Summi1
Summit2

Crna Gora: Prosečna plata u februaru 821 evro

STATISTIKA

Region

01.04.2024

Prosečna bruto zarada u Crnoj Gori je u februaru 2024. iznosila 1026 evra, dok je prosečna neto plata u ovom periodu iznosila 821 evro, saopštio je Monstat.

Prosečna neto zarada u februaru u odnosu na januar 2024. zabeležila je rast od 0,2%, dok je u odnosu na isti mesec godinu dana ranije bila veća za 6,4%. 

Rast neto plate je u ovom periodu zabeležen u sektorima: Stručne, naučne i tehničke delatnosti (4,4%), Poslovanje nekretninama (4,2%), Vodovod; upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa; uklanjanje otpada i slične aktivnosti (2,8%), Finansijske aktivnosti i delatnosti
osiguranje (2,7%), Informacije i komunikacije (1,6%), Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (1,5%), veleprodaja i maloprodaja; popravka motornih vozila i motocikala (1,2%), Vađenje ruda i kamena (0,8%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (0,5%), Građevinarstvo (0,5%) i Državna uprava i odbrana: obavezno socijalno osiguranje (0,5%).

Pad prosečnih neto zarada u februaru 2024. godine u odnosu na prethodni mesec zabeležen je u sledećim sektorima: Prerađivačka industrija (1,9%), Ostale uslužne delatnosti (1,8%), Usluge smeštaja i ishrane (1,6%), Zdravstvena i socijalna zaštita (1,1%), Administrativne i pomoćne usluge (0,9%), transport i skladištenje (0,5%), obrazovanje (0,4%) i umetnost, zabava i rekreativne aktivnosti (0,1%).

S obzirom na mesečni rast potrošačkih cena u februaru od 0,4%, realne zarade su u ovom periodu zabeležile pad od 0,2%.

Izvor: Monstat
Foto: Pixabay