Summi1
Summit2

Deloitte: Top trgovci u svetu

TRGOVAČKA MAPA 2023

Analize

18.08.2023.

Ukupni maloprodajni prihod 250 najvećih kompanija dostigao je 5,7 biliona dolara u finansijskoj 2021 (FY2021 - fiskalna godina koja traje od 1. jula 2021. do 30. juna 2022. godine), što je povećanje od 8,5% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu, na osnovu ukupnog prosečno ponderisanog iznosa prihoda korigovanog za kursne razlike… Ukupno, 81,6% (204) od Top 250 kompanija ostvarilo je pozitivan rast prihoda od maloprodaje, a 35,2% (88) njih je zabeležilo dvocifren rast

Pripremila: Ana Filipović, ana@instore.rs 

U godini snažnog međugodišnjeg rasta prihoda od maloprodaje u prvih 250, vidimo da održivost ostaje visoko među prioritetima kompanija. Nekoliko igrača radi na preprodaji malo korišćene robe i vidimo mnogo tehnoloških inovacija. Uspešni trgovci na malo kombinuju tehnologiju sa ljudskim faktorom kako bi pružili optimalno korisničko iskustvo. Među 50 najbržerastućih kompanija, glavni pokretači rasta bili su luksuzni brendovi, e-trgovci i robne kuće.  

Globalna snaga maloprodaje 

Ukupni maloprodajni prihod 250 najvećih kompanija dostigao je 5,7 biliona dolara u finansijskoj 2021 (FY2021 - fiskalna godina koja traje od 1. jula 2021. do 30. juna 2022. godine), što je povećanje od 8,5% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu, na osnovu ukupnog prosečno ponderisanog iznosa prihoda korigovanog za kursne razlike. Ovaj rast se nadovezuje na rast prihoda od maloprodaje od 5,2% na godišnjem nivou zabeležen u fiskalnoj 2020. Iako i dalje predstavlja značajne izazove, maloprodajno okruženje je postalo “gostoprimljivije” u finansijskoj 2021, u poređenju sa prethodnom godinom, zahvaljujući delimičnom popuštanju pandemijskih ograničenja i vraćanju potrošača kupovnim navikama pre pandemije.  

Zaustavljena potražnja potrošača za odećom i dodacima dovela je do godišnjeg rasta prodaje u segmentu od 31,3%, u poređenju sa padom od 14% u prethodnoj godini. Prodavci luksuzne robe postigli su izuzetan učinak zahvaljujući ponovnom otvaranju klasičnih prodavnica i ponovnom pojavljivanju društvenih događaja i prilika koje su pogodne za kupovinu luksuzne odeće. Format robne kuće je posebno imao koristi, sa rastom prihoda od 25,7%, nakon teške finansijske godine 2020. koju su mučili zatvaranje prodavnica i zabrinuti potrošači. E-trgovci i maloprodavci sa razvijenim digitalnim kanalima zabeležili su snažan rast prihoda tokom fiskalne 2021. godine, pored rekordnog prinosa u prethodnoj godini. 

Kombinovana neto profitna marža za 250 najvećih trgovaca na malo je bila 4,3% na osnovu ukupnog prosečno ponderisanog iznosa prihoda korigovanog za kursne razlike, što je jedan procentni poen više nego prethodne godine. Ovo povećanje profitabilnosti se uglavnom može pripisati kombinovanoj neto profitnoj marži od 9,8% u sektoru odeće i aksesoara i povećanju profitabilnosti robe kao št su sportska odeća, elektronika, nameštaj, nakit…, robe za slobodno vreme, kao i diversifikaciji trgovaca. 

Ukupno, 81,6% (204) od Top 250 kompanija ostvarilo je pozitivan rast prihoda od maloprodaje, a 35,2% (88) njih je zabeležilo dvocifren rast. Među maloprodavcima koji su prijavili neto profit, 88,9% (169) je bilo profitabilno, u odnosu na 82,7% u fiskalnoj 2020. Udeo Top 250 agregatnih maloprodajnih prihoda od poslovanja u inostranstvu povećan je sa 21,3% na 23,4%, a prosečan broj zemalja u kojima kompanije posluju sa maloprodajom porastao je sa 10,8 u fiskalnoj 2020. na 11,4 u fiskalnoj 2021. godini. 

