Summi1
Summit2

NielsenIQ RMS: Velika ponuda mleka, hrane, kozmetike i pelena za bebe

Panel maloprodaje - Sve za bebe i decu

Vodič kroz kategoriju

08.11.2023

Na osnovu analize tržišta, kojom je obuhvaćen period avgust 2022–jul 2023, u Srbiji je uočljiv rast prodaje mleka za bebe u odnosu na prethodno posmatrani period, i to po sva tri prodajna kriterijuma – vrednosno 19,7%, količinski 7,6% i komadno 5%... Količinska prodaja hrane za bebe je u porastu vrednosno 21,7%, količinski 6% i komadno 7,5% na tržištu Srbije… Kozmetika za negu kože beba beleži rast vrednosne prodaje od 2,7%, dok volumenski beleži pad od -9,4% i komadno -8,3%

Autor: NIQ (NielsenIQ) 

Mleko za bebe 

Svuda u svetu, pa i u Srbiji postoje razni tipovi i varijante veštačkog mleka za bebe. Razlikuju se po uzrastu beba, načinu pripreme. 

Na osnovu analize tržišta, kojom je obuhvaćen period avgust 2022–jul 2023, u Srbiji je uočljiv rast prodaje mleka za bebe u odnosu na prethodno posmatrani period, i to po sva tri prodajna kriterijuma – vrednosno 19,7%, količinski 7,6% i komadno 5%. 

Značajno je navesti da je, u vezi sa kanalima preko kojih mleko za bebe stiže do kupaca, a uključeni su objekti hipermarketa/supermarketa, velikih/srednjih prodavnica, u odnosu na prethodno posmatrani period u objektima hipermarketa/supermarketa zabeležen je pad vrednosne (-3,1%), i pad količinske (-14,9%) i komadne (-20,3%) prodaje ovih proizvoda, dok velike i srednje prodavnice beleže rast, vrednosno 26,9%, količinski 14,8% i komadno 12,2%. 

Posmatrano po regionima Srbije, vrednosna prodaja mleka za bebe najveća je u Beogradu 43,4%, potom Vojvodini 24,5%, u centralno-zapadnoj Srbiji 17,7%, i jugoistočnoj Srbiji iznosi 14,4%. 

Kada govorimo o najvećim proizvođačima mleka za bebe, najzastupljeniji na srpskom tržištu su sledeći (po abecednom redu): Hipp, Humana, Milupa, Nestle, United Pharmaceuticals. Ovih pet proizvođača zauzima 93% vrednosnog i 90,3% količinskog udela u ukupnoj prodaji mleka za bebe na srpskom tržištu, u analiziranom periodu. 

Za analizu prodaje mleka važna je i njihova podela po uzrastu bebe: najveće učešće u prodaji ima mleko za bebe od rođenja 23,8%, potom sledi za bebe od šest meseci 20,7, zatim uzrasta od nula do šest meseci i iznosi 17,9% i bebe od šest do 12 meseci 15,1%. 

Ako posmatramo veličinu pakovanja, najdominatnije pakovaje je pakovanje od 800g sa učešćem od 67,8%, potom 400g sa učešćem u prodaji od 18,1%. Ostala pakovanja imaju dosta niže učešće u prodaji. 

Hrana za bebe 

Kako bebe vremenom usvajaju čvrstu hranu, jer majčino mleko više ne može da zadovolji  njihove nutritivne potrebe, roditelji se svakodnevno suočavaju sa problemom pronalaženja dovoljno raznovrsne hrane za svoje najmlađe. S druge strane, proizvođači se stoga trude da odgovorno i kvalitetno odgovore na izazove koje im nalaže industrija hrane za bebe.  

Počevši od prve kašike, način na koji kreiramo plan ishrane dugoročno utiče na zdravlje beba. Osim što izgrađuje metabolizam, konzumacija čvrste hrane jedan je od ključnih faktora za pravilan razvoj deteta jer ih navodi da ispravno žvaću, čime razvijaju desni i mišiće koji su im potrebni za artikulaciju govora. Većina roditelja postepeno prelazi na „čvrstu ishranu“ kada njihove bebe napune šest meseci. Griz i cerealije uživaju najveće poverenje, kada su u pitanju nutritivne vrednosti, ali i zbog svoje mekane strukture često predstavljaju prvi izbor prilikom navikavanja beba na novi režim ishrane.  

Baby food wet je tako dominantan na tržištu hrane za bebe (62,5%), potom se iza njega nalaze cerealije (16,5%), griz (13,5%) i baby drinks (7,5%).  

