Summi1
Summit2

MOL Grupa ostvarila rast obima prodaje od 16% u drugom kvartalu

POSLOVANJE

Srbija

04.08.2023

U prvih šest meseci ove godine MOL Grupa je ostvarila EBITDA od 1,125 miliona dolara, dok je u drugom kvartalu EBITDA dostigla 411 miliona dolara. 

Upstream EBITDA je opala na 99 miliona dolara u drugom kvartalu 2023. i dostigla je 382 miliona dolara u prvoj polovini 2023. godine, što predstavlja smanjenje od 83% i 65% u poređenju sa istim periodima prošle godine.

Pojednostavljeno generisanje slobodnog novčanog toka divizije je praktično nestalo u drugom kvartalu 2023. zbog dodatnog poreza na prihode i ekstra tantijema za rudarski sektor koje je naplaćivala mađarska vlada, a smanjenje cena ugljovodonika imalo je negativan uticaj i na rezultate. Obim proizvodnje nafte i gasa opao je za 5 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, pošto je proizvodnja na polju Shaikan u Iračkom Kurdistanu zaustavljena zbog zatvaranja izvoznog gasovoda tokom ovog kvartala.

Makro okruženje nije bilo dovoljno dobro da uravnoteži negativne efekte intervencija vlada u regionu CIE koje su bez sumnje ostavile traga na naše rezultate u prvoj polovini godine, a posebno u drugom kvartalu 2023. Trenutni nivo preduzetih mera vlade – osim ako se ove vanredne mere postepeno ne povuku u bliskoj budućnosti – pogoršaće konkurentnost MOL Grupe i opteretiti naše novčane tokove potrebne za naše investicione planove. Bez obzira na negativne eksterne uticaje, operativni učinak MOL Grupe je bio snažan, kompanije su nastavile sa svojim strateškim ulaganjima, a MOL Grupa je takođe uspela da pokrene svoju novu poslovnu liniju upravljanja otpadom, rekao je Zsolt Hernádi, predsednik i izvršni direktor MOL Grupe.

Proizvodnja u Mađarskoj je porasla za 6,5% na godišnjem nivou u ovom kvartalu, čime je obim proizvodnje na nivou grupe za prvih šest meseci dostigao 91,6 mboepd, što je znatno iznad proizvodnih smernica.

Downstream čista CCS EBITDA u drugom kvartalu 2023. smanjena je na 102 miliona dolara, dok polugodišnji rezultat iznosi 487 miliona dolara. Značajno smanjenje u drugom kvartalu izazvano je dodatnim porezima, kao što su jednokratni dodatni trošak poreza zasnovan na prihodima, i slaba marža na petchem kombinovana sa potražnjom i pritiskom cena.

Potražnja za motornim gorivima u Mađarskoj je opala za 12% u odnosu na drugi kvartal 2022. pošto je gornja granica povećala potrošnju u baznom periodu, dok je potražnja porasla u drugim zemljama CIE, posebno u Hrvatskoj (+8%); u celini, ukupna prodaja proizvoda ostala je ista za Grupu.

Consumer Services EBITDA je u drugom kvartalu 2023. skoro učetvorostručena u odnosu na isti period prošle godine i dostigla je 175 miliona dolara, čime je rezultat divizije u prvoj polovini godine iznosio 301 milion dolara.

Istovremeno, obim prodaje u drugom kvartalu 2023. porastao je za 16% u odnosu na prethodnu godinu, podržan sa više od 200 miliona litara pozitivnog neorganskog uticaja kupovine Lotosa u Poljskoj, dok je količina prodatog goriva porasla u većini zemalja, osim u Mađarskoj, gde se potražnja normalizovala nakon ukidanja ograničenja cena.

Broj lokacija Fresh Corner porastao je na 1.180 u drugom kvartalu 2023. sa 1.103 u istom periodu prošle godine.

Gas Midstream EBITDA značajno je porasla u odnosu na isti period prošle godine i u drugom kvartalu 2023. iznoseći 60 miliona dolara pošto je ojačala potražnja za prekograničnim kapacitetima, čime su rezultati u prvoj polovini godine iznad 139 miliona dolara. Zbog nižih nabavnih cena gasa nego u istom periodu prošle godine, dobrim rezultatima su doprineli i smanjeni operativni troškovi.

MOL Grupa je postavila svoje smernice za EBITDA za celu 2023. na približno 2,5 milijardi dolara.

Izvor: InStore
Foto: MOL Group