Summi1
Summit2

GfK: Bezalkoholna pića u svakoj petoj korpi

VKK Bezalkoholna i energetska pića

Vodič kroz kategoriju

10.07.2023

Minimarketi i supermarket doprinose sa po 25% količinskog učešća unutar ove kategorije, dok tradicionalne prodavnice doprinose sa 24%... Udeo privatnih marki je zabeležio rasta naspram istog perioda prethodne godine i iznosi 15%... Od ukupne kupljene količine, 18% potiče od proizvoda kupljenih na promociji

Autorka: Slavica Kovačević, Junior CP Researcher, slavica.kovacevic@gfk.com 

U fokusu ovog istraživanja je kupovina bezalkoholnih i energetskih pića, u periodu od septembra do februara 2023. godine. Analizom su obuhvaćene kategorije gaziranih sokova, voćnih sokova, ledenih čajeva, mineralnih voda i energetskih pića. 

U posmatranom šestomesečnom periodu, 99% domaćinstava Srbije je bar jednom kupilo neki proizvod analizirane kategorije pića. Bezalkoholna pića su se našla u svakoj petoj korpi, odnosno u 21% FMCG korpi u ovom periodu. Od bezalkoholnih pića, mineralnu vodu možemo naći u svakoj desetoj korpi, kao i gazirane sokove.  

Zabeležen je blagi pad frekvencije kupovine, koja sad iznosi 27 puta u šest meseci, drugim rečima, bezalkoholna pića se kupuju malo više od četiri puta mesečno. 

Minimarketi i supermarket doprinose sa po 25% količinskog učešća unutar ove kategorije, dok tradicionalne prodavnice doprinose sa 24%.  

Top 5 brendova odnosi 36% kupljene količine, abecednim redosledom to su: Coca-Cola, Knjaz Miloš, Lidl, Pepsi i Rosa.  

Udeo privatnih marki je zabeležio rasta naspram istog perioda prethodne godine i iznosi 15%.  

Od ukupne kupljene količine, 18% potiče od proizvoda kupljenih na promociji. 

Između naših pet tipova kupaca, segmentiranih po prehrambenim navikama, kod Zelenih entuzijasta i Quick&Healthy Cooks, mineralna voda se ističe po količinskom udelu: odnos količinskog udela unutar segmenta naspram količinskog udela na total tržištu, pri čemu se udeo računa naspram cele kategorije bezakoholnih pića. Energetska pića se izdvajaju kod Instant Eaters, dok Old-Schoolers više kupuju voćnih sokova u odnosu na totalno tržište. Kod Masterchef-ova se ističu ledeni čajevi. 

O istraživanju 
GfK Panel domaćinstava je standardizovano istraživanje koje u Adria regionu neprekidno traje duži niz godina (u Hrvatskoj od 2000. godine, u Srbiji od novembra 2002, a u BiH u periodu od 2004. do 2012. godine). U centru pažnje je merenje potrošnje oko 130 proizvodnih kategorija na reprezentativnom uzorku domaćinstava. Podaci se prikupljaju uz pomoć pametnog telefona i SmartScan mobilne aplikacije. Ova metodologija meri potrošnju robe široke potrošnje koja se konzumira u samom domaćinstvu i pokriva kupovinu u svim kanalima distribucije. Proizvodi koji se potroše van domaćinstva nisu predmet ovog istraživanja.

 

O GfK  
GfK je pouzdan izvor najznačajnijih informacija o tržištu i potrošačima, koji omogućavaju našim klijentima da donesu sveobuhvatnije odluke. Više od 10.000 eksperata u marketinškim istraživanjima kombinuje svoju strast sa 80 godina GfK iskustva u proučavanju podataka. Ovo omogućava GfK da poveže ključna globalna saznanja sa lokalnim specifičnostima u više od 100 zemalja. Koristeći inovativne tehnologije i naučni pristup, GfK pretvara obimne podatke u suštinske podatke, čime omogućava svojim klijentima da unaprede konkurentnost i obogate iskustva i izbor potrošača.