Summi1
Summit2

Crna Gora: Niža stopa PDV-a za hranu i pića u restoranima od početka 2024.

AKTUELNO

Region

26.12.2023

Radi blagovremene pripreme i pravilnog informisanja poreskih obveznika i javnosti, Uprava prihoda i carina podseća poreske obveznike na odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost čija odložena primena počinje od 1. januara 2024. godine, a kojima je predviđeno da će se promet hrane i jasno preciziranih vrsta pića u ugostiteljskim objektima kategorisanim kao restorani i ketering objekti vršiti po sniženoj stopi PDV-a od 7%.

Takođe, kako su naveli, istim odredbama Zakona od 31. decembra. 2023. godine predviđen je prestanak važenja norme shodno kojoj se promet hrane i pojedinih vrsta pića vršio po sniženoj stopi PDV-a od 7% u svim ugostiteljskim objektima.

Shodno članu 24a Zakona, PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 7% kod usluga pripremanja i usluživanja hrane, bezalkoholnih negaziranih pića u restoranima i objektima bez usluživanja (ketering). Nadalje, PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 7% kod prometa vode za piće, osim flaširane - navodi se u saopštenju.

Bliže određenje proizvoda i usluga iz člana 24a čiji se promet, odnosno uvoz oporezuje po sniženoj stopi PDV dato je Pravilnikom o utvrđivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV. Istim je u članu 9a propisano da se bezalkoholnim negaziranim pićem smatraju pića koja se služe u restoranima i ketering objektima u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo, i to:

  • osvežavajuće bezalkoholno piće;
  • osvežavajuće bezalkoholno piće sa voćnim sokom;
  • voda sa aromom;
  • sirup za osvežavajuće bezalkoholno piće;
  • prašak za osvežavajuće bezalkoholno piće;
  • tableta za osvežavajuće bezalkoholno piće;
  • osvežavajuće bezalkoholno piće sa mineralnim solima;
  • ledeni čaj.

Dakle, usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića i napitaka osim alkoholnih pića, gaziranih pića sa dodatkom šećera, kao i pića sa dodatkom kafe do kraja 2023. godine oporezuju se po sniženoj stopi od 7% u svim ugostiteljskim objektima, dok će se od početka 2024. godne, po sniženoj stopi od 7% oporezovati usluge pripremanja i usluživanja hrane i bezalkoholnih gaziranih pića čiji pregled je dat u Pravilniku i to isključivo u objektima koji su shodno Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu kategorisani kao restorani i ketering objekti.

Izvor: eKapija.me
Foto: unsplash/Justin Sanchez