Summi1
Summit2

EU: Zabrana sve robe proizvedene uz prinudni rad

AKTUELNO

Svet

06.03.2024

U Evropskoj uniji ubuduće neće smeti da se trguje ničim proizvedenim uz prinudni rad, saopštio je Evropski parlament u utorak.

Zabranu su dogovorili pregovarači Evropskog parlamenta i članica EU.

Kako je saopšteno iz parlamenta, roba za koju se utvrdi da je proizvedena prinudnim radom biće, prema dogovoru, plenjena i "donirana, reciklirana ili uništena".

Članice EU i Parlament još uvek treba da ratifikuju sporazum, a zakon će biti primenjen uz prelazni period od nekoliko godina. 

Osnova dogovora je predlog Evropske komisije iz 2022. 

Međunarodna organizacija za rad ILO prinudni rad definiše kao "svaki oblik rada ili usluge koji se od osobe zahteva pod pretnjom kazne, a za koji se ta osoba nije dobrovoljno ponudila."

Evropska komisija navodi da se prisilni rad pojavljuje u mnogim sektorima, a najčešće u "pojedinim uslugama, tekstilnoj industriji, rudarstvu i poljoprivredi."

Evropska komisija navodi da oko 27,6 miliona ljudi u svetu radi pod prinudom.

Izvor: dpa
Foto: Edinson Arroyo/dpa