Summi1
Summit2

Hrvatska: Novi sistem kolektivne zaštite potrošača stupa na snagu 2023.

AKTUELNO

Region

17.11.2022.

Novim pravilima postupka kolektivne zaštite potrošača obezbeđuje se pravovremena zaštita prava tako što će hitnost u postupanju postati “osobina radne metode koju će sudije primenjivati pri upravljanju postupkom“, objavio je Poslovni.hr pozivajući se na informacije sa državnog portala e-Savjetovanja, koji omogućava svim građanima da učestvuju u javnim raspravama.

Poslovni.hr navodi da se pravovremeno preuzima odgovarajuća EU direktiva, kao i da će izmenjeni sistem kolektivne zaštite potrošača, prema Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, stupa na snagu 25. juna 2023. godine.

U postupcima za utvrđivanje i zabranu protivpravnog postupanja trgovca, kad sud odlučuje o predstavničkoj tužbi za utvrđenje, pripremno ročište mora se održati u 30 dana od dana pokretanja postupka.

Isti je rok i za odluku o privremenim merama, kao i u žalbenom postupku koji se računa od dana primanja žalbe za presudu u ovim predmetima, piše Poslovni.hr i dodaje da se značajna promena u postupku odnosi na obezbeđivanje stručnosti i nezavisnosti tužilaca koji zastupaju potrošačke interese, tako što se po prvi put taksativno navode pretpostavke aktivne legitimacije udruženja za zaštitu potrošača.

Izvor: Biznis.rs
Foto: Pixabay