Summi1
Summit2

RetailZoom: Najprodavanije kategorije proizvoda

TRGOVAČKA MAPA 2023

Analize

10.08.2023

Uprkos snažnom rastu cena, koji vodi do rasta prodajne vrednosti FMCG-a od +12,6%, prodajne količine stoje na sličnom nivou kao i prethodne godine sa promenom od +0,1%. Moderni formati trgovine beleže rast vrednosne prodaje od +17,2%, a količinske +1,6% uz porast prosečnih cena od +15,3%. Tradicionalni formati trgovine imaju niži rast vrednosne prodaje od +9,2%, dok količine blago opadaju -0,3%, uz porast cena od +9,5%

Autor: RetailZoom 

U narednim redovima dat je prikaz kretanja za po tri vodeće kategorije food (prehrane) i nonfood segmenata (neprehrane-kućna hemija i kozmetike), iz “korpe” izveštavanih kategorija (ukupan broj izveštavanih prehrambenih i neprehrambenih kategorija RetailZoom panela, prema standardnoj RetailZoom definiciji, u ovom momentu je 160). Iz analize isključujemo kategoriju cigareta. Podaci su dobijeni ekstrapolacijom na osnovu panela koji broji više od 4.660 objekata. Podatke, na osnovu kojih se izrađuju izveštaji i daje prikaz kategorija, svi maloprodajni lanci iz RetailZoom panela dostavljaju elektronski čime se eliminiše medotološko kašnjenje podatka i brže se reflektuju trendovi prodaje.  

Prehrana: pivo, gazirana bezalkoholna pića i biskviti/keks 

Pod pritiskom inflacije oblikuju se mnogi modeli ponašanja kupaca. Prema poslednjim studijama u Americi koje je sproveo FED (Federalne rezerve SAD), dolazimo do nalaza da visoki troškovi života, prouzrokovani inflacijom, trenutno predstavljaju veći uzrok zabrinutosti od gubitka posla. 

Početkom 2021. inflacija u Velikoj Britaniji bila je manja od 1%. Sada je 10,1%, što je maksimum u poslednjih 40 godina. Troškovi u Americi su 8,6% veći nego pre godinu dana, dok u su evrozoni porasli za rekordnih 8,1%. Prema daljim projekcijama troškovi života će verovatno još više rasti u narednim mesecima. Prema podacima RetailZoom panela u Srbiji, rast prosečnih cena po jedinici prodaje (Kg/L) za svih 160 kategorija iznosi +13,9%, u periodu od maja 2022. godine do aprila 2023. godine, u odnosu na isti period godinu dana ranije. Realni rast cena iznosi još više od pomenute brojke. Rast prosečnih cena po jedinici prodaje (Kg/L) u prehrambenim kategorijama iznosi +29,4%, kod alkoholnih i bezalkoholnih pića je +10,9%, za papirnu konfekciju rast cena je +40%, dok cena hrane za kućne ljubimce raste +29,4% u poslednjih godinu dana. Uprkos snažnom rastu cena, koji vodi do rasta prodajne vrednosti FMCG-a od +12,6%, prodajne količine stoje na sličnom nivou kao i prethodne godine sa promenom od +0,1%. Moderni formati trgovine beleže rast vrednosne prodaje od +17,2%, a količinske +1,6% uz porast prosečnih cena od +15,3%. Tradicionalni formati trgovine imaju niži rast vrednosne prodaje od +9,2%, dok količine blago opadaju -0,3%, uz porast cena od +9,5%. 

Tri vodeće kategorije u panelu prehrane, vrednosno posmatrano u proteklih godinu dana, su pivo, bezalkoholna gazirana pića i biskviti/keksi. U prva četiri meseca ove godine, u odnosu na prva četiri meseca prethodne godine, posmatrane kategorije beleže kumulativni rast u prodatim količinama od +3%, dok to u vrednosnj prodaji iznosi +17%. Ove tri kategorije kumulativno posmatrano su pod uticajem inflacije od +12% imale sledeći performans (+12% vrednosne promene, +0,1% volumenske promene) ukoliko posmatramo MAT TY (odnosno period od maja 2022. godine do aprila 2023. godine) u odnosu na isti period prethodne godine (od maja 2021. godine do aprila 2022. godine). 

Kategorija piva u posmatranom periodu MAT TY beleži rast od +7,5% vrednosno posmatrano, dok je u količinama u proteklih godinu dana iskazan blagi rast od +0,7%. U komadnoj prodaji, kategorija piva beleži rast od +0,9%, u periodu od maja 2022. do aprila 2023. u odnosu na isti period prethodne godine. Kanal malih radnji, koji generiše 41% prodajne vrednosti u proteklih godinu dana, beleži rast od +4% vrednosno. Količinski pada -2% u odnosu na isti period prošle godine, a generiše 43% količinske prodaje. Kanal velikih i srednjih radnji, iz koga dolazi po 35% vrednosne i volumenske prodaje, beleži rast i to: +10% vrednosno, a po +2% komadne i volumenske prodaje. Kanal hipermarketa i supermarketa beleži rast od +2% vrednosne i količinske prodaje, dok je njegov značaj raste i dostiže 17% u vrednosti, a 16% u prodatim količinama u poslednjih godinu dana. Kada je u pitanju regionalno kretanje ove kategorije, možemo primetiti da region Sever beleži najveći rast od +13% vrednosno, a u volumenu rast od +5%. Beograd prikazuje rast od +11% vrednosno, a +4% količinski, dok je u regionu Istok je zapažen pad od -5% količinski, uz +0,1% vrednosnu promenu. Zapad vrednosno raste +5%, a količinski nema promena.  

