Summi1
Summi1

Suša nije ugrozila domaće potrebe, prvi put više pšenice za izvoz od kukuruza

AKTUELNO

Srbija

25.08.2022.

Agroekonomski analitičar Žarko Galetin rekao je da Srbija ima velike potencijale i značajne resurse u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, za razliku od stočarstva, što, kako je naveo, znači da velika suša koja je na nivou elementarne nepogode nije ugrozila domaće bilanse.

Sve prognoze idu prema tome da ćemo mi te neke bazične, osnovne, esencijalne poljoprivredne proizvode, mislimo pre svega tu na žitarice, pšenica, kukuruz, uljarice, suncokret i soja, imati dovoljno i da će se zadovoljiti domaći bilansi. Kod pšenice smo već sasvim sigurni da su ti bilansi zadovoljeni, rekao je Galetin.

Dodao je da je pšenica požnjevena još pre mesec i po dana i da je prinos pšenice relativno solidan - 3,2 miliona tona u ukupnom potencijalu, ali da će kukuruz, soja i suncokret podneti značajne štete i umanjenja prinosa zbog visokih temperatura tokom jula i avgusta.

Govoreći o suši, Galetin je rekao da je u poslednjih 10 godina bilo sedam sušnih godina, a da je ove godine suša bila ekstremna, a rekao je da bi odgovornost trebalo podeliti između svih aktera - države, proizvođača i struke.

Ističe i da proizvođači nose deo odgovornosti, u smislu pune primene agrotehnike, ali i podsetio da postoji i osiguranje useva i da bi proizvođači trebalo da razmisle o tome, pošto se već godinama suočavamo sa sušom, a da bi struka trebalo da prilagodi sorte i hibride uslovima velike suše.

Kukuruz i pšenica teško podnose te uslove. Od uljarica, suncokret je taj koji je najotporniji, koji relativno lako podnosi. Mi ćemo i ove godine imati značajan podbačaj kod svih, pa i kod suncokreta, ali nešto manji nego što je kod kukuruza i soje,  naveo je Galetin.

Objasnio je da se vidi da suncokret svake godine zauzima sve više površina u setvenoj strukturi, jer su proizvođači konstatovali da je otporan.

Napomenuo je da bi podbačaj kukuruza u finansijskom smislu trebalo da iznosi do 250 mil EUR.

Govoreći o rekama koje su presušile, Žarko Galetin je naveo da "definitivno delimo sudbinu globalne promene klime i da nama priroda vraća nemare i bahat odnos prema njoj, a da su zbog elementarne nepogode, ali i i rata u Ukrajini, povećane cene transporta".

Ocenio je da je kiša koja pada zakasnila i da baš ništa neće pomoći usevima.

izvor: RTS
foto: pixabay