Prema podacima kompanije NielsenIQ, za period  avgust 2022–jul 2023, kada je reč o proizvođačima u kategoriji hrane za bebe – pet proizvođača koji kumulativno imaju više od 79% tržišnog učešća su: Baby Food Factory, Fructal, Hipp, Podravka, SL Takovo (poređano abecednim redom).  

Kompanije u ovoj industriji svoj poslovni uspeh i dalji razvoj zasnivaju na podmirenju potreba savremene porodice za zdravom dečijom hranom. U odnosu na isti period prošle godine, količinska prodaja hrane za bebe je u porastu vrednosno 21,7%, količinski 6% i komadno 7,5% na tržištu Srbije.   

Ako posmatramo regione, najveće učešće u vrednosnoj prodaji beleži Beograd i iznosi 32,6%, potom sledi Vojvodina 26,7%, jugoistočna Srbija sa 22,1% i zapadna Srbija 18,6%. 

Ako posmatramo kanale prodaje, najveće vrednosno učešće imaju velike/srednje prodavnice, odnosno objekti od 40 do 300m2 i ono iznosi 61,1%, potom hipermarketi i supermarketi 31,7%, slede radnje srednje veličine sa 10,2% i male prodavnice sa 7,2% učešća u prodaji.  

Najveći količinski rast beleže velike i srednje prodavnice od 5,2%, dok hipermarketi/supermarketi beleže pad od -6,1% u odnosu na isti period godinu dana pre. 

Što se tiče tipa pakovanja, najviše hrane se proda u teglicama i to 36,5%, potom kesicama 34,9%, slede kutije sa 18,6% učešća u prodaji i flašice sa 5,8%. 

Najdominantnija veličina pakovanja je pakovanje od 190g sa 22,6% vrednosnog učešća, sledi pakovanje od 100g sa 21,0%, potom 200 i 125g. 

Ukoliko posmatramo segment sa dodatim ukusima, najdominantnije učešće ima hrana za bebe bez dodatih ukusa, tačnije 76,5,%, potom sledi hrana za bebe sa ukusom čokolade sa 5,5%, zatim jabuke sa 2%, dok ostali ukusi imaju nešto niže učešće. 

S obzirom na odgovornost prema potrošačima, dalja izrada proizvoda u ovim kategorijama pratiće najsavremenijie tehnološke procese i trendove ponašanja potrošača ne bi li proizvođači adekvatno pomagali porodicama u što zdravijoj ishrani svojih najmlađih članova. 

Kozmetika za bebe 

Zbog toga što se bebina koža razlikuje od kože odraslih veoma je važno koristiti proizvode koji su posebno napravljeni za njenu osetljivu kožu. Neki proizvođači idu i korak dalje, dodajući sastojke koji proizvodima daju dodatne atribute - za osvežavanje ili hidriranje kože, za dodatnu negu ili efekte glatkoće.  

U periodu avgust 2022-jul 2023, kozmetika za negu kože beba beleži rast vrednosne prodaje od 2,7% u poređenju sa istim periodom godinu dana pre. Volumenski, beleži pad od -9,4%, komadno -8,3%. 

Najveće učešće u prodaji imaju bebi kreme, losioni i ulja sa 84,2%, slede bebi kreme za menjanje pelena sa 14,1% učešća u prodaji.  

NielsenIQ panel posmatra prodaju u više različitih kanala prodaje - hipermarketi/supermarketi, velike prodavnice, srednje i male prodavnice, kiosci i paviljoni. Prodaja ovih proizvoda u supermarketima/hipermarketima beleži pad u sva tri tipa prodaje - količinski (-13,3%), vrednosno (-8,8%) i komadno (-14,9%). Velike i srednje prodavnice, u koje ulaze i Drogerije, imale su vrednosni rast (7,4%), dok količinski pad (-6%) i komadno (-4,3%) u odnosu na isti period prethodne godine. Vrednosno, najviše je prodato u velikim i srednjim prodavnicama i imaju najveći udeo u vrednosnoj prodaji (73,7%), na drugom mestu vrednosno su hipermarketi/supermarketi sa 23%, male prodavnice sa 3,3%. 

