Summi1
Summit2

Nielsen Audience Measurement: Mlečni proizvodi u reklamama

VKK - Mleko i mlečni proizvodi

Vodič kroz kategoriju

26.09.2023.

Detaljniji presek same kategorije Mlečni proizvodi ukazuje na to da 33,9% udela u kategoriji otpada na TV oglašavanje klase Jogurt i kefir, sledi klasa Sir sa 20,4% udela u TV oglašavanju, zatim sledi klasa Ostali mlečni proizvodi sa 20%, zatim Program mlečnih proizvoda sa 10,4%, potom Pudinzi, voćni jogurti i ostali mlečni deserti sa 8,6%, te Mleko sa 6,7% udela u ukupnom oglašavanju ove kategorije proizvoda na srpskom tržištu, tokom analiziranog perioda

Autor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement bavi se merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstava sa oko 2.700 pojedinaca koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više.

U dinamičnom okruženju, kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti preduslov su za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije jeste uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja kategorije proizvoda Mlečni proizvodi, u okviru sektora Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića, kojom se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje, baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašivača i brendova kategorije proizvoda Mlečni proizvodi na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci – od 1. juna 2022. godine zaključno sa 31. majem 2023. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

„Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića“ predstavljaju 2. sektor proizvoda, odmah iza „Trgovina“ što se tiče aktivnosti TV oglašavanja i na njega otpada 19,1% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. U okviru navedenog sektora, na petom mestu je kategorija „Mlečni proizvodi“ sa 4,1% udela u oglašavanju pomenutog sektora proizvoda na srpskom tržištu tokom analiziranih 12 meseci.

Detaljniji presek same kategorije Mlečni proizvodi ukazuje na to da 33,9% udela u kategoriji otpada na TV oglašavanje klase Jogurt i kefir, sledi klasa Sir sa 20,4% udela u TV oglašavanju, zatim sledi klasa Ostali mlečni proizvodi sa 20%, zatim Program mlečnih proizvoda sa 10,4%,

potom Pudinzi, voćni jogurti i ostali mlečni deserti sa 8,6%, te Mleko sa 6,7% udela u ukupnom oglašavanju ove kategorije proizvoda na srpskom tržištu, tokom analiziranog perioda.

Raspodela klasa kategorije Mlečni proizvodi i njihov udeo u okviru TV oglašavanja prikazani su na grafikonu.

Kada posmatramo samu kategoriju Mlečni proizvodi, više od 90% udela u oglašavanju otpada na dve kompanije. Prvo mesto u TV oglašavanju pripada kompaniji Imlek sa udelom od 59,1% ostvarenih EqGRP u okviru kategorije, a na drugom mestu je kompanija Lactalis – Dukat sa 34,4% udela u TV oglašavanju kategorije. Značajno manji udeo u TV oglašavanju je razdeljen između Mlekare Šabac 2,9% udela; zatim kompanije Zanetti 2,1%, te BMI sa 1,5% udela u ukupnom TV oglašavanju kategorije Mlečni proizvodi na srpskom tržištu.

Presek TV oglašavanja pojedinačnih brendova kategorije Mlečni proizvodi pokazuje da najveći udeo u njemu zauzima Moja Kravica sa 21,2% ostvarenih EqGRP u okviru te kategorije, na drugom mestu je President sa 16,3% udela, sledi Dukat sa 15,5%. Zatim slede Imlek Balans 12,9%, Imlek čokolada 11,8%, na Grekos, u ukupnom TV oglašavanju mlečnih porizvoda, otpada 6,3%, na brend Imlek 6,2%, na Alpsko mleko 2,3%, dok Sirko ima 2,2% udela. Preostalih 5,4% udela dele brendovi Grana Padano, Paladin, Imlek protein, Šabačka i ostali.

***

U okviru kategorije proizvoda Mlečni proizvodi oglašivači su najveći deo ulaganja u TV oglašavanje usmerili na proizvode koji pripadaju klasama Jogurt i kefir i Sir. Što se proizvođača tiče, najaktivniji u TV oglašavanju su bili Imlek i Lactalis – Dukat sa svojim proizvodima iz ove kategorije, dok je u televizijskom oglašavanju pojedinačnih brendova na srpskom tržištu, u analiziranom periodu, najzastupljeniji Moja kravica.