eKapija
foto: unsplash/Patrick Hendry