Summi1
Summit2

Trendovi: Efikasniji i nezaboravni POS materijali

Vodič kroz tržište POS materijala

Marketing

16.10.2023

Dizajn prodajnog mesta je ključni element shopper marketing-a, jer utiče na konačnu odluku o kupovini i korisničko iskustvo. U konkurentnom i dinamičnom maloprodajnom okruženju, dizajn materijala na mestu prodaje mora biti inovativan, privlačan i prilagodljiv promenljivim potrebama i preferencijama potrošača

Pripremila: Ana Filipović, ana@instore.rs


Foto: Pinterest

Prema najnovijoj istraživačkoj studiji, globalna potražnja za POS materijalima, u smislu prihoda, procenjena je na 12,63 milijardi dolara u 2022. godini i očekuje se da će premašiti 25,7 milijardi dolara do 2030. godine, rastući po CAGR od približno 8,23% tokom predviđenog perioda, od 2023. do 2030. godine  

Marketinška taktika, ili procedura, poznata kao materijali na prodajnom mestu (POSm) uključuje njegovo postavljanje na lokaciju na kojoj se proizvod prodaje. Prodavci postavljaju POS kako bi podstakli prodaju proizvoda na maloprodajnom nivou. Krajnja svrha materijala na prodajnom mestu, bilo da su to displeji na ivici polica, samostalni displeji, podni displeji ili displeji na kasama, jeste povećanje prodaje reklamiranog proizvoda. Mogu se napraviti od niza materijala, uključujući karton, metal ili plastiku, i obojeni su prepoznatljivim bojama i u dizajnu koji su povezani sa predmetom čija prodaja želi da se unapredi. 


Foto: Pinterest

U većini slučajeva, POS materijali se koriste za privlačenje pažnje kupaca na nove ili sezonske proizvode, kao i za reklamiranje određenih artikala ograničenog izdanja. Dizajn POS materijala može imati za cilj da privuče kupce ili privuče njihovu pažnju. Takođe, može poslužiti kao tehnika za brendiranje ili razmenu poruka koja ima za cilj da ubedi kupce da kupe proizvod. Pošto su POS materijali jeftiniji, ali efikasan metod za oglašavanje robe, posebno na mestu prodaje, njihova upotreba i potražnja su dramatično porasli poslednjih godina. 

Dinamika tržišta 

Faktori rasta 

  • Povećana konkurencija će povećati potražnju
    Zbog rastuće konkurencije u maloprodajnoj industriji, jednoj od najbrže rastućih industrija i najvećem potrošaču POSm, predviđa se da će tržište materijala na mestu prodaje rasti globalno. Tržište postaje konkurentnije zbog sve većeg broja igrača koji se pridružuju sektoru hrane i pića (F&B) i maloprodaji, a svaka kompanija pokušava da primeni strategije kako bi svoje proizvode izdvojila od proizvoda konkurencije. S obzirom na to da se sve to dešava na maloprodajnom nivou, koji je na kraju prodajnog lanca, POS materijali se mogu posmatrati kao poslednja tehnika reklamiranja koju igrač može da koristi. U poređenju sa drugim vrstama promocije, kao što su TV ili štampani oglasi, proizvođači i prodavci mogu da promovišu svoje proizvode po znatno nižim troškovima korišćenjem inovativnog dizajna, logotipa ili poruka. 

Ograničenja 

  • Visoki početni troškovi ograničavaju širenje tržišta 
    Pošto varijable, poput materijala koji se koristi u proizvodnji, dizajna i drugih kvaliteta zahtevaju značajnu maštu, u početku mogu biti veoma skupe. Ovo posebno važi za visokokvalitetne POS materijale. Osim toga, preduzeća moraju da troše novac na kupovinu hardvera i softvera neophodnog da osiguraju pravilan rad displeja na prodajnom mestu. Naknade za instalaciju i troškovi obuke zaposlenih su, takođe, dodatni troškovi koji se dodaju ukupnim troškovima. Tržište materijala na prodajnom mestu može biti ozbiljno otežano ovim, posebno za mala ili srednja preduzeća koja možda ne vide ovaj alat za oglašavanje kao isplativ. 

Koji su neki od najnovijih trendova i inovacija u dizajnu prodajnih mesta?
Dizajn prodajnog mesta (POS) je ključni element shopper marketing-a, jer utiče na konačnu odluku o kupovini i korisničko iskustvo. U konkurentnom i dinamičnom maloprodajnom okruženju, dizajn POS-a mora biti inovativan, privlačan i prilagodljiv promenljivim potrebama i preferencijama potrošača. U nastavku ćemo istražiti neke od najnovijih trendova i inovacija u dizajnu POS-a koji vam mogu pomoći da kreirate efikasnije i nezaboravne prikaze i interakcije. 

