Summi1
Summit2

Upravljanje lancima snabdevanja i logistikom u 2023.

Vodič D&L

SCM

04.05.2023.

Tačne prognoze potražnje mogu vam pomoći da ostanete na vrhu zaliha i poboljšate strateško planiranje za različite scenarije rizika. Ključni element je postavljanje pravih nivoa sigurnosnih zaliha kako bi se zadovoljili neočekivani skokovi potražnje bez vezivanja nepotrebnog kapitala. Ovo će, takođe, poboljšati korisničko iskustvo jer ćete imati dovoljno zaliha da zadovoljite potražnju kupaca

Pripremila: Ana Filipović, ana@instore.rs

Svet lanaca snabdevanja je više puta bio potresen u poslednjih nekoliko godina zbog globalnih problema, kao što su pandemija COVID-19, rat u Ukrajini, nestašice kontejnera za transport, katastrofalni vremenski događaji i socioekonomska pitanja – mnogi su van naše kontrole.

Održavanje poslovanja predstavljalo je značajan izazov za kompanije bez čvrstih lanaca snabdevanja ili planova za vanredne situacije. Da bi to olakšali, stručnjaci u lancu snabdevanja moraju razumeti potencijalne rizike kako bi ublažili njihov uticaj.

Dok ulazimo u nepoznato 2023. godine, evo nekih ključnih trendova i problema koji utiču na upravljanje lancima snabdevanja, kako bi vam pomogli da pripremite svoje strategije.

Problemi u lancu snabdevanja

Globalna kriza troškova života utiče na kupovnu moć i potrošnju – i to ne samo na vaše kupce.
Ekonomski pad preti globalnom recesijom tokom 2023. godine, a radnički sporovi i štrajkovi preovladavaju. Izbegnuti štrajk američkih železnica u decembru 2022. bio bi katastrofalan za stanovnike SAD i širi lanac snabdevanja.

Kako se troškovi povećavaju sa najvišom inflacijom u poslednjih 40 godina, sada je vreme da pregledate svoju trenutnu situaciju da biste razumeli gde možete da poboljšate efikasnost ili smanjite troškove.

Ako kupujete sirovine ili komponente, pregledajte svoj opis materijala da biste videli da li je moguće neke zameniti jeftinijim opcijama ili izvorima od alternativnih dobavljača.

Pregledajte nivoe zaliha da biste identifikovali SKU-ove gde biste mogli da smanjite nivoe porudžbina jer znate da će potražnja pasti. ABC/XYZ analiza može pomoći u identifikaciji najvrednijih stvari za vaše poslovanje.

Ispravne osnove

Poboljšanje tačnosti prognoze
Tačne prognoze potražnje mogu vam pomoći da ostanete na vrhu zaliha i poboljšate strateško planiranje za različite scenarije rizika. Ključni element je postavljanje pravih nivoa sigurnosnih zaliha kako bi se zadovoljili neočekivani skokovi potražnje bez vezivanja nepotrebnog kapitala. Ovo će, takođe, poboljšati korisničko iskustvo jer ćete imati dovoljno zaliha da zadovoljite potražnju kupaca.

Loše predviđanje donosi visok rizik od nestašice zaliha ili viška i zastarelih zaliha. Takođe, može otežati dobavljačima ako shvate da su pogrešno procenili i da vam je potrebna hitna porudžbina.

Softver za predviđanje potražnje može da se integriše sa vašim ERP ili poslovnim sistemom da automatski generiše prognozu potražnje koja uzima u obzir varijaciju potražnje, sezonalnost, trendove i promocije. Kombinovanje poboljšanih predviđanja iz algoritama softvera, sa odgovarajućim nivoima sigurnosne zalihe, omogućava vam da ublažite rizike i održite dobar nivo usluge.

Povećana vidljivost lanca snabdevanja
Vidljivost lanca snabdevanja, kao što je mogućnost praćenja artikala od napuštanja vašeg dobavljača do dolaska u vaše skladište i isporuke kupcu, olakšava nesmetan lanac snabdevanja.

Digitalizacija lanca snabdevanja i primena novih tehnologija omogućava lakši pristup vitalnim informacijama, kako bi se obezbedio efikasan i pouzdan lanac snabdevanja.

Iako vam jedan komad softvera neće doneti potpunu vidljivost, možete implementirati različita rešenja zasnovana na poslovnim potrebama. Na primer, možete prvo da primenite softver za predviđanje potražnje i optimizaciju zaliha, a zatim da povežete dodatne relevantne tehnologije kao što su veštačka inteligencija, internet stvari i mašinsko učenje, kako vaše poslovanje raste i kako imate na raspolaganju veće budžete.

Povezivanje različitih alata sa vašim ERP sistemom omogućava vam pristup većem obimu informacija u različitim fazama lanca snabdevanja. Na primer, jedan alat ažurira vaš ERP sistem vremenom isporuke, koje ERP zatim šalje vašem softveru za optimizaciju zaliha. Ove nove informacije omogućavaju softveru za optimizaciju zaliha da vas obavesti da li još uvek možete da ispunite svoje porudžbine ili postoji rizik da ostanete bez zaliha.

