Summi1
Summit2

Održan panel "Kako do podsticajnog okruženja za razvoj ženskog preduzetništva u AP Vojvodini"

AKTUELNO

Srbija

24.01.2023.

Predsednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević obratio se na skupu koji je organizovan u Privrednoj komori Vojvodine a povodom predstavljanja Analize o trenutnom stanju u privrednim subjektima u AP Vojvodini u kojima su žene vlasnice ili suvlasnice u iznosu većem od 51%.

Analizu  su izradili predstavnici Fondacije  "Ana i Vlade Divac" za potrebe Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, u saradnji sa Unijom poslodavaca Vojvodine. 

Predsednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević istakao je da je u AP Vojvodini registrovano oko 33 000 privrednih društava i 69 000 preduzetnika. Od toga su 25% preduzetnice. 

Cilj ovog panela jeste da ukaže na mogućnost unapređenja položaja žena preduzetnica, što mi danas zajedno sa Pokrajinskom vladom i podržavamo ovim skupom ali i našim svakodnevnim radom. Preduzetnice preko naših Udruženja i Grupacija aktivno učestvuju u radu Komore i imaju mogućnost da ukažu na aktuelnu problematiku. Privredna komora Vojvodine već danas potpisuje sporazum o saradnji sa jednim Udruženjem koje okuplja preduzetnice a plan nam je da u narednom periodu posebnu pažnju posvetimo ženama na selu i na skupu čujemo njihove probleme i potrebe. Na samom kraju, u godini u kojoj Privredna komora obeležava 104. godišnjicu postojanja  ističem da ćemo tradicionalno i ove godine dodeliti nagradu najuspešnijoj privrednici u AP Vojvodini za proteklu godinu, rekao je Vučurević.

Fondacija "Ana i Vlade Divac" ima decenijsko iskustvo u kreiranju i sprovođenju programa, projekata i aktivnosti koje su usmerene na ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa u društvu, pre svega žena, istakla je Ana Košel, direktorka Fondacije

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević podsetio je da je podsticajnim merama namenjenim sektoru privrede, preduzetništva i turizma resorni sekretarijat već dugi niz godina uticao na unapređenje konkurentnosti privrede i njenih grana na teritoriji AP Vojvodine, a posebnu pažnju usmerava na razvoj ženskog preduzetništva

Odlukom Pokrajinske vlade iz 2020. godine prvi put je osnovan Savet za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Žensko preduzetništvo je prepoznato kao ključna oblast rada ovog tela, sa ciljem da se prepozna i ojača uloga žena u privredi i biznisu, istakao je potpredsednik Pokrajinske vlade Branko Ćurčić

Izvor: InStore
Foto: PKV