Digitalni i interaktivni POSm 
Jedan od najistaknutijih trendova u dizajnu POS-a je integracija digitalnih i interaktivnih elemenata, kao što su ekrani, tačpedi, QR kodovi i proširena stvarnost (AR). Ove funkcije mogu poboljšati informacije o proizvodu, pripovedanje, personalizaciju i zabavnu vrednost POS-a, kao i prikupljanje podataka i povratnih informacija od kupaca. Na primer, neki POS materijali mogu da koriste AR da pokažu kako bi proizvod izgledao ili pristajao kupcu, ili da ponude prilagođene preporuke na osnovu njihovih preferencija ili istorije kupovine.


Foto: Pinterest

Održivi i etički POSm 
Još jedan trend u dizajnu POS-a je naglasak na održivosti i etici, jer sve više potrošača postaje svesno i zabrinuto za ekološki i društveni uticaj svojih kupovina. To znači da dizajn POS-a treba da odražava vrednosti i posvećenosti brenda, kao i prednosti i karakteristike proizvoda, u smislu smanjenja otpada, uštede energije, podrške poštenoj trgovini ili doniranja nekom cilju. Na primer, neki POS materijali mogu da koriste reciklirane ili biorazgradive materijale ili da prikažu poreklo proizvoda, sertifikaciju ili doprinos društvenom ili ekološkom pitanju. 

Iskustveni i emotivni POS 
Treći trend u dizajnu POS-a je fokus na stvaranju iskustvenih i emocionalnih veza sa kupcima, a ne samo na predstavljanju funkcionalnih atributa proizvoda. To znači da POS dizajn treba da odgovara čulima, emocijama i mašti kupaca, kao i njihovom životnom stilu i aspiracijama. Na primer, neki POS materijali mogu da koriste osvetljenje, zvuk, miris ili teksturu da bi stvorili raspoloženje ili atmosferu, ili ispričali priču koja je u skladu sa identitetom ili vrednostima kupca.

Višekanalni i koherentan POSm
Četvrti trend u dizajnu POS-a je usklađivanje i integracija onlajn i oflajn kanala, pošto sve više potrošača koristi više uređaja i platformi za istraživanje, upoređivanje i kupovinu proizvoda. To znači da dizajn POS-a treba da bude dosledan i koherentan na različitim tačkama, kao i da omogući nesmetan i zgodan prelaz između njih. Na primer, neki POS materijali mogu da koriste QR kodove, NFC oznake ili mobilne aplikacije za povezivanje fizičkog i digitalnog sveta ili nude opcije kao što su klik i preuzimanje, dostava na kućnu adresu ili plaćanje online. 

Prilagodljiv i fleksibilan POSm 
Peti trend u dizajnu POS-a je prilagodljivost i fleksibilnost materijala i interakcija, pošto se maloprodajno okruženje stalno razvija i menja usled spoljnih faktora, kao što su godišnja doba, događaji ili ponašanje kupaca. To znači da dizajn POS-a treba da bude u stanju da se prilagodi i odgovori na promenljivi kontekst i potrebe kupaca, kao i dostupnost i performanse proizvoda. Na primer, neki POS materijali mogu da koriste modularne ili pokretne komponente, ili pametne senzore ili softver, da promene izgled, sadržaj ili funkcionalnost POS-a u skladu sa situacijom. 

Personalizovani i POSm vođen podacima 
Šesti trend u dizajnu POS-a je upotreba podataka i analitike za optimizaciju i personalizaciju prikaza i interakcija, jer sve više potrošača očekuje prilagođene i relevantne ponude i iskustva. To znači da dizajn POS-a treba da koristi podatke prikupljene iz različitih izvora, kao što su ponašanje na internetu, programi lojalnosti ili povratne informacije o POS-u, da bi se razumeo profil, preferencije i ponašanje korisnika i da bi se ponudila prilagođena rešenja i sugestije. Na primer, neki POS materijali mogu da koriste prepoznavanje lica, veštačku inteligenciju (AI) ili mašinsko učenje (ML) da identifikuju starost, pol, raspoloženje ili interesovanje korisnika i da prikažu najprikladnije proizvode ili poruke.