Mogućnost brzog reagovanja i održavanja nivoa usluga za korisnike može vam dati konkurentsku prednost u odnosu na one koji nisu spremni.

Upravljanje dobavljačima

Rangiranje dobavljača
Čak i najbolji sistemi i procesi upravljanja zalihama neće uspeti bez snažnog lanca snabdevanja. Ako vaši dobavljači ne mogu da isporuče ono što vam je potrebno, onda kada vam je potrebno, kupci će se preseliti kod vaših konkurenata.

Trebalo bi da razumete vreme isporuke, cene, lokaciju, minimalne količine narudžbine, kvalitet, usklađenost, ekološka razmatranja, pouzdanost i alternative za svakog dobavljača. Iako ćete nešto od ovoga morati da uradite ručno, unošenje vremena isporuke i troškova dobavljača u softver za optimizaciju zaliha omogućiće softveru da preporuči najboljeg dobavljača koji će isporučiti vašu porudžbinu na vreme i po najnižoj ceni.

Izgradnja jakih odnosa sa dobavljačima, takođe, može pomoći kada dođe do poremećaja, jer je veća verovatnoća da će vam oni dati prioritet u odnosu na druge kupce.

Okretanje domaćem tržištu
Kao što je pokazao nedavni prekid lanca snabdevanja, uzimanje artikala od jeftinijih dobavljača koji su udaljeniji od skupljih lokalnih dobavljača, izazvalo je probleme. Ovo je pogoršano nestašicom transportnih kontejnera i kašnjenjima u procedurama u lukama.

Ponovno okretanje domaćim dobavljačima ili premeštanje operacija bliže domicilnom tržištu može smanjiti probleme uzrokovane nestašicama ili blokadama, posebno za proizvođače. Takođe smo videli američke kompanije koje sele svoje proizvodne pogone u SAD, Meksiko ili druge bliske zemlje iz Kine ili drugih azijskih zemalja.

Neke kompanije uspostavljaju bilateralne lance snabdevanja. Na primer, Honda ima jedan lanac snabdevanja za podršku kineskom domaćem tržištu i drugi, odvojen za opsluživanje drugih tržišta.

“Tamponi”

“Tamponi” su prakse koje mogu biti izvan uobičajenih radnih praksi koje možete koristiti da ispunite veliku potražnju.
Možete koristiti “tampon” zaliha, kao što je sigurnosna zaliha, gde dobavljači imaju dugo vreme isporuke ili su porudžbine kupaca nestalne.

“Tampon” kapaciteta, kao što su ekspresne porudžbine, korišćenje avionskog prevoza umesto pomorskog prevoza, plaćanje prekovremenog rada ili dovođenje privremenog osoblja, može pomoći kada se borite da ispunite potražnju.
Vremenski “tampon” bi trebalo da bude poslednje sredstvo kada odlažete slanje robe svom kupcu. Ako izneverite svog klijenta, on će pronaći alternativu.

Digitalizacija lanaca snabdevanja

Digitalne mreže snabdevanja mogu pomoći u izgradnji otpornosti i smanjenju uticaja prekida lanca snabdevanja. Tehnološki napredak donosi više mogućnosti za unapređenje tradicionalnog lanca snabdevanja.

Softver
Rešenja softver kao usluga (SaaS) utemeljena u oblaku, nude pouzdane i bezbedne opcije za kompanije koje žele da digitalizuju svoje lance snabdevanja. Većina rešenja se može povezati sa postojećim ERP ili poslovnim sistemima kako bi se poboljšali procesi u lancu snabdevanja i upravljanje zalihama.

Dodavanje specifičnih modula zaliha vašem postojećem ERP-u može vam omogućiti da upravljate svojim dobavljačima, poboljšate preciznost predviđanja, postavite “tampon” zaliha i nivoe sigurnosnih zaliha, klasifikujete svoje zalihe i automatizujete procese upravljanja zalihama.

Automatizacija i veštačka inteligencija
Automatizacija može pomoći u zadacima koji mogu uključiti rizik za osobu, kao što je nošenje teških predmeta kroz skladište ili preuzimanje predmeta sa visokih polica. Takođe, može povećati brzinu proizvodnje i poboljšati efikasnost procesa tako što će odmah obrađivati visoke nivoe podataka.

Veštačka inteligencija (AI) omogućava sistemima da nauče da izvršavaju zadatke ili završe procese tokom vremena, pronalazeći efikasnije i delotvornije načine. Algoritmi koje koristi AI obezbeđuju kvalitetnije podatke i analizu lanaca snabdevanja kako bi se omogućile odluke sa boljim informacijama.

Mašinsko učenje je podskup veštačke inteligencije koja koristi algoritme, softver ili sisteme za učenje i prilagođavanje bez posebne programske intervencije čoveka. Mašinsko učenje analizira trendove, prepoznaje anomalije i nudi uvide.

