Summi1
Summit2

Nielsen Audience Measurement: Bezalkoholna pića često u reklamama

VKK Bezalkoholna i energetska pića

Vodič kroz kategoriju

10.07.2023

Kada posmatramo samu kategoriju Bezalkoholna pića, primat u TV oglašavanju pripada kompaniji Coca-Cola, sa udelom od čak 41,3% ostvarenih EqGRP u okviru kategorije. Na drugom mestu je kompanija VodaVoda sa 29,1% udela u TV oglašavanju kategorije, a na trećem mestu je Knjaz Miloš sa 12,2% udela

Autor: Nielsen Audience Measurement 

Nielsen Audience Measurement se bavi merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstva sa oko 2.700 pojedinaca, koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više.  

U dinamičnom okruženju, kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti su preduslov za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije je uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran  upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu. 

Pregled TV oglašavanja Bezalkoholnih pića, kojim se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašavača i brendova bezalkoholnih pića na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci, od februara 2022. godine zaključno sa januarom 2023. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama. 

“Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića” predstavljaju drugi sektor proizvoda, što se tiče aktivnosti TV oglašavanja na koji otpada 19,8% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. U okviru navedenog sektora, prva po udelu je kategorija “Bezalkoholna pića“ sa čak 43,2% udela u sektoru, poprilično ispred prve sledeće kategorije “Slatkiši” na koju otpada 27,8% udela.  

Detaljniji presek kroz kategoriju Bezalkoholna pića, ukazuje na to da su Mineralne vode izbile na prvo mesto kao najaktivnija klasa proizvoda sa više od polovine udela u ukupnom oglašavanju bezalkoholnih pića tj. 50,4%. Za njom sledi klasa Gazirani sokovi sa 35,3% udela, zatim Negazirani sokovi sa 7% udela. Za njima slede Instant sokovi sa 3,5% udela i Ice tea sa 2,1%, te Energetski napici sa samo 1,8% udela u kategoriji. 

Klase bezalkoholnih pića i njihov udeo u okviru TV oglašavanja celokupne kategorije proizvoda su prikazane na grafikonu. 

Kada posmatramo samu kategoriju Bezalkoholna pića, primat u TV oglašavanju pripada kompaniji Coca-Cola, sa udelom od čak 41,3% ostvarenih EqGRP u okviru kategorije. Na drugom mestu je kompanija VodaVoda sa 29,1% udela u TV oglašavanju kategorije, a na trećem mestu je Knjaz Miloš sa 12,2% udela; sledi Pepsi sa 4,9%, Atlantic Grupa sa 3,5%, te Doo Planinka Kuršumlija sa 2,5%, Atlantic Grupa Droga Kolinska sa 1,6%, Agrokor Mivela sa 1,3%, te Swisslion sa 0,9%. Preostalih 2,7% udela u TV oglašavanju u okviru navedene kategorije otpada na ostale oglašivače, kao što su Rauch, Fruvita i drugi.  

Presek TV oglašavanja pojedinačnih brendova kategorije Bezalkoholna pića pokazuje da najveći udeo u njemu zauzima brend VodaVoda, sa 29,1% ostvarenih EqGRP u okviru te kategorije. Na drugom mestu je Coca-Cola sa 13,3%, treća je Rosa voda sa 9,3%, slede Fanta 5,5%, Schweppes 5,2%, Pepsi sa 4,9%, dok na Aqua Vivu, u ukupnom TV oglašavanju, otpada 4,1% udela. Ostali brendovi koji su bili najaktivniji što se tiče TV oglašavanja tokom analiziranog perioda su Knjaz Miloš, Coca-Cola Zero, Cedevita, Next, Prolom Voda i drugi. 

*** 

U okviru kategorije proizvoda Bezalkoholna pića, oglašivači su najveći deo ulaganja u TV oglašavanje usmerili na proizvode koji pripadaju klasama Mineralna voda i Gazirani sokovi. Što se proizvođača tiče, najaktivniji su Coca-Cola i VodaVoda sa svojim proizvodima iz ove kategorije, dok je u televizijskom oglašavanju pojedinačnih brendova na srpskom tržištu, u analiziranom periodu od februara 2022. zaključno sa januarom 2023, najzastupljenija negazirana voda VodaVoda.