Summi1
Summit2

Mediana: Ukupno šest miliona korisnika proizvoda za sunčanje

InFokus: Proizvodi za sunčanje i more

Analize

07.06.2024

Uvek je zanimljivo za jednu kategoriju proizvoda videti učešće lojalnih korisnika unutar date kategorije, odnosno svih onih koji koriste samo jedan brend sredstva za sunčanje. Najveći procenat lojalnih korisnika je u Sloveniji - 63,4% i Srbiji - 45,9%, dok je najmanji procenat lojalnih korisnika u Hrvatskoj - 20,4%. Zanimljivo je da građani Slovenije prosečno koriste 1,55 različih marki sredstava za sunčanje, građani Srbije 2,07 dok građani Hrvatske koriste najviše različitih marki zaštite od sunca 2,72

Autor: Borislav Radojković, TGI Project Manager, borislav.radojkovic@mediana.co.rs  

Ovom prilikom, biće prikazan deo podataka iz Adria TGI baze koji se odnosi na korišćenje proizvoda za sunčanje i more na tržištima BiH, Hrvatske, Slovenije i Srbije. 

Analizirajući ovu kategoriju na prikazana 4 tržišta vidimo da se sredstva za sunčanje procentualno  najviše koriste u Hrvatskoj - 66,6% i Sloveniji 64,4% dok je najmanji procenat korisnika ove kategorije u Srbiji, 36,5%. Ukupno, na ova ćetiri tržišta, postoji šest miliona korisnika ove kategorije. 

Uvek je zanimljivo za jednu kategoriju proizvoda videti učešće lojalnih korisnika unutar date kategorije odnosno svih onih koji koriste samo jedan brend sredstva za sunčanje. Najveći procenat lojalnih korisnika je u Sloveniji - 63,4% i Srbiji - 45,9%, dok je najmanji procenat lojalnih korisnika u Hrvatskoj - 20,4%. Zanimljivo je da građani Slovenije prosečno koriste 1,55 različih marki sredstava za sunčanje, građani Srbije 2,07, dok građani Hrvatske koriste najviše različitih marki zaštite od sunca 2,72. 

Kada govorimo o markama zaštite od sunca, koje su najviše korišćene u prethodnih 12 meseci, može se primetiti da je na svim tržištima marka Nivea Sun, marka koja ima najveći broj korisnika. Ukupno je 1,52 miliona građana ove četiri države koristilo proizvode Nivea Sun, u poslednjih 12 meseci. 

O istraživanju

TGI istraživanje pruža potpuni uvid u karakteristike i ponašanje potrošača, kako kroz analizu njegovih demografskih, psihografskih i medijskih karakteristika, tako i kroz njegove navike u korišćenju proizvodnih i uslužnih kategorija i brendova. Kao takav, Mediana TGI je neizostavan alat u poslovanju svih marketinških agencija, medija i oglašivača. 

 

O kompaniji

Mediana, Institut za istraživanje tržišta i medija, osnovana je u Sloveniji 1992, a na tržištu Srbije posluje od 2007. godine. Naša misija je da svojim klijentima pružamo kvalitetnu istraživačku i konsultantsku uslugu, a sve na osnovu dugogodišnjeg iskustva i dugoročne saradnje sa našim inostranim partnerima iz Kantar Media.  

Analize