Summi1
Summi1

GFK: Mesto prodaje kao važan izvor informacija za kupca

Vodič kroz tržište POS materijala

Analize

17.10.2022.

Materijali na mestu prodaje su trećerangirani po važnosti, kada govorimo o načinu informisanja kupaca o promocijama i akcijama. To je još jedan od signala trgovcima da obeležavanje proizvoda koji su na promociji bude što jasnije i upečatljivije

Autor: Mirjana Perović, GfK

Sada već možemo slobodno reći da godine iza nas nose razne promene. Imali smo period neprijatnog iznenađenja dolaskom pandemije, zatim je usledilo nužno privikavanje, a onda i suživot sa situacijom koja nam se nametnula. Hteli ili ne, menjali smo i reklo bi se, još uvek menjamo neke navike stečene ranije. Iako smo želeli da verujemo da će se život u svim segmentima vratiti u “normalu”, stvarnost je ipak nešto drugačija. Zadžali smo dozu opreza u svakondevnom ponašanju, pa i u onom delu koji se odnosi na svakodnevne odlaske u kupovinu potrepština za domaćinstvo. 

Prema podacima GfK Panela domaćinstva, troši se i dalje nešto više nego što smo to činili ranijih godina, ali ipak se ređe odlazi u kupovani. 

Sada je novu pometnju donela inflatorna kriza i dešavanja u Ukrajini, što je dodatno poremetilo domaćeg kupca. Sve vidljivije promene cena su uticale da kupovine planiramo opreznije i pažljivo raspolažemo novcem namenjenim za hranu, piće, sredstva za ličnu higijenu i higijenu domaćinstva. Dakle, trend ekonomizacije i budžetiranja ima veoma važnu ulogu u svakodnevnom životu.

Sve to nameće pitanja kako i na koji način se kupci informišu, ne samo o cenama, već i ponudi malopradavaca? Kolika je uloga kanala inoformisanja? Koji od izvora informacija postaje sve relevantniji?

Ne smemo izostaviti činjenicu da, koliko god se trudili da napravimo spisak pre odlaska u kupovinu, naoročito velike kupovine za domaćinstvo, ipak kupimo i ono što nismo planirali.

Koliko nam u svemu tome pomažu lifleti koje uzimamo ili možemo uzeti u radnji, TV reklame?

Prema poslednjoj GfK Shopper 360 studiji, koju kompanija sprovodi već četvrtu godinu za redom, vidimo da se neki trendovi blago menjaju. 

Skoro dve trećine kupaca nikada ne dobija liflete trgovačkih lanac u sanduče, ali tek svaki peti, koji kaže da ga dobije ga i koristi prilikom kupovine za informisanje o proizvodima koji su na akciji. Značaj TV-a kao kanala informisanja za određen deo kupaca je i dalje validan, ali ne u onolikoj meri kao ranije.

Sve više na važnosti dobijaju web lifleti. 1/3 ispitanika ih čita, ali im ne služe kao vodič za kupovinu, dok je na drugoj strani, trećina je onih koja pažljivo čita interent liflete i kupuje na osnovu njih u prodavnicama.

Kada je reč o inforamisanju o akcijama i promocijama u radnjama, polovina kupaca to čini uz pomoć lifleta koje su uzeli u samoj radnji. Oni ili ga čitaju na mestu prodaje ili to čine kod kuće pripremajući se za predstojeću kupovinu. I kao što smo i ranijih godina govorili, raste broj onih koji se o akcijskim ponudama informišu direktno u radnji, dakle ispred police. 

POS materijali su trećerangirani po važnosti, kada govorimo o načinu informisanja kupaca o promocijama i akcijama. To je još jedan od signala trgovcima da obeležavanje proizvoda koji su na promociji bude što jasnije i upečatljivije. Kupac se više ne zadržava u radnji kao ranije, bar ne većina koja se trudi da kupovinu obavi u najbližoj radnji i u što kraćem vremenu, dakle, uz što manje zadržavanja. Nepromenjen u odnosu na prethodnu godinu je i procenat onih koji na web stranicama trgovca proveravaju online liflete kako bi dobili informacije o promotivnim aktivnostima (njih 39%). Radio reklame, bilbordi, reklame u novinama koje govore o promocijama proizvoda su gotovo nevažni kao izvor informacija za kupce ili ih kupci jednostavno ne primećuju.

Iako odlazimo ređe u radnje nego ranije, iako se trudimo da kupovine obavimo brzo i bez zadržavanja, sve češće se čuje po koji neformalni razgovor kupaca ispred police. Da li se komentarišu nove cene, novi proizod ili neka interesenatna promocija ili akcija, zaključak se sam nameće – mesto prodaje kao važan izvor informacija za kupca iz godine u godinu zauzima sve bitnije mesto. Jasno naznačene informacije na samom pakovanju su, takođe, veoma bitne za kupce. 

Novonastala inflatorna kriza će verovatno uticati na ponašanje u kupovini ili već naveliko utiče.

Svaki vid komunikacije proizvoda sa kupcem, prenošenjem jasne poruke o proizvodu će olakšati donošenje odluke koji će se deterdžent naći u korpi, da li organske ili obične pahuljice, jaja iz slobodnog uzgoja ili pak ona neka “obična”.

Informisanje potrošača bilo putem lifleta, TV-a, oznakama na polici u drugačijoj boji, se svelo na pitanje “šta je ove nedelje na promociji ili akciji?” Novim proizvodima ostaje da čekaju neka bolja, mirnija vremana i tako dobiju svoje oznake koje nas “zovu” da ih bar pogledamo. Sve dok nas kriza inflacije muči na dnevnom nivou, novo doba nam nameće nove trendove, nama kao kupcima i trgovcima – jasno, kratko, upečatljivo i vidljivo, a onda brza, laka i jednostavna kupovina.

O GfK 
GfK je pouzdan izvor najznačajnijih informacija o tržištu i potrošačima, koji omogućavaju našim klijentima da donesu sveobuhvatnije odluke. Više od 10.000 eksperata u marketinškim istraživanjima kombinuje svoju strast sa 80 godina GfK iskustva u proučavanju podataka. Ovo omogućava GfK da poveže ključna globalna saznanja sa lokalnim specifičnostima u više od 100 zemalja. Koristeći inovativne tehnologije i naučni pristup, GfK pretvara obimne podatke u suštinske podatke, čime omogućava svojim klijentima da unaprede konkurentnost i obogate iskustva i izbor potrošača.