Summi1
Summit2

Crna Gora: Prosečna plata u februaru 770 evra, porasla više od 9%

AKTUELNO

Region

31.03.2023.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa u februaru je iznosila 771 evro i veća je za 9,2% u odnosu na isti period lani, pokazuju podaci Monstata. U odnosu na januar, neto plate su uvećane 1,8%.

Iz Monstata navode i da je prosečna bruto plata u februaru bila 958 evra.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cene u februaru u odnosu na januar zabeležile rast od 0,5% proizilazi da su realne zarade za isti period zabeležile rast od 1,3%, dodaje se u saopštenju.

Po sektorima delatnosti, prosečne zarade bez poreza i doprinosa u februaru su u odnosu na prethodni mesec zabeležile rast u sektorima informisanje i komunikacije 10,7%, vađenje ruda i kamena 10,6%, državna uprava i odbrana: obavezno socijalno osiguranje 9,3%, stručne, naučne i tehničke delatnosti 5,7%, te administrativne i pomoćne uslužne delatnosti 4,7%.

Rast je zabeležen i u sektorima snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 3,9%, obrazovanje 2,2%, finansijske delatnosti i delatnost osiguranja 2,1%, usluge smeštaja i ishrane 1,6%, poslovanje nekretninama 1,3% i trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala 0,5%.

U saopštenju Monstata stoji da je pad prosečne neto plate zabeležen u sektorima zdravstvena i socijalna zaštita 5,1%, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4,3%, umetničke zabavne i rekreativne delatnosti 3,3%, te građevinarstvo 2,6%.

Pad zarada zabeležen je i u sektorima snabdevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa, uklanjanje otpada i slične aktivnosti 1,8%, prerađivačka industrija 1,3%, ostale uslužne delatnosti 0,2% i saobraćaj i skladištenje 0,1%, zaključuju iz Monstata.

izvor: eKapija.me
foto: pixabay