Summi1
Summit2

Severna Makedonija: U Skoplju održana regionalna vinska konferencija

DOGAĐAJI

Na licu mesta

21.02.2024

Kako iskoristiti trenutne trendove na svetskim vinskim tržištima za bolje pozicioniranje makedonskog vina, kako povećati prepoznatljivost vina, zašto je uvođenje geografskih oznaka na vino izuzetno važno i kakve koristi će ovaj proces doneti. Bila su to samo neka od pitanja o kojima je bilo reči na regionalnoj vinskoj konferenciji, koju su organizovali udruženje „Vino iz Makedonije” i Vinski podrum Tikveš, u saradnji sa Nemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ).

Povećati produktivnost i dodati vrednost domaće vinske industrije, njenu konkurentnost i izvoznu vrednost, kao i njenu otpornost na aktuelne izazove, uključujući rizike klimatskih promena, velika ulaganja u znanje, u nove tehnologije i digitalizaciju, u organizaciju, konsolidaciju vinograda i stvaranje efikasnih kooperativnih odnosa, kao i uvođenje novih pravila, standarda i mehanizama državne podrške i veće regionalne saradnje. Sve ovo mora biti zasnovano na naučnom pristupu, koristeći iskustva razvijenih zemalja koje su prošle kroz ovu transformaciju i može nam pomoći da ostvarimo ono što je naš osnovni zadatak – povećanje izvoza kvalitetnog vina koje će prepoznati i ceniti potrošači širom sveta, rekao je u uvodnom obraćanju na konferenciji predsednik udruženja „Vina iz Makedonije“ Svetozar Janevski.

U okviru konferencije održane su tri radne sesije na kojima su učestvovali renomirani stručnjaci sa Univerziteta „Geisenheim“ iz Nemačke, profesori Jon Hanf i Silvia Diemer. Jedna od važnijih poruka koju su stručnjaci istakli odnosila se na značaj zajedničkog nastupa kompanija na tržištu, uz napomenu da ovakav pristup može da stvori efektivne rezultate ako svako preduzeće, osim zajedničkih aktivnosti kao klaster, nastupa odgovorno i samostalno.

O najnovijim dešavanjima u unutar regionalnoj trgovini grožđem i vinom u okviru Zapadnog Balkana govorila je i izvršna direktorka Udruženja „Vino iz Makedonije“ Elena Mladenovska-Jelenković, koja je istakla neophodnost uspostavljanja zajedničkog brenda vina sa garantovanjem geografskog porekla, kao jedan od ključnih preduslova za povećanje prepoznatljivosti domaćih vina od strane potrošača na tržištima u EU, a i šire.

Foto: Tikveš