Kineski trgovac specijazovan za onlajn prodaju JD.com popeo se za dve pozicije na sedmo mesto na rang-listi 10 najboljih globalnih moći maloprodaje u fiskalnoj 2021. kao rezultat rasta prihoda od maloprodaje od 25,1%. Nijedan novi trgovac na malo nije ušao u Top 10 rang listu u fiskalnoj 2021. Prva tri mesta ostala su nepromenjena u poređenju sa prethodnom godinom. Prvi na listi je i dalje Walmart, sledi ga Amazon, a na trećoj poziciji je Costco. Uprkos ublažavanju ograničenja u vezi sa pandemijom, maloprodajni sektor je doživeo stalne poremećaje tokom fiskalne 2021. Ogromna većina trgovaca je zabeležila i pozitivan rast prihoda i neto profitne marže.  

Vodeći trgovci nastavili su da podržavaju svoje ESG strategije, kroz mere kao što su postavljanje ambicioznih ciljeva za emisiju ugljenika, smanjenje plastike za jednokratnu upotrebu i pružanje potrošačima mogućnosti da donese odluke o kupovini koje su ekološki „osvešćene“. 

Ovaj odeljak predstavlja analizu 10 najboljih trgovaca na malo na Top 250 rang-listi, zasnovanu na različitim temama uključujući prihode od maloprodaje, spajanja i akvizicije, e-trgovinu, tehnologiju, životnu sredinu, održivost i upravljanje (ESG) i neto profitne marže. Specifične informacije koje pokriva svaki trgovac zavise od informacija koje su javno dostupne. ,

Poređenje Top 10 i Top 250 

Najvećih 250 trgovaca ostvarilo je ukupnu kombinovanu stopu rasta maloprodaje od 8,5% u fiskalnoj 2021. Poređenja radi, prvih 10 trgovaca na malo je poraslo za 8% na osnovu ukupnog prosečno ponderisanog iznosa prihoda korigovanog za kursne razlike, što je pad u odnosu na rast maloprodaje od 12,4% prvih 10 u fiskalnoj 2020. Od trgovaca u Top 10, 70% se nalazi u SAD, što je znatno veći procenat od 28% američkih trgovaca na malo u Top 250. Osim toga, došlo je do povećanja procenta maloprodajnih prihoda od inostranih operacija za 2,8 procentnih poena među prvih 10 (27,9%): ovo je slično povećanju od 2,1 procentni poen kod 250 najvećih trgovaca na malo (23,4%). 

Što se tiče godišnjeg rasta maloprodajnih prihoda, JD.com je bio najbrže rastući u Top 10 kompanija u fiskalnoj 2021, sa povećanjem prihoda od 25,1%. Zajedno sa Amazonom, dva digitalna prodavca su imala koristi od promene ponašanja među potrošačima ka digitalnoj kupovini, tokom i nakon pandemije. Većina od 10 najboljih trgovaca aktivno je poboljšala svoje digitalne mogućnosti, bilo primenom tehnologija u prodavnicama za pomoć kupcima (kao što su HDPhone kompanije The Home Depot) ili kroz poboljšanje njihove ponude na više kanala (kao što je JD.com novi „Kupujte odmah“ servis na zahtev potrošača). 

Kombinovana marža neto profita među prvih 10 porasla je za 0,2 procentna poena sa 3,9% u finansijskoj 2020. na 4,1% u fiskalnoj 2021. godini, ali marže neto profita među prvih 10 uveliko variraju u rasponu od -0,5% do 10,9%. Target, Valgreens i Amazon povećali su svoje profitne marže za više od 1,5 procentnih poena u fiskalnoj 2021. Top 250 je zabeležilo neto profitnu maržu od 4,3%, što je povećanje od 1 procentnog poena u poređenju sa fiskalnom 2020. Povećanje profitabilnosti dolazi uprkos kontinuiranom pritisku pandemije, inflaciji cena energenata i robe, kao i rastućim troškovima radne snage. 

