Summi1
Summit2

Dvodnevna online radionica sa Antoniom Zrilićem - Od strategije do akcije u proizvodnji, distribuciji i logistici

ONLINE RADIONICA NA TEAMS PLATFORMI

Radionice

23.04.2021.

OD STRATEGIJE DO AKCIJE 27. I 28. April 2021. 10 – 12h

 

Kako izvrsne strategije pretvoriti u uspešne odluke i akcije:

Pitanja koja vas muče: Treba da donesete odluku?

 • Da li rasti i kako?
 • Proizvodni i logistički kapaciteti
 • Digitalizacija procesa
 • Koji nivo usluge prema kupcima?
 • Graditi novo skladište ili redizajnirati postojeće?
 • Gde i kako veliko skladište graditi?
 • Koji nivo automatizacije i tehnologije nam je potreban?
 • Outsourcing da ili ne?
 • Koji distributivni kanali?
 • Troškovno efikasni (‘lean’) ili fleksibilni (agilni)?

-

Treba rešiti problem?

 • Prevelike zalihe i kako ostvariti optimalne zalihe?
 • Rizici u snabdevanju?
 • Problemi sa cash-flowom?
 • Problemi sa tačnošću i ažurnošću u logistici i proizvodnji?

-

Stvaranje i priprema prilika

 • Priprema za rast nakon krize
 • Koliko dugo ostati u recesijskom modu?
 • Kako podsticati polivalentnost zaposlenih?
 • Povećanje produktivnosti je lek protiv rasta troškova
 • Stvaranje fleksibilnih lanaca snabdevanja - Kako biti otporan na kupce?
 • Optimizacija procesa

-

Šta ćete naučiti

Formiranje strategije i upravljanje troškovima:

 • Pareto na kvadrat - Opasna kombinacija loših kupaca i spore robe
 • Sam Walton i SWOT analiza
 • BCG matrica
 • Kraljičeva matrica
 • Tačka pokrića (Break-even point) ili Kako odlučiti da li proizvoditi ili kupiti (Make or buy)?
 • TCO - Total Cost of Ownership - Kakva je veza između sante leda i ukupnih troškova?
 • Optimalna količina porudžbine (EOQ) - Koju količinu naručiti?
 • DuPontov model - Troškovi pričaju priču
 • Oportunitetni troškovi - Najveća snaga u svemiru

-

Koji je vaš problem?

 • Da li uopšte imate problem?
 • Da li imate problem ili izazov?
 • Da li zapravo 'samo' treba da donesete odluku?
 • Da li treba da odredite prioritete?
 • Da li je moguće imati kvalitetnu, jeftinu i brzu uslugu?
 • Koja je sličnost između černobilske katastrofe i razlika u inventaru?
 • Šta raditi kada je problem u ljudskom faktoru?
 • Kako pronaći pravo rešenje i šta je to matrica za rešavanje problema?
 • Kako tražiti uzroke nastalih grešaka?
 • Koji su vaši rizici i kako upravljati njima?

-

Od odluke do akcije

 • Kako se nositi sa dilemama i zašto limitirati opcije?
 • Pretvaranje odluke u akciju
 • Kako donositi intuitivne odluke?
 • Kako definisati prave ciljeve?
 • Zašto je važno donositi odluke promptno?
 • Tri elementa donošenja odluke
 • Kako doneti odluku o outsourcingu?
 • Kako doneti odluku o nabavci opreme?

-

RADIONICA JE NAMENJENA:

 • višem i srednjem menadžmentu
 • direktorima i vlasnicima malih i srednjih preduzeća
 • direktorima prodaje, nabavke i logistike, supply chain menadžerima

-

CENA: 170 evra po osobi

-

INFORMACIJE I PRIJAVE

Mirjana Ivanković
menadžer projekta
mirjana@instore.rs
mob. tel. 069 11 22 460

-

ORGANIZATORI: LOGIKO i InStore