Summi1
Summit2

Evropa: Tržišta u razvoju predvodiće ekonomski rast

PROGNOZE

Iz ugla stručnjaka

13.05.2024

Očekuje se da će tržišta u razvoju centralne i jugoistočne Evrope voditi ekonomski oporavak u Evropi. Uprkos visokim stopama inflacije poslednjih godina, relativni životni standard u regionu je porastao. Potrošači na “zrelijim” tržištima doživljavaju gubitak kupovne moći.

Piše: Sebastian Rennack, međunarodni retail analitičar  

Pandemija, praćena visokim stopama inflacije, promenila je kupovnu moć širom Evrope. Nedavno objavljeni podaci Eurostata pokazuju da je većina zrelih ekonomija na zapadu i severu kontinenta doživela relativan pad životnog standarda u poslednje dve godine. Nasuprot tome, južna, centralna i istočna Evropa su relativno dobro prebrodile ekonomska previranja. Mnoga tržišta u razvoju su zabeležila povećanje pariteta kupovne moći. Na osnovu BDP-a po glavi stanovnika, ovaj indikator je opšte prihvaćen kao relativna mera ukupnog ekonomskog prosperiteta.

Propratni grafikon ilustruje kako su poslednje dve godine podelile evropske regione na pobednike i gubitnike. U donjem levom kvadrantu su baltičke ekonomije, sa životnim standardom ispod proseka EU-27, koje su od kraja 2021. do kraja 2023. zabeležile sve veći jaz u odnosu na njihove evropske pandane. U gornjem levom kvadrantu, nordijske zemlje, kao i velike, zrelije zapadne ekonomije poput Nemačke, Francuske i Holandije su zabeležile pad životnog standarda. Austrija je bila jedina zemlja u EU, koja je videla poboljšanje indikatora, čak i sa visokog početnog nivoa.

Među ekonomijama Evropske unije, očekuje se da će Poljska prednjačiti sa realnim rastom BDP-a od 3,1% ove godine, zatim slede Hrvatska sa 3,0%, Rumunija sa 2,8%, Bugarska sa 2,7%.

Nasuprot tome, u donjem desnom kvadrantu, ispod-prosečne ekonomije u usponu, kao što su Poljska, Rumunija, Hrvatska, Mađarska, Slovenija i Bugarska pokazuju najviše stope rasta životnog standarda u Evropskoj uniji. Portugal, Španija i Grčka, na nižem kraju razvijenih ekonomija, takođe, mogu poboljšati svoju poziciju prema drugim razvijenim tržištima.

Izgledi za tržišta u centralnoj i istočnoj Evropi ostaju pozitivni. Prema novom svetskom ekonomskom izgledu Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), objavljenom u aprilu, tržišta u razvoju su ta koja će pokretati oporavak Evrope 2024. Među ekonomijama Evropske unije, očekuje se da će Poljska prednjačiti sa realnim rastom BDP-a od 3,1% ove godine, zatim slede Hrvatska sa 3,0%, Rumunija sa 2,8%, Bugarska sa 2,7%. Velike zrele ekonomije kao što su Nemačka i Francuska su na dnu rangiranja. Očekuje se da će realni BDP Francuske po glavi stanovnika ove godine porasti za samo 0,7%, dok je Nemačka na pretposlednjoj poziciji sa prognozom od 0,2%.

O AUTORU
Sebastian Rennack
je osnivač Aletos Retail Advisory, internacionalni retail analitičar i bivši međunarodni dopisnik Lebensmittel Zeitunga, vodećeg nemačkog nedeljnog poslovnog lista za FMCG sektor. Takođe, ima veliko praktično iskustvo u industriji kao bivši član međunarodnih timova za operacije Schwarz grupe i Metro grupe u Poljskoj, Ukrajini i Rusiji.