Summi1
Summit2

Hrvatska: Fortenova grupa uskoro bez sankcionisanih akcionara u suvlasništvu

AKTUELNO

Region

30.11.2023.

Fortenova Group TopCo B.V, holandska holding kompanija koja je krovni vlasnik Fortenova grupe d.d. u Hrvatskoj i regionu, najavila je transakciju promene vlasničke strukture koja treba da ojača i osigura buduće uspešno poslovanje Fortenova grupe.

Kako se navodi u saopštenju, nova vlasnička struktura sprečiće nanošenje dalje finansijske štete i stvaranje operativnih poteškoća u poslovanju, koje su do sada bile rezultat učešća sankcionisanih suvlasnika u vlasništvu kompanije.

Krovna holandska holding kompanija objavila je da je postignut dogovor s kompanijom Open Pass Ltd, najvećim nesankcionisanim akcionarom Fortenova grupe, koji bi trebalo da rezultira novom vlasničkom strukturom u kojoj više neće biti sankcionisanih suvlasnika.

Dogovor se odnosi na prodaju i prenos 100 odsto udela koje Fortenova Group TopCo B.V. drži u kompaniji Fortenova Group MidCo B.V. na novoosnovanu holandsku korporativnu strukturu, koja se sastoji od holandske fondacije Iter STAK Stichting i holandskog društva Iter BidCo B.V., za iznos koji ukupno može dostići do 660 miliona evra.

Od tog iznosa, pola milijardi evra kupci plaćaju bezuslovno na zaključenju transakcije, a isplata preostalih do 160 miliona evra je vezana za postizanje ugovorom preciznih finansijskih ciljeva Fortenova grupe koje bi upravo ova transakcija trebalo da omogući, objašnjava se u saopštenju.

Finansijski ciljevi, s čijim ostvarivanjem je srazmerno povezana isplata preostalog iznosa, su pre svega ugovaranje održivog refinansiranja u 2024. godini, pod uslovima boljim od sadašnjih i dostizanje određenih odnosa duga i dobiti iz operativnog poslovanja, koji su niži od sadašnjih.

Ukoliko u sledeće tri godine dođe do uključivanja Fortenova grupe na organizovano tržište ili prodaje materijalne imovine kompanije, ugovor predviđa i moguće dodatne isplate sadašnjim akcionarima koji neće učestvovati u novoj vlasničkoj strukturi.

U saopštenju se podseća da je Fortenova grupa u septembru ove godine potpisala ugovor o izdavanju obveznica u iznosu od 1,2 milijardi evra kojim je kratkoročno refinansiran dug kompanije na rok do kraja novembra 2024. godine te će sadašnji kreditori, fondovi kojima upravlja američki HPS Investment Partners, i dalje imati zalog na udele u kompaniji MidCo.

Kako će zapravo izgledati nova vlasnička struktura zavisiće od interesa sadašnjih nesankcionisanih vlasnika depozitnih potvrda za dodatnom investicijom u suvlasništvu.

Izvor: Biznis.rs
Foto: Fortenova