Summi1
Summit2

Dvodnevna online radionica sa Antoniom Zrilićem - Otpornost vs efikasnost lanca nabavke

ONLINE RADIONICA NA TEAMS PLATFORMI

Radionice

09.04.2021

OTPORNOST VS. EFIKASNOST LANCA NABAVKE  11. I 12. maj 2021.  10 – 12h

Večita dilema: Da li izgraditi lanac nabavke sa što nižim troškovima ili lanac koji će biti OTPORAN NA RECESIJU?

 • Da li ste recesijski pismeni? - Vaši menadžeri moraju znati čitati znakove vremena i potražnje, uspostaviti mehanizme ranog upozoravanja i interno se uskladiti (sve funkcije u firmi) i eksterno (sa dobavljačima i kupcima).
 • Da li ste otporni na kupce? - Vaše preduzeće treba testirati na promene u potražnji, snabdevanju i ostale šokove koje donosi recesija. Jedan od alata je procena agilnosti (agility assessment)lanca nabavke kako bi se utvrdilo je li kompanija zaista spremna za neizbežan pad potražnje i promene u strukturi lanca snabdevanja.
 • Možete li proći "stres test"? - Testirajte preduzeće na sposobnost prilagođavanja velikim promenama u potražnji i ponudi. Mnoge kompanije su u svoje rutinske postupke upravljanja rizicima već ugradile polugodišnje ili godišnje procene agilnosti.

-

Šta ćete naučiti

 • Uvod - Recesijska pismenost
 • Recesija kao katalizator
 • Da li je otpornost poželjna?

-

Fleksibilnost (Odgovor na fluktuacije potražnje)

 • Da li treba postati otporan na kupce?
 • Kako bolje razumeti potražnju i biti responzivan u nepredvidljivim situacijama potražnje?
 • Šta znači 'Protresanje potražnje' i kako dizajnirati fleksibilan lanac?
 • Šta su scenariji i kako ih pripremiti?
 • Nova paradigma - Prognoza na osnovu potražnje.
 • Sve je u povlačenju ("Pull") - povlačenju kupca.

-

Efikasnost i lean supply chain

 • Šta je lean i da li je Just-In-Time video svoje poslednje dane?
 • Kako zaštititi nabavnu stranu?
 • Upravljanje rizicima i Kontroling nabavke
 • Osiguranje kritičnih dobavljača
 • Kako pretvoriti fiksne troškove u varijabilne?
 • Fokus – Nije nužno da budete kao pas, koji u parku trči za svakom vevericom. Fokusirajte se i birajte vaše veverice (proizvode i kupce) posebno one zlatne.

-

Zapamtite: Apple postiže veći profit od ostatka industrije zajedno sa samo nekoliko artikala.

 • Razne taktike – Razvijte različite formacije lanaca nabavke kako bi koristili najbolji mix u odnosu na ponudu, potražnju, konkurenciju i stanje ekonomije.

-

Zapamtite: Vojska ima pripremljene taktike i formacije za različite prilike, okruženja, snagu neprijatelja i terene.

Nakon kiše dolazi sunce

 • Kako znate kada preći iz recesijskog u mod rasta i obrnuto?
 • 'Hanibal ante portas' ili Zašto je važno pripremati dugoročne inicijative?
 • Kako osigurati kapacitete za ponovni rast u proizvodnji i logistici?

Zadržite i razvijajte talente - trebaće vam.
-

CENA: 170 evra po osobi

-

INFORMACIJE I PRIJAVE

Mirjana Ivanković
menadžer projekta
mirjana@instore.rs
mob. tel. 069 11 22 460

-

ORGANIZATORI: LOGIKO i InStore