Summi1
Summit2

Vanja Vagić, Corporate Affairs Manager, Mars UBBAI: Ne postoji bolje vreme nego sada da kompanije podignu poslovanje na viši nivo

NAGRADE

Intervju

29.11.2023.

Vanja Vagić, Corporate Affairs Manager za Mars UBBAI, dobitnica je Mark Awards priznanja u kategoriji INTERNAL COMMUNICATIONS MANAGER OF THE YEAR, koje dodeljuje Marketing mreža.

Šta uspešne kompanije danas mogu dodatno da ponude svojim zaposlenima i privuku talente?

Uspešne kompanije danas imaju mogućnost da privuku talente nudeći mnogo više od tradicionalnih benefita. Zdrava radna atmosfera, lišena mikromenadžmenta, preduslov je za slobodu i poverenje, što podstiče inovativnost i produktivnost. Fleksibilnost u radnom prostoru i vremenu je nešto što polodavac može ponuditi, a omogućava ravnotežu između poslovnih i privatnih obaveza. Odgovorno poslovanje privlači ljude s visokim moralnim vrednostima i odavno je jedan od važnih faktora u izboru poslodavca. Ponuda mentorstva i mogućnosti napredovanja ne samo da privlači već i zadržava talente, dajući im osećaj vrednosti i priliku za lični i profesionalni razvoj. Izazovni projekti i rad sa timovima iz različitih zemalja doprinose širenju horizonta i razvoju međunarodnog iskustva. 

Mars nudi programe koji su dobar primer za navedeno - MLE (Mars Leadership Experience) je više od klasičnog intership programa, omogućava mladima da odmah rade na ozbiljnim pozicijama uz bliski rad s mentorima, kroz 3 godine promene tri funkcije i više tržišta. MAP (Mars Ambassador Program), u kojem sam i sama učestvovala na programu u Indiji, podstiče volontiranje širom sveta u saradnji s partnerskim neprofitnim organizacijama. Kroz ove programe, zaposleni se profesionalno razvijaju, upoznaju način na koji Mars doprinosi zajednicama i rešavanju globalnih problema, osećajući se ponosno zbog uloge koju igraju u društvu. 

Da li je B2E (business to employee) model poslovanja budućnosti?

I da i ne – stvar je perspektive. U Marsu je taj model poslovanja odavno prisutan i deo je korporativne kulture. Posvećenost zadovoljstvu i angažovanju zaposlenih je za nas jedna od ključnih komponenti poslovanja. Ovo je princip kojim se vodimo čak i pri procesu selekcije novih kolega, gde kandidati dobijaju priliku da detaljno upoznaju našu kompaniju, njene vrednosti i kulturu. Ovaj interaktivan proces selekcije angažuje kandidate, uspostavlja dublji odnos, a naglasak je na usklađenosti s kulturom kompanije, više nego na čistom funkcionalnom znanju. Ovaj model poslovanja rezultira zdravim timom gde se ljudi lako povezuju na svim nivoima, bez obzira na geografsku lokaciju, jer delimo iste vrednosti i principe.

B2E modelom kompanije svoje poslovanje dovode na viši nivo u svim oblastima – a za to ne postoji bolje vreme nego sada.

Ko danas postavlja "pravila igre" kada govorimo o uslovima rada - korporacija ili potencijalni zaposleni?

Pravila o uslovima rada se postavljaju uzajamno kroz interakciju između korporacija i potencijalnih zaposlenih. Ova dinamika oblikuje tržište. Mlađe generacije su transformisale tržište rada postavljajući jasne granice i izražavajući svoje zahteve. Za razliku od moje generacije koja je često sledila princip "samo radi i ćuti", današnji mladi radnici su aktivniji i zahtevaju bolje uslove. Korporacije, svesne ovih promena, prilagođavaju svoje ponude, nudeći fleksibilnost, podršku i mogućnosti za lični razvoj kako bi privukle i zadržale talentovane zaposlene. Ova dinamična interakcija stvara zdravu radnu sredinu gde se ceni ravnoteža između potreba zaposlenih i poslovnih zahteva.

Šta Mark Awards znači za Vas lično i kako će uticati na Vašu dalju karijeru?

Mark Awards za mene lično predstavlja značajno priznanje od strane struke i kolega u mom radnom okruženju. Smatram da su pohvale i priznanja dragocen podstrek za svakog pojedinca. U kompaniji Mars postoji kultura uvažavanja i pohvala. Ove pohvale nisu samo formalnost; one su dragocene povratne informacije koje pokazuju da se naš trud i posvećenost primećuju i cene.
Iako je Mark Awards priznanje lično za mene, shvatam ga kao nagradu kompaniji u kojoj radim. Ova nagrada je rezultat timskog rada i saradnje, gde smo zajedno postigli izuzetne rezultate. Posebno me raduje što sam priznanje dobila u oblasti interne komunikacije, što je deo posla koji posebno volim i na koji sam izuzetno ponosna.