Summi1
Summit2

Trag fondacija objavila treći konkurs za program za mlade istraživače i istraživačice

AKTUELNO

Srbija

10.06.2024

Trag fondacija je, u okviru trogodišnjeg programa "Pokret Polet", objavila treći konkurs za mlade istraživače i istraživačice, namenjen akademskim građanima starosti do 30 godina.

Program se sprovodi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomija (KoRSE), uz finansijsku podršku Evropske unije.

Kroz ovaj program želimo da podstaknemo mlade ljude da se u većoj meri uključe u procese donošenja odluka. Javno zagovaranje je postupak koji se bazira na poznavanju problema koji želimo da rešimo i na posedovanju relevantnih podataka koje crpimo iz istraživanja. Naš cilj je umrežavanje predstavnika civilnog društva i mladih istraživača, koji imaju znanja i sposobnosti da se na sveobuhvatan način bave istraživanjem politika, kako bi kroz zagovaračke inicijative mogli da utiču na rešavanje nekog društvenog problema. Za učešće u devetomesečnom edukativno-istraživačkom programu mladi akademci dobijaju nadoknadu od 800 EUR bruto, kao i plaćene putne troškove za aktivnosti koje sprovode zajedno sa organizacijama u njihovim lokalnim zajednicama. Mladi treba da predvode progres ovog društva i stoga smatramo da je važno da imaju mogućnost da svojim istraživačkim radom daju podršku udruženjima građana i da zajednički doprinose unapređenju društva, izjavila je Nataša Konstantinović, menadžerka programa za podršku zagovaračkim inicijativama.

Kroz program za mlade istraživače/-ice, 15 studenata završnih godina studija, diplomaca i postdiplomaca fakulteta društvenih nauka imaće priliku da unaprede svoja teorijska znanja i steknu praktično iskustvo u istraživanju javnih politika i kreiranju predloga za njihovo unapređenje.

Kroz saradnju, mladi istraživači će moći da bolje upoznaju rad organizacija civilnog društva i obogate svoje znanje o zagovaranju za bolje socijalne usluge, poštovanje radnih prava i osnaživanje socijalnih preduzeća. 

Više informacija o tematskim prioritetima i uslovima konkursa, koji je otvoren do 10. jula, mogu se pronaći na linku.

Izvor: InStore
Foto: Trag fondacija