Summi1
Summit2

Kroz program "Znanjem do posla" do željene karijere i bolje budućnosti

AKTUELNO

Podrška

29.03.2023

Predstavnicima osnovnih i srednjih škola Mačvanskog i Kolubarskog okruga i iz gradova Sremska Mitrovica, Ruma, predstavljene su usluge karijernog vođenja i savetovanja (KViS) koje se sprovode u okviru projekta "Znanjem do posla“. Partnerski projekat dve vlade – Švajcarske i Srbije trenutno se realizuje u 13 regiona u Srbiji, a osmišljen je tako da kreira što bolje preduslove za brže zapošljavanje mladih kroz razvoj sistema karijernog vođenja i savetovanja kao i kroz obuke na radnom mestu kod poznatog poslodavca.

Usluge KVIS-a namenjene su mladima od 15 do 30 godina, kao i starijima ukoliko pripadaju teže zapošljivim kategorijama društva, kako bi se unapredile njihove profesionalne veštine i stvorili povoljniji uslovi za brži radni angažman. Zahvaljujući mreži  partnerskih organizacija, takozvanih brokera, mladi prolaze kroz sveobuhvatan sistem karijernog vođenja i savetovanja pri čemu ih obučeni karijerni praktičari osnažuju u razumevanju ličnih talenata, informišu o aktuelnostima sa tržišta rada, mogućnostima daljeg usavršavanja ili pak mogućnostima zaposlenja. Usluge karijernog vođenja i savetovanja se pružaju u sedam osnovanih Job info centara u Nišu, Pirotu, Knjaževcu, Kruševcu, Požegi, Šapcu i Kragujevcu, kao i osnovnim i srednjim školama u regionima pokrivenim projektom. 

Želimo da razbijemo mit da je karijera nešto što imaju samo uspešni poslovni ljudi i da je to jednosmeran proces. Zahvaljujući projektu "Znanjem do posla“, na inovativan, zanimljiv i konkretan način, unapređujemo uslove za brže zapošljavanje mladih i povećavamo njihovu šansu da se uspešno pozicioniraju na tržištu rada i obavljaju posao za koji su zainteresovani. Istovremeno, zahvaljujući holističkom paketu usluga i aktivnosti, želimo da promovišemo i humanije i inkluzivnije društvo koje brine ne samo o budućnosti mladih, već i o teže zapošljivim kategorijama društva. Naročito smo ponosni na preko 3500 učesnika našeg projekta koji pripadaju kategoriji teško zapošljivih osoba iz osetljivih grupa, poput Roma, mladih iz ruralnih sredina, mladih bez roditeljskog staranja, samohranih roditelja, mladih sa invaliditetom, istakla je Jelena Stefanović, lider komponente za karijerno vođenje i savetovanje.

Predstavnici osnovnih i srednjih škola imali su priliku da prate i panel diskusiju u kojoj su svoja iskustva podelili karijerni praktičari iz Job info centara iz Kragujevca i Šapca kao i predstavnici škola i omladinskog centra koji su već imali priliku da koriste usluge karijernog vođenja i savetovanja. Panelisti su se složili da su brojni izazovi sa kojim se mladi suočavaju, ali da je važnost i značaj usluga karijernog vođenja i savetovanja neupitna,  i da ohrabruje njihov entuzijazam i želja da se neprekidno usavršavaju.

U realizaciju projekta uloženo je 29 miliona evra, a gotovo 27 000 mladih  je  koristilo usluge karijernog vođenja i savetovanja u proteklih osam godina. Preko 1600 polaznika programa završilo je obuku na radnom mestu, a čak 77% polaznika obuka se zaposlilo. Prepoznavajući značaj umrežavanja, u projekat se uključilo i 250 kompanija kao i brojni partneri iz javnog i civilnog sektora, svesni da su kompetentni i obučeni mladi kadrovi budućnost privrede i društva uopšte. Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kao i Ministarstva prosvete, Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija, kao i Agencije za kvalifikacije, Privredne komore i Nacionalne službe za zapošljavanje.

izvor: InStore
foto: Nikola Milovanović