Summi1
Summit2

Andrijana Kuprešan, Mondelēz International: Upravljanje ljudskim resursima 2.0 - Može li veštačka inteligencija da zameni HR profesionalce?

KOLUMNA PONEDELJKOM

Iz ugla stručnjaka

22.04.2024

U eri ubrzanog tehnološkog napretka, u kojoj se pojam veštačke inteligencije poprilično odomaćio, a o njenoj ulozi u poslovnim aktivnostima sve više govori, nameće se pitanje ne samo u kojoj meri ona (pre)oblikuje dosadašnje procese, već i kako joj se prilagoditi i iskoristiti prednosti koje nosi sa sobom, posebno u pojedinim oblastima kao što su razvoj ljudskih resursa, employer branding i privlačenje i zadržavanje vrhunskih talenata.

Piše: Andrijana Kuprešan, direktor za ljudske resurse, Mondelēz International

Može li tzv. AI da unapredi ono što je u našoj kompaniji deo korporativne kulture – kreiranje inicijativa i programa kao podrška profesionalnom razvoju, stvaranje podsticajnog radnog okruženja za naše ljude i timove, mogućnost unapređenja postojećih i sticanje novih veština? Ima li dovoljno potencijala da bude kreator aktivnosti koje bi unapredile našu poziciju kao poželjnog poslodavca za sadašnje zaposlene i nove talente?

Veštačka inteligencija unela je revolucionarne promene, pre svega u procesu prikupljanja i obrade podataka. Zahvaljujući AI alatima, moguće je automatsko filtriranje velikog broja prijava u toku procesa regrutacije, samim tim i brže pronalaženje najboljih kandidata u skladu sa opisom posla i pozicije. Ona nam donosi i bolje razumevanje tržišta rada, jer zahvaljujući analizama podataka, kompanije mogu mnogo brže da prilagode svoje strategije u skladu sa aktuelnim promenama i dešavanjima na tržištu. Tu su i brojni AI alati koji omogućavaju bolje i personalnije iskustvo samih kandidata u toku procesa selekcije. 

Mislim da AI još uvek nije na tom nivou da doprinese tome da se naši ljudi osećaju brižnije u organizaciji, da imaju veći osećaj pripadnosti i da su povezani sa svrhom kompanije.

Nema sumnje da veštačka inteligencija ima izvanredan potencijal da HR procese učini efikasnijim i bržim. Ona može doprineti razvoju ljudskih resursa kroz efikasniju regrutaciju kadrova, bolju analitiku, automatizaciju određenih administrativnih procesa i aktivnosti. Ukoliko se pogledaju neka globalna istraživanja i trendovi, samo korišćenje AI u HR procesima raste. U isto vreme, više od 60% HR profesionalaca optimistično je kada je reč o potencijalima za efikasnu upotrebu veštačke inteligencije u njihovoj organizaciji, a skoro isto toliko veruje da AI može unaprediti saradnju. 

Ipak, kao neko ko se skoro petnaest godina bavi razvojem ljudi i njihovih potencijala unutar poslovne jedinice, mislim da AI još uvek nije na tom nivou da doprinese tome da se naši ljudi osećaju brižnije u organizaciji, da imaju veći osećaj pripadnosti i da su povezani sa svrhom kompanije. Naši zaposleni aktivno su uključeni u unapređenje naše celokupne kulture poslovanja, zasnovane na svakodnevnom načinu rada i razmišljanja nas kao ljudskih bića. I sve dok veštačka inteligencija ne bude sposobna da prepozna i odgovori na kompleksne ljudske emocije, ukjljučujući razumevanje emocionalnih potreba zaposlenih, iskazivanje empatije i pružanje podrške u teškim situacijama, dok ne bude došla na nivo razvoja svesti i sistema etičkih vrednosti kojima se rukovodi i dok ne bude u mogućnosti da nadmaši krucijalan odnos poverenja koji postoji između zaposlenih i HR-a, za mene će biti isključivo koristan alat koji nam može pomoći da na nivou organizacije unapredimo određene procese, nikako alat koji može da zameni HR profesionalce. 

Ljudskost se ne može (još uvek?) programirati algoritmima. Baš zato lični odnos, poverenje, empatija, sigurnost podataka na najvišem nivou, briga o zaposlenima i lični pristup u razvoju njihove profesionalne karijere i dalje imaju prednost. I baš zato smo posebno ponosni što trenutno razvijamo program lične preporuke kandidata za određenu poziciju od strane naših kolega jer, pored iskustva i znanja kandidata, lična preporuka je i dalje najjača referenca, zar ne?