Summi1
Summit2

Mastercard: Generativna AI postaće neodvojiva od finansijskih usluga

AKTUELNO

Srbija

30.01.2024

Mastercard je objavio kvartalni izveštaj o generativnoj veštačkoj inteligenciji pod nazivom "Transformacija bankarstva". Izveštaj daje detaljne uvide u načine na koje ova vrsta veštačke inteligencije može preoblikovati bankarstvo, brojne slučajeve dobrih praksi koji već koriste veštačku inteligenciju, ali i potencijalne izazove i njihova moguća rešenja.

Uvođenje generativne veštačke inteligencije u oblast finansija ima veliki potencijal za bankarski sektor - od optimizacije podataka do mogućnosti pružanja personalizovanih iskustava i usluga korisnicima, ali i otvara brojna pitanja. 

"Gen AI" pruža značajnu uštedu vremena i resursa

Zahvaljujući alatima koje veštačka inteligencija koristi, bankarima je pre svega omogućena ušteda vremena, pa sada mogu duplo brže obavljati svakodnevne zadatke, navodi se u Izveštaju Mastercard-a.

Istraživanje je pokazalo da je tokom 2023. godine 55% izvršnih direktora velikih globalnih kompanija istaklo da njihove kompanije eksperimentišu sa korišćenjem generativne AI, dok je 37% kompanija već uveliko koristi, što dalje ukazuje da ova tehnologija ima potencijal da podigne vrednost globalne ekonomije do izrazito velikih iznosa. Veštačka inteligencija nalazi se na čelu ekonomske revolucije i ima potencijal da pokrene ozbiljne transformacije u oblastima koje se sve više koriste i u finansijskim uslugama, poput razvoja softvera, sinteze podataka, zaštite od sajber pretnji i kreiranja personalizovanih iskustava i usluga, pa čak i u HR sektoru prilikom obuke i zapošljavanja novih lica.

Budući da je poverenje imperativ bankarskog sektora, banke imaju odgovornost da sačuvaju poverljivost podataka u budućnosti koja donosi širu primenu veštačke inteligencije zbog čega je ključno da se ozbiljno pristupi etičkim i regulatornim aspektima primene ove tehnologije. U domenu bezbednosti, alati kojima veštačka inteligencija raspolaže mogu da budu od izuzetnog značaja kako bi se prepoznale i otklonile pretnje. Dok se čitava industrija u hodu suočava sa ovim pitanjima, generativna AI u pojedinim industrijama već značajno doprinosi povećanju efikasnosti i optimizaciji poslovanja. 

Šta je generativna veštačka inteligencija i kako može da se koristi?

Generativna AI može unaprediti i pojednostaviti ključne bankarske operacije preuzimanjem mnogih zadatka koji obuhvataju prikupljanje i obradu velike količine podataka i time povećati efikasnost, produktivnost i unaprediti korisničko iskustvo. Interno, banke mogu preciznije predvideti poslovne prilike i povećati produktivnost zaposlenih. Dok se bankarski sektor prilagođava novom AI trendu, generativna AI korisnicima pruža nova i bolja personalizovana iskustva.

Ova tehnologija može promeniti način na koji banke pružaju usluge, čime se omogućava automatizacija kreiranja sadržaja, analiza i sinteza ogromne količine finansijskih podataka zahvaljujući čemu banke stiču vredne uvide, donose odluke i pružaju rešenja na osnovu njih. Osim toga, ovi alati korisnicima omogućavaju brže i preciznije odgovore na upite, kao i pomoć pri rešavanju i unapređuju ukupno korisničko iskustvo. Uz to, moguće je kreirati verodostojne simulacije i kako bi doneli ispravne odluke.

Iz Mastercard-a dodaju da kompanija uveliko primenjuje AI modele prilikom obrade više od 125 milijardi transakcija na godišnjem nivou, kao i da je posvećena razvoju praktičnih AI rešenja koja integrišu privatnost, etiku i inovacije radi boljeg korisničnog iskustva.

Predviđanja za 2024. godinu

Izveštaj je pokazao da će se banke u narednom periodu postepeno okretati ka punoj implementaciji veštačke inteligencije. Trendovi veštačke inteligencije koji će se primenjivati  u bankarstvu u narednim godinama vezani su za oblasti obrade podataka, informacionih tehnologija, sajber bezbednosti, digitalnog bankarstva, finansijskog savetovanja, onboarding-a klijenata, izdavanja kredita, kao i marketinga i komunikacija. U praksi ove procedure donosebrže i detaljnije procene rizika prilikom ulaganja, bržu obradu zahteva za kredit, pravovremene i opširnije informacije o potrebama korisnika, umrežavanje aplikacija radi sveoubuhvatnijih i prilagođenih usluga.

Širom upotrebom, generativna AI postaće neodvojiva od finansijskih usluga, a pored razvoja infrastrukture, napredak će zavisiti i od razvoja stručnjaka za veštačku inteligenciju u samom bankarskom sektoru. Usvajanjem generativne veštačke inteligencije podstiče se zdrava konkurencija u bankarstvu, potencijalno osnažujući nove subjekte i industrije na tržištu, zaključuje se u Izveštaju.

Izvor: InStore
Foto: Mastercard