Analiza proizvodnih sektora 

Ovaj odeljak izveštaja analizira maloprodajni učinak Top 250 prema sektoru primarnih maloprodajnih proizvoda. Za analizu se koriste četiri proizvodna sektora: odeća i aksesoar; roba široke potrošnje (FMCG); sportska oprema, nakit, nameštaj, tehnika i sl. i roba za slobodno vreme; i razna roba. Kompanija je dodeljena jednom od tri specifična sektora proizvoda ako je najmanje polovina njenog maloprodajnog prihoda izvedena iz te široko definisane kategorije proizvoda. Ako svaki od ovih sektora proizvoda čini manje od polovine maloprodajnih prihoda kompanije, on je kategorisan kao „razna roba“. 

U fiskalnoj 2021. godini, u 250 najvećih kompanija, sektor odeće i dodataka ostvario je najveći rast prihoda od maloprodaje od pomenuta četiri proizvodna sektora, 31,3%, i najveću neto maržu profita, 9,8%. Poređenja radi, u fiskalnoj 2020. ovaj sektor je imao pad maloprodajnih prihoda od 14%.  

Sektor robe široke potrošnje 

Među Top 250 kompanija, one iz sektora robe široke potrošnje imale su najnižu stopu rasta od sva četiri proizvodna sektora, sa rastom prosečnog maloprodajnog prihoda sa 4,7% u finansijskoj 2020. na 5% u fiskalnoj 2021. godini. Kompanije u sektoru ostvarile su prosečnu neto profitnu maržu od 2,6%, što je povećanje od 0,1 procentnog poena u odnosu na prethodnu godinu. Trgovci robom široke potrošnje su činili 63,8% ukupnih maloprodajnih prihoda za Top 250, što je za 2,6 procentnih poena manje u odnosu na prethodnu godinu. 

Dok se 40% FMCG kompanija nalazi u Evropi, sve veći broj njih koje ulaze u Top 250 je u Aziji i Pacifiku i Severnoj Americi. Od 136 kompanija, 11 prodavaca robe široke potrošnje povećalo je svoje maloprodajne prihode za više od 20% u fiskalnoj 2021. Vodeći je bio japanski trgovac na malo Seven & i Holding, sa ukupnim povećanjem od 54,7% i 137% u segmentu prodavnica u inostranstvu. Ulta Beauty je, takođe, ostvario snažan rast maloprodaje od 40,3%, zahvaljujući kombinaciji povećanog poverenja potrošača nakon ublažavanja ograničenja uvednih zbog pandemije COVID-19 i vladinih stimulativnih paketa dodeljenih tokom godine. 

Pet najvećih trgovaca robe široke potrošnje, koji se nalaze na rang listi Top 10, zajedno su imali 33% učešća, isto kao i prethodne godine. Srednja vrednost maloprodajnog prihoda FMCG kompanija porasla je sa 24 milijarde USD u finansijskoj 2020. na 27 milijardi USD u fiskalnoj 2021. godini, iznad prosečne veličine trgovaca u Top 250 od 23 milijarde USD. Tokom fiskalne 2021. godine, samo tri trgovca robom široke potrošnje postigla su dvocifrene marže neto profita. Među njima su bili odbor za kontrolu alkohola u Ontariju, koji je imao najveću maržu (34,6%), Voolvorth's (13,1%) i Ulta Beauty (11,4%). Međutim, dvanaest drugih trgovaca na malo u sektoru robe široke potrošnje prijavilo je negativnu neto profitnu maržu za godinu. 


O izveštaju „Globalna snaga maloprodaje“ 

U ovom izveštaju je predstavljeno vodećih 250 maloprodajnih lanaca, na osnovu javno dostupnih podataka za finansijsku 2021. godinu (fiskalnu godinu koja traje od 1. jula 2021. do 30. juna 2021. godine). Analizirali smo njihovu uspešnost u različitim državama i proizvodnim sektorima. Izveštaj, takođe, sadrži pregled ekonomskih izgleda na globalnom nivou, pregled 50 najbrže rastućih, kao i pregled maloprodajnih lanaca koji su se po prvi put našli među vodećih 250.