Summi1
Summit2

Nielsen Audience Measurement: dečija oprema i prehrana na malim ekranima

Sve za bebe i decu - pregled TV oglašavanja

Vodič kroz kategoriju

16.11.2022.

Dečija oprema i prehrana na malim ekranima (naslov) U okviru navedenog sektora, primat drži kategorija Pelene sa 62,6% udela u sektoru. Druga kategorija po aktivnosti i okviru TV oglašavanja je kategorija Dečija hrana i napici sa 19,5% udela, zatim sledi Ostala dečija oprema sa 8,9%, potom Dečija kozmetika sa 6,5%, te Dečija odeća i obuća sa 2,5% udela

Autor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement bavi se merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstava sa oko 2.700 pojedinaca koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više. 

U dinamičnom okruženju, kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti preduslov su za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije jeste uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti.

Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja sektora proizvoda „Dečija oprema i prehrana“, kojom se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašivača i brendova kategorije proizvoda „Dečija oprema i prehrana“ na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci – od 1. avgusta 2021. godine zaključno sa 31. julom 2022. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja, u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

„Dečija oprema i prehrana“ predstavlja 20. od 22 aktivna sektora proizvoda, što se tiče aktivnosti TV oglašavanja i na njega otpada 0,5% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. 

U okviru navedenog sektora, primat drži kategorija Pelene sa 62,6% udela u sektoru. Druga kategorija po aktivnosti i okviru TV oglašavanja je kategorija Dečija hrana i napici sa 19,5% udela, zatim sledi Ostala dečija oprema sa 8,9%, potom Dečija kozmetika sa 6,5%, te Dečija odeća i obuća sa 2,5% udela.
Detaljniji presek, u vidu raspodela klasa u okviru sektora „Dečija oprema i prehrana“ i njihov udeo u okviru TV oglašavanja prikazani su na grafikonu. 

Kada analiziramo najaktivnije TV oglašivače dečije opreme i prehrane, primat u TV oglašavanju pripada kompaniji Procter&Gamble sa udelom od 53.2% ostvarenih EqGRP u okviru kategorije. Na drugom mestu je kompanija Vital sa 10,3% udela u TV oglašavanju kategorije, a na trećem mestu je Aksa sa 8,9% udela. Slede Violeta sa 7,1%, Pufies 5,6%, Milupa sa 5%, Chicco sa 2,5%, Podravka sa 2,2%, Nestle sa 2,1% i Obuća Pavle sa 1,8% i preostali oglašivači dečije opreme i prehrane sa ukupnim udelom od 1,4%. 

Presek TV oglašavanja pojedinačnih brendova sektora „Dečija oprema i prehrana“ ukazuje da najveći udeo u TV oglašavanju, veći od polovine TV aktivnosti sektora, otpada na Pampers sa 53,2% ostvarenih EqGRP. Na drugom mestu je Rastimo sa 10,3% udela, sledi Aksa sa 8,9%, te Teta Violeta sa 7,1%, Pufies sa 5,6%, i Milupa sa 5%. Svi ostali pojedinačni brendovi iz ove kategorije imaju ukupan udeo od 10% u TV oglašavanju ovog sektora.

***
U okviru sektora proizvoda „Dečija oprema i prehrana“ oglašivači su najveći deo ulaganja u TV oglašavanje usmerili na proizvode koji pripadaju kategoriji Pelene. Što se proizvođača tiče, najaktivniji je Procter&Gamble. sa svojim proizvodima, dok je u televizijskom oglašavanju pojedinačnih brendova na srpskom tržištu, u analiziranom periodu, najzastupljeniji Pampers.