Summi1
Summit2

PMI i NALED pokreću jedan od prvih projekata otvorenih inovacija 

SARADNJA

Srbija

05.12.2023

Predstavnici naučno-istraživačkih organizacija imaće uskoro priliku da učestvuju u jednom od prvih projekata „otvorenih inovacija“ u Srbiji pod nazivom PMInnovia koji je pokrenula kompanija Philip Morris International (PMI) u saradnji sa NALED-om. Naučnici i inovatori će u prvoj polovini 2024. moći da se prijave na javni poziv za rešavanje konkretnog izazova, a najbolji timovi će dobiti finansijsku podršku za dalji razvoj i prilagođavanje svojih rešenja potrebama kompanije PMI. 

Kako ističu iz NALED-a, na ovaj način obezbeđuju se dodatni izvori finansiranja za sprovođenje naučno-istraživačkih projekata koje privreda može da upotrebi za poboljšanje i inoviranje sopstvenih proizvoda i procesa. Dodatno, timovi će na raspolaganju imati i mentorsku podršku vodećih domaćih i međunarodnih eksperata iz privatnog sektora i akademske zajednice.

Od 2021. do danas, kompanija PMI je podržala gotovo 60 startapova i inovativnih projekata u Srbiji sa dva miliona dolara bespovratne finansijske podrške u okviru projekta Startech, čija ukupna vrednost dostiže pet miliona dolara namenjenih za razvoj domaćeg inovacionog ekosistema. PMInnovia predstavlja nadogradnju ovog projekta u pravcu povezivanja nauke i privrede i komercijalizacije inovacija koje Srbija može da ponudi svetu, istakao je Luka Rossi, potpredsednik za razvoj proizvoda i tehnologije kompanije PMI.

Prema njegovim rečima, Philip Morris International prepoznaje vrednost inovacija koje razvijaju naučnici i istraživači van kompanije kako bi se pronašla održiva rešenja koja se mogu uklopiti u proces razvoja novih proizvoda. Odlučili smo da pokrenemo projekat PMInnovia upravo u Srbiji, jer smo ovde prepoznali energiju, ekspertizu i kapacitet za primenu savremenog naučnog pristupa u razvoju inovacija čija bi komercijalizacija imala pozitivan uticaj na potrošače, društvo i životnu sredinu, naglasio je Rossi.
 
Iz NALED-a podsećaju da, prema Strategiji industrijske politike Srbije do 2030. godine, postoji nedostatak saradnje državnih naučno-istraživačkih organizacija i privatnog sektora. Naučno-industrijska saradnja u Srbiji je sporadična i zasniva se na ličnim kontaktima i inicijativama. Nalazi istraživanja objavljenog u Strategiji pokazuju i da fokus naučnih i akademskih radova nije na njihovoj praktičnoj primenljivosti. Tome u prilog govore podaci iz ankete privrede koji pokazuju da je svega 3,5% preduzeća razvilo inovaciju u saradnji sa univerzitetima i naučnim organizacijama. U odnosu na veličinu preduzeća, velike firme su nešto više  poslovale sa naučno-istraživačkom zajednicom (8%), nego male (7%), dok je kod mikro preduzeća ovakav vid saradnje na zanemarljivom nivou (2,5%). Jedan od ciljeva PMInnovie je da se ovaj trend preokrene i da koncept otvorenih inovacija zaživi i u Srbiji.  

Izvor: InStore
Foto: NALED