Summi1
Summit2

Vodič D&L: Budućnost distribucije je tehnologija

DISTRIBUCIJA&LOGISTIKA

SCM

28.04.2023.

Kako tehnologija nastavlja da se razvija u distribuciji, kompanije moraju da koriste najnovije trendove kako bi ostale konkurentne. Razumevanjem novih tehnologija, kao što su prepoznavanje glasa, analitika vođena veštačkom inteligencijom i mašinskim učenjem, Interent stvari, proširena stvarnosti i tehnologija 3D štampanja, distributeri mogu biti sigurni da su dobro opremljeni da se nose sa izazovima sutrašnjice

Pripremila: Redakcija InStore magazine, redakcija@instore.rs

Sa svakom godinom, čini se da se tehnološki napredak dešava eksponencijalnim tempom. Sa konceptima kao što su Robotika i Internet stvari (IoT) koji su sada čvrsto zauzeli industriju, nove tehnologije kao što je veštačka inteligencija (AI) počinju da zauzimaju centralno mesto. Kompanije za distribuciju imaju mnogo čemu da se raduju u pogledu tehnološkog napretka u narednoj godini. Ovo su neki od vrhunskih tehnoloških trendova koji se predviđaju za 2023.

Softver u oblaku postaje pravilo, a ne izuzetak

Softver u oblaku je godinama bio centralni deo mnogih preduzeća, ali sada postaje neophodan za industriju distribucije. Distributeri otkrivaju da su rešenja u oblaku od suštinskog značaja za praćenje promenljivih zahteva kupaca i poboljšanje efikasnosti. ERP sistemi, zasnovani na oblaku, mogu ponuditi skalabilnost, uštedu troškova i poboljšanu vidljivost operacija i dolaze na tržište sa novim funkcijama i funkcionalnostima.
 
Povećana upotreba robotike u skladištu

Takođe, očekuje se da će se upotreba robotskih tehnologija drastično povećati, kako se tehnologija poboljšava, troškovi smanjuju, a prednosti sada postaju sve bolje dokumentovane. Robotika se već koristi za automatizaciju svakodnevnih, radno intenzivnih zadataka u skladištu, kao što su komisioniranje i pakovanje. U bliskoj budućnosti, možemo očekivati da vidimo veći broj robota u skladištma, koji su sposobni za složenije zadatke.
 
AI i ML postaju sastavni deo upravljanja skladištem

Predviđa se da će veštačka inteligencija (AI) postati sastavni deo operacija distribucije u 2023. Sistemi koji podržavaju veštačku inteligenciju mogu da se koriste za generisanje uvida iz podataka o kupcima, preciznije predviđanje potražnje i nivoa zaliha i otkrivanje grešaka ili prevara u finansijskim transakcijama. Osim toga, mašinsko učenje (ML) se može koristiti za automatizaciju složenih zadataka u skladištu, kao što je pronalaženje najefikasnije rute za kamion za isporuku ili optimizacija rasporeda skladišta za maksimalnu efikasnost.
 
Mobilna tehnologija je široko prihvaćena u skladištu

Mobilna tehnologija je bila rastući trend u skladištima već neko vreme, ali sa napretkom u hardveru i softveru, sada postaje sve popularnija. Mobilni uređaji su postali mnogo moćniji i svestraniji i koriste se za automatizaciju složenih zadataka kao što su praćenje zaliha, optimizacija ruta i upravljanje porudžbinama. Sa uvođenjem 5G mreža, kompanije takođe mogu očekivati povećanje brzine podataka i poboljšanu komunikaciju između radnika.
 
Tehnologija za prepoznavanje glasa ubrzava skladišne procese

Tehnologija za prepoznavanje glasa je još jedan značajan trend za 2023. Ova tehnologija se može koristiti za automatizaciju zadataka kao što su naplata, unos narudžbine i praćenje zaliha. Glasovni sistemi postaju sve lakši i precizniji, što ih čini obaveznim u skladištu budućnosti. Osim glasovnih unosa, bezbednost se takođe može poboljšati korišćenjem tehnologije za prepoznavanje glasa.
 
