Summi1
Summit2

BiH: Popis poljoprivrede nakon više od šest decenija

AKTUELNO

Region

22.01.2024

Grube procene govore da u BiH u ovom trenutku postoji nešto više od 110.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Ali s obzirom na to da su to nepotvrđeni podaci, popis poljoprivrede, prvi u ovoj zemlji, nakon 64 godine veoma će pomoći u tome da se dođe do preciznijih podataka.

Za ovaj posao, koji bi, prema najavama, trebalo da bude okončan u poslednjem kvartalu 2024. godine, zadužene su Agencija za statistiku BiH, Zavod za statistiku RS i Federalni zavod za statistiku, a sredstva je odobrila Delegacija EU u BiH.

Plan je da oni prikupe oko 400 najvažnijih indikatora i varijabli koje se tiču poljoprivrede, a u najkraćem, to se odnosi na podatke o korišćenim poljoprivrednim zemljištima za sve vrste useva, brojnom stanju stoke po vrstama i kategorijama, podaci o organskoj poljoprivredi, navodnjavanju i metodama poljoprivredne proizvodnje i, prvi put, podaci o radnoj snazi.

Ovaj popis je od izuzetne važnosti za BiH jer će konačno imati uvid u to čime raspolaže ova grana privrede, kako bi to uporedili sa potrebama tržišta i videli koje su to perspektivne oblasti u koje treba ulagati. Takođe, popis neće biti od koristi ako se ne uskladi i spoljnotrgovinsko poslovanje BiH i ne uvedu određene mere zaštite domaće proizvodnje.

Treba napomenuti i to da je Agencija za statistiku BiH na osnovu popisa stanovništva u BiH iz 2013. godine sačinila Adresar porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, na osnovu kojeg od 2017. godine sprovodi godišnje istraživanje farmi.

Izvor: Nezavisne novine
Foto: Pixabay