Summi1
Summit2

Rusija: Lenta uspostavila tri nove lokacije za odlaganje otpada

AKTUELNO

Svet

12.05.2022

Punktovi za reciklažu u Petrozavodsku i Jaroslavu uspostavljeni su u partnerstvu sa regionalnim operaterima za upravljanje otpadom.

Kontejneri za reciklažu u Petrozavodsku instalirani su na parkiralištima hipermarketa Lenta, dok je punkt u Jaroslavu realizovan u saradnji sa kompanijom Baltika i regionalnim operatorom za upravljanje otpadom Charter.

Lokalni stanovnici moći će na reciklažu da predaju četiri vrste otpada: metal, staklo, plastiku i papir.

Kompanija kontiuirano ulaže u razvoj svoje reciklažne infrastrukture, uspostavivši do sada 36 punktova za reciklažu u 18 gradova.

Na 6 lokacija takođe je instalirano 44 reciklomata, kao i 23 kontejnera za prikupljanje papirnog otpada i tekstila.

U prodavnicama trgovca u Moskvi i Sankt Peterburgu takođe se mogu pronaći i kutije za sakupljanje iskorišćenih kapsula za kafu.

Pored toga, kompanija je postavila kontejnere za prikupljanje baterija i plastičnih kartica u svim regionima svog poslovanja.

Kompanija je u 2021. u saradnji sa partnerima reciklirala oko 277 tona otpada. 

Izvor: Lenta

Foto: Lenta