Nielsen Audience Measurement: Boje za kosu i šminka u reklamama

VKK - Boje za kosu i šminka

Vodič kroz kategoriju

13.10.2022.

Detaljniji presek same kategorije „Kozmetika za kosu“ ukazuje na to da 17,3% udela u kategoriji otpada na TV oglašavanje klase Boje za kosu, koja je treća klasa po aktivnosti… Što se tiče aktivnosti TV oglašavanja Šminke, aktivne su samo dve klase proizvoda: Maskare sa 82,9% udela i Program proizvoda za šminkanje sa preostalih 17,1% udela u ovoj kategoriji

Autor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement bavi se merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstava sa oko 2.700 pojedinaca koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više. 

U dinamičnom okruženju, kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti preduslov su za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije jeste uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti.

Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.
Pregled TV oglašavanja kategorije proizvoda Šminka i klase Boje za kosu, u okviru sektora „Kozmetički proizvodi“, kojima se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total

Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašivača i brendova navedenih kategorija proizvoda na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću, u periodu od 12 meseci – od 1. jula 2021. godine zaključno sa 31. junom 2022. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

„Kozmetički proizvodi“ predstavljaju 5. sektor proizvoda što se tiče aktivnosti TV oglašavanja i na njega otpada 5,7% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. U okviru navedenog sektora, na prvom mestu je kategorija „Kozmetika za kosu“ sa 28,8% udela u oglašavanju, pod koju spadaju i Boje za kosu, dok na Šminku otpada samo 0,6% udela u oglašavanju pomenutog sektora proizvoda na srpskom tržištu, tokom analiziranih 12 meseci.

Detaljniji presek same kategorije „Kozmetika za kosu“ ukazuje na to da 17,3% udela u kategoriji otpada na TV oglašavanje klase Boje za kosu, koja je treća klasa po aktivnosti. Prethode joj klase Šamponi sa 38,6% udela i Balzami, serumi, sprejevi i regenerativne maske za kosu sa 27% udela u TV oglašavanju ove kategorije proizvoda. 

Što se tiče aktivnosti TV oglašavanja Šminke, koje je znatno manje zastupljeno u odnosu na Boje za kosu, aktivne su samo dve klase proizvoda: Maskare sa 82,9% udela i Program proizvoda za šminkanje sa preostalih 17,1% udela u ovoj kategoriji.

Navedeno oglašavanje je bazirano na samo dva oglašivača: L’Oreal Maybelline, sa brendom Maybelline, i Erkul Cosmetics, sa brendom Golden Rose.

Raspodela kategorija u okviru sektora „Kozmetički proizvodi” i njihov udeo u okviru TV oglašavanja prikazani su na grafikonu. 

Kada posmatramo samu klasu Boje za kosu, takođe su aktivna samo dva oglašivača. Prvo mesto u TV oglašavanju pripada kompaniji L’Oreal sa udelom od 85,2% ostvarenih EqGRP u okviru kategorije. Na drugom mestu je kompanija Henkel sa preostalih 14,8% udela u ukupnom TV oglašavanju ove klase proizvoda. 

Presek TV oglašavanja pojedinačnih brendova klase Boje za kosu pokazuje da najveći udeo u njemu zauzima Garnier sa 49% ostvarenih EqGRP u okviru te kategorije, na drugom mestu je L’Oreal sa 36,2% udela, sledi Shwarzkopf - Gliss sa 6,1% i Shwarzkopf - Palette sa 5%, te Syoss sa 3,7% u ukupnom TV oglašavanju farbi za kosu.


U okviru klase proizvoda Boje za kosu, kao i kategorije Šminka, najaktivniji je oglašivač L’Oreal sa proizvodima iz svog širokog asortimana. U televizijskom oglašavanju pojedinačnih brendova na srpskom tržištu, u analiziranom periodu, najzastupljenija boja za kosu je Garnier, dok je, što se tiče dekoratvne kozmetike, to bio brend Maybelline, sa istoimenom maskarom.