Summi1
Summit2

Severna Makedonija: Potreban regionalni centar za cirkularnu i zelenu ekonomiju

AKTUELNO

Region

30.01.2024.

Predsednik Privredne komore Severne Makedonije Branko Ažeski predložio je osnivanje inicijativnog odbora za registrovanje regionalnog centra za cirkularnu i zelenu ekonomiju.

Prema njegovim rečima, polazeći od činjenice da se čitav region Balkana suočava sa sličnim izazovima u pogledu ispunjavanja zahteva, propisa i standarda u oblasti cirkularne ekonomije i zaštite životne sredine kao preduslova pune integracije u zajedničko tržište EU, ovakav centar je neophodan. Tu su i potrebe poslovnog sektora u regionu za zelenom transformacijom kroz uvođenje novih inovativnih tehnologija i pametno korišćenje resursa i ponovnu upotrebu materijala kroz uvođenje koncepta cirkularne ekonomije, dodao je Azeski.

Zadatak ovog inicijativnog odbora je da izradi koncept i predlog programa rada i da stvori zakonske uslove za registrovanje regionalnog centra za cirkularnu i zelenu ekonomiju. Ovaj centar bi trebalo da se pojavi kao vodeća regionalna institucija, čija će svrha biti: priprema strateških regionalnih dokumenata i regionalno povezivanje i umrežavanje poslovnog sektora i nauke u oblasti cirkularne i zelene ekonomije, pružanje tehničke i stručne podrške u procesu implementacije savremenih koncepata cirkularne ekonomije u poslovanje, priprema preduzeća za punu usklađenost sa zahtevima i standardima tržišta EU u oblasti zaštite životne sredine i implementacije ekološke prakse, kao i transformaciju regionalnih ekonomija u cilju brže integracije ka EU, navodi se u saopštenju na sajtu Privredne komore Severene Makedonije.

Foto: Privredna komora Severne Makedonije