Summi1
Summit2

GFK: Prosečna frekvencija kupovine piva - osam puta za pet meseci

Panel domaćinstava - Kupovina za potrošnju u domaćinstvima

Vodič kroz kategoriju

08.05.2023

Lojalnost trgovačkim markama u ovoj kategoriji iznosi 18%, što znači da kupci piva trgovačkih marki od svoje ukupne potrošnje na kategoriju piva izdvoje malo manje od petine za trgovačke marke. S druge strane, ukupno količinsko učešće PL-a u kategoriji iznosi svega 5% kategorije

Slavica Kovačević, Junior CP Researcher, slavica.kovacevic@gfk.com

U fokusu ovog istraživanja je kupovina piva u periodu od avgusta do decembra 2022. godine. 

Pivo je u Srbiji kupilo 73% domaćinstava, u posmatranom petomesečnom periodu, pri čemu je zabeležen blagi pad penetracije u odnosu na isti period prethodne godine. Prosečna frekvencija kupovine je osam puta u posmatranom periodu.

Iako su minimarketi zabeležili blagi pad količinskog ušešća na tržištu, i dalje se izdvajaju kao najdominatniji format sa 27% učešća. Zatim slede tradicionalne prodavnice sa 23% i supermarketi sa 22% učešća. Hipermarketi i specijalizovane prodavnice doprinose sa 9% i 8% respektivno. Diskontni lanci su zabeležili blagi porast i doprinse sa 6% učešća.

Vodećih pet brendova odnosi 66% količinskog ušeća i to su abecednim redosledom: Jelen, Lav, Nikšićko, Tuborg i Zaječarsko. Kao brend sa najvišom lojalnošću kupaca izdvaja se Zaječarsko.

Lojalnost trgovačkim markama u ovoj kategoriji iznosi 18%, što znači da kupci piva trgovačkih marki od svoje ukupne potrošnje na kategoriju piva izdvoje malo manje od petine za trgovačke marke. S druge strane, ukupno količinsko učešće PL-a u kategoriji iznosi svega 5% kategorije. 

Malo manje od jedne četvrtine, odnosno 23% količine piva kupljeno je na promociji.

O istraživanju
GfK Panel domaćinstava je standardizovano istraživanje koje u Adria regionu neprekidno traje duži niz godina (u Hrvatskoj od 2000. godine, u Srbiji od novembra 2002, a u BiH u periodu od 2004. do 2012. godine). U centru pažnje je merenje potrošnje oko 130 proizvodnih kategorija na reprezentativnom uzorku domaćinstava. Podaci se prikupljaju uz pomoć pametnog telefona i SmartScan mobilne aplikacije. Ova metodologija meri potrošnju robe široke potrošnje koja se konzumira u samom domaćinstvu i pokriva kupovinu u svim kanalima distribucije. Proizvodi koji se potroše van domaćinstva nisu predmet ovog istraživanja.

 

O GfK 
GfK je pouzdan izvor najznačajnijih informacija o tržištu i potrošačima, koji omogućavaju našim klijentima da donesu sveobuhvatnije odluke. Više od 10.000 eksperata u marketinškim istraživanjima kombinuje svoju strast sa 80 godina GfK iskustva u proučavanju podataka. Ovo omogućava GfK da poveže ključna globalna saznanja sa lokalnim specifičnostima u više od 100 zemalja. Koristeći inovativne tehnologije i naučni pristup, GfK pretvara obimne podatke u suštinske podatke, čime omogućava svojim klijentima da unaprede konkurentnost i obogate iskustva i izbor potrošača.