Summi1
Summit2

Nielsen Audience Measurement: Kućna hemija i kućne potrepštine u reklamama

VKK - Prolećno čišćenje

Vodič kroz kategoriju

21.03.2023.

Detaljniji presek kroz sektor ukazuje na to da više od četvrtine tj. 26,8% udela otpada na TV oglašavanje klase Deterdženti za veš, tečni i gelasti, 17,5% na oglašavanje klase Sredstva za mašinsko pranje posuđa, 13,4% na oglašavanje klase Omekšivači, zatim 6,8% na oglašavanje klase Sredstva za ručno pranje posuđa. Za navedenim klasama sa 6% sledi klasa „Sredstva za uklanjanje fleka“

Autor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement se bavi merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstva sa oko 2.700 pojedinaca koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više. 

U dinamičnom okruženju kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti su preduslov za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije je uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja kućne hemije i kućnih potrepština, kojim se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašavača i brendova Kućne hemije i kućnih potrepština na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću, u periodu od 12 meseci, od oktobra 2021. godine zaključno sa septembrom 2022. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

Kućna hemija i kućne potrepštine predstavljaju 11. sektor proizvoda što se tiče aktivnosti TV oglašavanja na koji otpada 2,9% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. U okviru navedenog sektora, primat drži kategorija “Pranje i održavanje rublja i posuđa“ sa više od ¾ udela u sektoru, tačnije 75,9%, zatim slede „Hemijska sredstva za kućnu higijenu“ sa 17,3% udela u sektoru, te „Sitne kućne potrepštine” sa 4,8%, dok se „Papirna galanterija“ nalazi na četvrtoj poziciji sa 2% udela u oglašavanju kućne hemije i kućnih potrepština na srpskom tržištu, tokom analiziranih 12 meseci. 

Detaljniji presek kroz sektor „Kućna hemija i kućne potrepštine“, ukazuje na to da više od četvrtine tj. 26,8% udela otpada na TV oglašavanje klase Deterdženti za veš, tečni i gelasti, 17,5% na oglašavanje klase Sredstva za mašinsko pranje posuđa, 13,4% na oglašavanje klase Omekšivači, zatim 6,8% na oglašavanje klase Sredstva za ručno pranje posuđa. Za navedenim klasama sa 6% sledi klasa „Sredstva za uklanjanje fleka“. Ostale klase i njihov udeo u okviru TV oglašavanja kućne hemije i potrepština su prikazane na grafikonu.

Primat u TV oglašavanju kućne hemije i kućnih potrepština pripada kompaniji Procter&Gamble sa udelom od 33% ostvarenih EqGRP u okviru kategorije. Na drugom mestu po oglašavanju je kompanija Henkel sa 22,5% udela u kategoriji. Na trećem mestu po oglašavanju se nalazi Reckitt Benckiser sa 20,9% udela u kategoriji. Zatim sledi Albus sa 8,4%, te Unilever sa 4%, dok preostalih 11,2% udela u TV oglašavanju u okviru navedene kategorije otpada na sledeće oglašivače: Beohemija, Sca Molnlycke, Maginus, Vileda itd.

Od top pet brendova u okviru sektora kućne hemije i kućnih potrepština, na prvom mestu se izdvaja brend Ariel sa 12,2% udela u TV oglašavanju analiziranog sektora na srpskom tržištu, za kojim slede brendovi Fairy sa 11,9%, Finish sa 8,3%, Lenor sa 7,7%. i Persil sa 6,7% udela.

---
U okviru sektora “Kućna hemija i kućne potrepštine” oglašivači su najveći deo ulaganja u TV oglašavanje usmerili na proizvode koji pripadaju klasi deterdženata za pranje veša, tečni i gelasti. Što se brendova tiče, najaktivniji brendovi su Ariel i Fairy.