Big Data postaju centralni za optimizaciju distributivnih operacija

Kako tehnologija nastavlja da napreduje u distribuciji, raste i sposobnost kompanija da prikupe više podataka o svojim operacijama. Ovi podaci se mogu koristiti za donošenje informisanih odluka o najboljim praksama za ispunjenje porudžbina, upravljanje zalihama i još mnogo toga. Upotreba algoritama mašinskog učenja za otkrivanje uvida iz Big Data, postaće sve češća u operacijama veleprodajne distribucije 2023. godine.
 
Dalja upotreba IoT za prikupljanje kritičnih podataka 

Tehnologija Interneta stvari (IoT) već se više koristi u 2023. nego ranije, međutim, predviđa se da će njena upotreba i primena još više rasti. Kompanije mogu da koriste IoT senzore i povezane uređaje za prikupljanje podataka iz sredstava i opreme, pomažući im da nadgledaju korišćenje, rešavaju probleme i optimizuju performanse. Ovi podaci u realnom vremenu se mogu koristiti za identifikaciju mogućnosti za poboljšanje, sticanje boljeg uvida u upotrebu mašina i zahteve za servisiranjem, obezbeđujući da su sva sredstva dostupna za upotrebu, minimizirajući svaki zastoj koji može da stvori neefikasnost u skladištu.
 
Korišćenje AR za poboljšanje bezbednosti na radnom mestu

Proširena stvarnost (AR) će postati uobičajena u skladištu 2023. AR tehnologija se može koristiti za usmeravanje osoblja uputstvima i vizuelnim prikazima, omogućavajući radnicima da brže i preciznije završe obuku i svakodnevne zadatke. Takođe se može koristiti za simulaciju opasnih situacija, pomažući kompanijama da razviju bezbednosne protokole i obuče osoblje u skladu sa tim. Osim toga, AR može pomoći u poboljšanju tačnosti procesa planiranja, pružajući zaposlenima bolje razumevanje njihovog neposrednog okruženja.
 
Rast tehnologije 3D štampanja

Istraživanje potencijalnih upotreba tehnologije 3D štampanja u distributivnim centrima je još jedan očekivani trend za 2023. 3D štampanje se može koristiti za izradu prilagođenog pakovanja, delova i komponenti brzo i ekonomično na licu mesta, eliminišući potrebu da se čeka na zalihe od eksternih dobavljača. Ovo bi moglo pomoći distributivnim kompanijama da smanje troškove dok istovremeno poboljšavaju korisničku uslugu i nivoe zadovoljstva pružanjem pristupa prilagodljivim proizvodima.
 
Razvoj sofisticiranije ERP tehnologije

Mnoge ERP kompanije vide industriju distribucije kao svoj osnovnini izvor zarade, zbog čega je veći budžet za razvoj fokusiran na njihove proizvode koji služe za distribuciju. Neke kompanije su, na primer, donele više funkcionalnosti za distribuciju 2022. nego bilo koje prethodne godine. Očekuje se da će se ovaj trend nastaviti i 2023. godine, sa više funkcionalnosti i integracija dodatim njihovim softverskim rešenjima.
 
Tehnologija je ključna za dalji razvoj distribucije

Kako tehnologija nastavlja da se razvija u distribuciji, kompanije moraju da koriste najnovije trendove kako bi ostale konkurentne. Razumevanjem novih tehnologija, kao što su prepoznavanje glasa, analitika vođena veštačkom inteligencijom i mašinskim učenjem, Interent stvari, proširena stvarnosti i tehnologija 3D štampanja, distributeri mogu biti sigurni da su dobro opremljeni da se nose sa izazovima sutrašnjice.

Sa odgovarajućim tehnologijama, distributeri će moći da nastave da ispunjavaju očekivanja svojih klijenata, a istovremeno povećavaju efikasnost i smanjuju troškove. Oni će biti u boljoj poziciji da pruže vrhunsko korisničko iskustvo, diferenciraju ponudu svojih proizvoda i obezbede konkurentne cene.