U svim regionima zabeležen je vrednosni rast prodaje kozmetike za negu beba u odnosu na isti period prethodne godine. Beograd ostvaruje rast od 1,9% vrednosne prodaje, Vojvodina 2,1%, centralno-zapadna Srbija 6,4%, i jugoistočna rast od 0,8%  

Posmatrano po udelu kozmetike za bebe po regionima, najveće vrednosno učešče ima Beograd 36,5%, dok je u Vojvodini taj procenat manji – 26,5%. Vrednosna prodaja u jugoistočnoj Srbiji je 16,4%, a u centralno-zapadnoj 20,6%.  

Top 5 proizvođača kozmetike za bebe zauzima 72% vrednosne prodaje i 73,1% količinske prodaje. Top 5 proizvođača (poređanih po abecednom redu) su: Alkaloid, Bones Group, Dr Pavlocić, Laboratories Expanscience France i Sebapharma. 

Ako posmatramo formu proizvoda, naprodavaniji segment je u u formi krema, sa vrednosnim učešćem od 39,6%. 

Ako posmatramo veličinu proizvoda, najviše se prodaju pakovanja od 100ml/g sa 46% vrednosnog učešća, potom sledi pakovanje od 200ml/g sa 25,1% vrednosnog učešća. Ostala pakovanja nešto manje doprinose kategoriji kozmetika za bebe. 

I na kraju, po tipu pakovanja, najdominantnije pakovanje je “tub“ sa 62,8% i “bottles“ sa 15,8%. 

Pelene 

Proizvođači pelena su se potrudili da budu prisutni za svaku fazu bebinog razvoja i zadvolje svačije potrebe.  

Kakva je prodaja pelena za bebe iz godine u godinu, govore podaci o prodaji robe široke potrošnje iz NIQ maloprodajnog panela. Ono sto je, svakako, primetno je da iz godine u godinu pelene beleže rast vrednosne prodaje.  

U posmatranom periodu od avgusta 2022. do jula 2023. kada je u pitanju ukupna prodaja na nivou Srbije, zabeležen je vrednosni rast u odnosu na isti period prethodne godine 8,7% i komadni rast od 1,7%, dok se beleži količinski pad od -3,4%.  

Vrednosna prodaja pelena, u posmatranom periodu, zabeležila je najveći rast u zapadnoj Srbiji (11,2%). Iako je u Beogradu zabeležen manji rast od 7,7%, prestonica agregira 32,1% ukupne prodaje. 

Najveća količinska prodaja pelena ostvarena je u Beogradu 32,1%, dok je nešto manja količina prodata u Vojvodini 27,6%, zatim zapadna Srbija 21,7% i u jugoistočnoj Srbiji 18,5%. 

Posmatrano po kanalima prodaje, preko kojih ovi proizvodi stižu do potrošača, a uključeni su hipermarketi/supermarketi, velike/srednje,male prodavnice najveći rast komadne prodaje ostvaren je u velikim i srednjim prodavnicama (9%), dok je pad komadne prodaje zabeležen u hipermarketima/supermarketima (-11,6%).  

Najveći udeo u prodaji pelena za bebe beleže velike i srednje prodavnice i to 71,7% po vrednosti. Na drugom mestu su hipermarketi/supermarketi, u kojima je zabeležena vrednosna prodaja od 26,1%, sledi format malih prodavnica sa 2,2%. 

Top 5 proizvođača čine 58,3% ukupne prodaje pelena i to su: Evyap, Ficosota, Kimby Co, Procter&Gamble, Violeta (poređano abecednim redom). 

Ako posmatramo prodaju po veličini pakovanja, pakovanje za decu od 11 do 18kg ima najveće vrednosno učešće 9,5%, potom 8-14kg 8,3%, 11-25kg 7,4% učešća u prodaji.

NielsenIQ (NIQ) retail audit 

NielsenIQ retail audit se zasniva na praćenju prodaje ka krajnjim potrošačima koristeći elektronske podatke, gde se pored prodaje u okviru nacionalnih i lokalnih maloprodajnih lanaca izveštava mesečna prodaja kompletnog tržišta na osnovu podataka reprezentativnih uzoraka prodajnih mesta za kanale koji se prate. Konstantno praćenje ovih informacija omogućava izveštavanje o obimu i vrednosti maloprodaje, učešću na tržištu, prosečnoj ceni kao i ostalim podacima značajnim za proizvođače, distributere i prodavce. Prikupljeni podaci se koriste za pregled trendova FMCG tržišta i prikaza ponašanja potrošača. Kanali čiju prodaju NIQ prati su: hipermarketi, supermarketi, velike, srednje i male prodavnice, drogerije, diskonteri, kiosci, paviljoni i benzinske stanice.