Summi1
Summit2

Focus Research: Sladoled u porodičnom pakovanju najoglašavaniji u lifletima

InFokus: Sladoled

Analize

06.06.2024

Udeo oglašavanja sladoleda u multi-pakovanju je u 2023. godini porastao na 26%, dok je sladoled u single-pakovanju izgubio na račun multi-pack sladoleda. U 2023. godini zabeležili smo skoro 2.200 hiljada objava, što je 11% više u poređenju sa 2022. godinom

Autor: Melani Cipot, Focus Research South East, Predstavništvo Beograd, m.cipot@focusmr.com 

Foto: Minan1398/Pexels

Focus Research je za InStore magazin obradio podatke iz lifleta FMCG trgovca na srpskom tržištu, i pripremio analizu 2022. i 2023. godine. Osnov je na kvalitativnom oglašavanju u lifletima za kategorije sladoleda. 

Prvi dijagram prikazuje vrednosni pokazatelj promotivnih aktivnosti „hladnog deserta“ po kategorijama za 2022. i 2023. godinu. Sladoled u porodičnom pakovanju i dalje se najviše oglašava, sa skoro 60% udela u 2023. godini. Udeo oglašavanja sladoleda u multi-pakovanju je u 2023. godini porastao na 26%, dok je sladoled u single-pakovanju izgubio na račun multi-pack sladoleda. U 2023. godini zabeležili smo skoro 2.200 hiljada objava, što je 11% više u poređenju sa 2022. godinom.  

Drugi dijagram nam daje uvid o oglašavanju sladoleda u različitim trgovačkim lancima. Kod odabranih FMCG trgovaca vidimo različito oglašavanje raznih pakovanja sladoleda.

Porodično pakovanje su u svojim lifletima sa najvećim vrednosnim udelom - više od 80%, oglašavali DTL i Qvattro. Sladoledi u multi-pakovanju su najveću bruto oglašivačku vrednost u lifletima imali kod Lidla - 57,4%, dok je najveća vrednost za single pakovanja zabeležena kod Arome - 22,6% u 2023. godini.  

Treći dijagram nam prikazuje top proizvođače u porodičnom pakovanju sladoleda po bruto oglašivačkoj vrednosti u lifletima. Na prvoj poziciji u 2023. godini daleko ispred svih nalazi se Frikom sa 75,5% vrednosnog udela, koji je svoj primat dodatno uvećao u odnosu na 2022. godinu. Nestlé je na drugom mestu sa 9,5% udela, što je za 6,2 procentualna poena manje. Bruto oglašivačka vrednost sladoleda Privatnih robnih marki u 2023. godini iznosi 9,7% i beleži pad od 2,4 procentna poena. 

Četvrti dijagram daje pregled o udelima top proizvođača pojedinačnih pakovanja. I kod single-pakovanja sladoleda, Frikom sa 33% vrednosnog udela u 2023. godini u lifletima, beleži povećanje udela u odnosu na 2022. godinu. Na drugom mestu je Unilever sa 17,2%, na trećem mestu Nestlé sa 13,5%. Privatne robne marke zabeležile su udeo od 10,6% i General Mills sa 6,7%. 

O kompaniji i istraživanju

Focus Research je jedna od vodećih agencija u Evropi koja se bavi ispitivanjem tržišta i savetovanjem. Svojim klijentima već 30 godina u 35 evropskih zemalja prosleđuje podatke, sistemska i programska rešenja za obradu podataka. U Focusu se kontinuirano prate svi trendovi u oglašavanju, što se tiče regiona jugoistočne Evrope, najveća fokusiranost je na kvalitativnim i kvantitativnim analizama trgovačkih lifleta. Udeli se temelje na GAV - bruto oglašivačkoj vrednosti. Veću vrednost imaju objave koje su pozicionirane na prvoj strani, sa većom slikom i u lecima sa visokim bruto dometom. Rezultat je naravno taj da time doprinose većem kvalitetu promocije jer su one vidljivije potrošaču, i samim tim ostavljaju veći efekat na njega. 

Analize