Bezalkoholna gazirana pića u prethodnih godinu dana (od maja 2022. godine do aprila 2023. godine) u odnosu na isti period godine pre, beleže količinski pad od -0,5%, dok je vrednosni rast od +13,3%, a kada je u pitanju komadna prodaja rast je +2,9%. Od početka godine do aprila 2023. Godine, u odnosu na isti period prethodne godine, količinska prodaja ima rast od +2,6%, dok vrednosna prodaja raste +16,7%, a komadna +5.3%. Iz kanala velikih i srednjih radnji, u prethodnih godinu dana, generisano je 37% prodatih količina i 36% prodajne vrednosti. Ovaj kanal beleži rast u proteklih godinu dana od +2% količinski i +18% vrednosno, a kada je u pitanju broj komada, u pitanju je takođe rast od +4%. Sa druge strane, kanal malih radnji koji „nosi“ 37% prodatih količina, a 34% vrednosne prodaje u proteklih godinu dana, zabeležio je rast u količinskoj prodaji od +1%, dok u istom periodu, od početka godine do aprila 2023. godine, beleži vrednosni rast od +13% u odnosu na isti period prethodne godine. U proteklih godinu dana, skoro svi regioni beleže rast kako vrednosno, tako i u količinskoj i komadnoj prodaji. Jedino je u regionu Zapad zabeležen pad od -8% količinske prodaje i -3% komadne prodaje. 

Kategorija biskvita/keksa, kao jedna od top 3 kategorije prehrambenog panela, beleži stagnaciju u poslednjih godinu dana (od maja 2022. godine do aprila 2023. godine) u odnosu na isti period prošle godine, kada posmatramo količinsku prodaju i iznosi +0,3%, dok komadno raste +5,4%, a ako posmatramo vrednosnu prodaju u pitanju je rast od čak +19,7%. U prva četiri meseca ove godine (od januara 2023. do aprila 2023), pad u količinskoj prodaje je -0,2%, dok je komadno rast +5,3%. Vrednosna prodaja raste +21,8% na YTD nivou, jer je porast cena +22,1% u odnosu na isti YTD period prošle godine. U odnosu na prethodnu godinu, zabeležen je vrednosni rast kategorije u svim regionima, a iz regiona Sever i Beograd najviše raste +25% vrednosno, dok je količinski pad primećen u regionu Istok -2% i Zapad -+6%. Kanal koji je najznačajniji za prodaju ove kategorije (40% tržišta), kanal srednjih i velikih radnji beleži rast od +20% vrednosno. S druge strane, iz kanala malih radnji, koji nose gotovo četvrtinu prodaje (25% vrednosne prodaje) i 27% količinske u proteklih godinu dana, dolazi vrednosni rast od +14% i volumenski pad od -2% u poslednjih godinu dana u odnosu na isti period prethodne godine. U hipermarketima i supermarketima, koji nose trećinu tržišta, zabeleženo je rast vrednosne prodaje od +22% vrednosno i +1% količinske prodaje. 

Neprehrana: deterdženti za pranje veša, toalet papir i hrana za kućne ljubimce 

U grupi neprehrambenih kategorija, ako posmatramo kategorije RetailZoom panela, vrednosno posmatrano top tri kategorije, u proteklih godinu dana su: deterdženti za pranje veša, toalet papir i hrana za kućne ljubimce. U prva četiri meseci ove godine, u odnosu na isti period prethodne godine, posmatrane kategorije beleže kumulativni rast u vrednosti od +13%. Ako posmatramo poslednjih godinu dana (od maja 2022. godine do aprila 2023. godine) u odnosu na isti period godine pre (od maja 2021. godine do aprila 2022. godine) kumulativni rast ovih kategorija je +15% ako posmatramo vrednosno. 

Deterdženti za pranje veša, u proteklih godinu dana u odnosu na isti period prethodne godine, beleže količinski pad od -12%, dok je vrednost u rastu od +6%. Komadna prodaja je pala za -7%. Ono što možemo primetiti jeste rast segmenta tečnih deterdženata. Vrednosno posmatrano, kategorija deterdženata najviše raste u kanalu hiper/supermarket +7% i u kanalu srednjih i velikih radnji +8%. Svi kanali beleže pad u prodatim količinama. Kanali srednjih i velikih radnji beleže količinski pad od -4% u istom periodu, dok u prodajnoj vrednosti raste +0,5%. Region koji ima najznačajniji vrednosni rast je Beograd sa +9%. 

U proteklih godinu dana, kao periodu koji posmatramo, toalet papiri u vrednosti rastu +24%, dok je u količinama zabeležen pad od -5%. Zabeležen je rast vrednosne prodaje u svim regionima i kanalima, a najviše u regionu Beograd i Sever po +26% i u kanalu malih radnji +28%. 

Hrana za kućne ljubimce, u prethodnom periodu, beleži značajan rast vrednosne prodaje od +22% i to u svim regionima i kanalima . Najdominantniji kanal prodaj za ovu kategoriju su super/hipermarketi sa 46% vrednosne i količinske prodaje.