Summi1
Summit2

Uspešno održana online radionica o neuromarketingu

DOGAĐAJI

Srbija

16.12.2021

Online radionica "Neuromarketing - instrument dekodiranja ponašanja potrošača" uspešno je održana u organizaciji InStore magazina i saradnika Darka Lukića, direktora amcc-a.

 

Ciljevi radionice bili su, između ostalog, saznanja kako izgleda morfologija i funkcije mozga i kako oni utiču na odlučivanje potrošača, da li potrošači znaju kako i zašto donose određene odluke i koji su mehanizmi donošenja odluka, zašto kupuju određene proizvode, a druge ne, da li bi marketing profesionalci i kreativne agencije trebalo da odluke, o dizajnu pakovanja, TV spotovima i drugim kominikacionim (kreativnim) rešenjima, donose intuitivno na bazi "osećaja" ili "dopadanja", kvantitativnih/kvalitativnih, neuromarketing istraživanja, ili kombinacijom ovih načina/instrumenata itd.

Bilo je veliko zadovoljstvo voditi interesantne i intenzivne marketing i neuromarketing diskusije sa koleginicama i kolegama iz Delhaize-a, Lidl-a i Žitoprometa. Obradili smo sledeće oblasti i teme: građu i evoluciju mozga, način na koji potrošači/kupci donose odluke - sistem 1 i system 2 nobelovca Danijela Kanemana; tehnike neuromarketing istraživanja; veliki broj praktičnih primera i studija iz inostranstva i zemlje iz oblasti neuromarketing istraživanja vezano za TV komunikaciju, štampanu komunikaciju, digitalni marketing, mesto prodaje, upravljanje kategorijama. Vidimo se uskoro na novim radionicama iz oblasti neuromarketinga, poručio je Darko Lukić, predavač i direktor amcc.