Summi1
Summit2

Italija: Coca-Cola HBC ulaže u recikliranje plastike

AKTUELNO

Svet

22.11.2022.

Coca-Cola HBC uložila je preko 30 miliona evra u fabriku Gaglianico u Italiji za proizvodnju recikliranih PET (rPET) boca.

Fabrika, koja je bila van upotrebe osam godina, obnovljena je i pretvorena u postrojenje koje može da transformiše do 30.000 tona PET-a godišnje u nove predforme u 100% recikliranom PET-u kako bi se zadovoljile potrebe kompanije.

Lokalitet pokriva ukupnu površinu od 18.000 kvadratnih metara i 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora.

PET je jedna od plastike koja se može 100% reciklirati za ambalažu hrane koja ne gubi svoja osnovna svojstva tokom reciklaže i samim tim smanjuje potrebu za proizvodnjom novog plastičnog materijala.

Štaviše, prema studiji koju je naručio IFEU i koju je potvrdio Eco3, a koja se odnosi na format od 0,66L, upotreba recikliranog PET-a takođe ima pozitivne implikacije u smislu emisije CO2.

Konkretno, niža potrošnja energije za tehnologiju instaliranu u Gaglianico, zajedno sa korišćenjem 100% električne energije iz obnovljivih izvora, dovodi do 70% smanjenja emisije CO2 u proizvodnji rPET predforme, u poređenju sa proizvodnjom iste preforme novog PET-a u drugom postrojenju.

Coca-Cola HBC grupa je samo u poslednjoj deceniji uložila preko 100 miliona evra u različite mere održivosti u Italiji.

izvor: esmmagazine
foto: Coca-Cola HBC