Dobićete veću vidljivost lanca snabdevanja povezivanjem vašeg ERP sistema sa softverom za predviđanje potražnje i optimizaciju zaliha. Ovo se zatim može poboljšati dodavanjem softvera i uređaja koji podržavaju veštačku inteligenciju. Što ste bolje informisani, veće su šanse da donesete najbolje odluke u pogledu nivoa zaliha i operativnih troškova.

Internet stvari
Internet stvari (IoT) povezuje uređaje ili objekte na digitalnu mrežu, tako da se mogu globalno nadgledati.

Postoji mnogo aplikacija za IoT uređaje širom lanca snabdevanja koje mogu da šalju informacije nazad u vaše centralno skladište ili poslovni sistem, od isporuke dobavljača do isporuke kupcu. Možda već koristite uređaje kao što su pametni senzori ili RFID oznake za snimanje proizvoda u svom skladištu.

Korišćenje povezanih uređaja u skladištima može povećati efikasnost i bezbednost. Tragači lokacije u realnom vremenu omogućavaju zaposlenima da brzo i lako pronađu stavke. U kombinaciji sa automatizacijom, veštačkom inteligencijom ili robotima, oni mogu planirati najbrže i najsigurnije rute.

Blockchain
Slično internetu stvari, blockchain obezbeđuje veću transparentnost u celom lancu snabdevanja, integrišući različite elemente lanca snabdevanja u jednu platformu.
Različiti učesnici u lancu snabdevanja, kao što su prevoznici i logistički provajderi, mogu da koriste istu platformu za ažuriranje drugih strana, podizanje faktura i slanje plaćanja.

Sajber bezbednost
Pretnje sajber bezbednosti ostaju sve veća zabrinutost u celom lancu snabdevanja. Od hakovanja podataka do držanja sistema kao talaca, sajber napadi mogu da poremete lance snabdevanja za nekoliko sekundi.

Ako već niste, procenite rizik u vašem digitalnom lancu snabdevanja i uverite se da možete da se zaštitite od napada. Odlučite kako da ublažite sve rizike i saopštite svoj plan reagovanja svim relevantnim internim i eksternim stranama.
Redovno pregledajte svoje procese da biste održali nivoe bezbednosti i razmotrite nove prakse i bezbednosne metode.

Praksa upravljanja zalihama

Prelazak sa reaktivnog na proaktivan
Dok su se suočavale sa nedavnim prekidima u lancu snabdevanja, mnoge kompanije su promenile svoje strategije upravljanja zalihama sa štedljivih strategija „tačno na vreme“ na „za svaki slučaj“. Povećanje kapitalnih izdataka za dodatne zalihe osiguralo je da oni i dalje mogu zadovoljiti potražnju u slučaju daljeg poremećaja.

Verovatno je da ćemo u 2023. godini videti povratak na racionalno upravljanje zalihama kako se potražnja vraća na nivoe pre pandemije. Sa ekonomskim padom i verovatnom recesijom, potražnja će verovatno još više pasti.

Na primer, precizne tehnike predviđanja potražnje vam omogućavaju da kombinujete sigurnosne zalihe koje se koriste “za svaki slučaj” sa upravljanjem kapitalom od “tačno na vreme”. Umesto da pogađate nivo potrebne sigurnosne zalihe, možete izračunati isplativ nivo koji smanjuje šansu da zalihe postanu zastarele.

Održivost

Klimatske promene i rasprostranjenost prirodnih katastrofa, pozicioniraju održivost visoko u agendama potrošača. Premeštanje operacija bliže domicilnom tržištu, kao i digitalizacija lanaca snabdevanja u cilju poboljšanja efikasnosti, mogu da budu podrška zelenijim lancima snabdevanja.

Dva ključna područja su: zeleni lanci snabdevanja i cirkularna ekonomija.

Zeleni lanci snabdevanja

Prekontrolišite upotrebu energije i transporta kako biste postali ekološki odgovorniji, jer će oni biti najznačajniji faktori koji doprinose emisiji CO2.

Korišćenje softvera za poboljšanje tačnosti vaše prognoze može smanjiti vaš ugljenični otisak. Možete smanjiti svoje oslanjanje na hitne narudžbine za vazdušni transport tako što ćete naručiti pametnije i preciznije.

Bolja struktura porudžbina znači da vaši dobavljači dobijaju pravovremene informacije o vašim porudžbinama i njihovoj veličini, što im pomaže da kombinuju vaše porudžbine u serije sa ciljem smanjenja broja pošiljki. Softver vam, takođe, može pomoći da popunite kontejnere za otpremu tako da ne šaljete poluprazne kontejnere širom sveta.

Neki drugi načini da vaše poslovanje učinite ekološki prihvatljivijim uključuju nadogradnju osvetljenja na LED, recikliranje, uvođenje alternativnih opcija pakovanja i dodavanje električnih vozila u vaše vozne parkove.

Cirkularna ekonomija

Cirkularna ekonomija može pomoći u održivosti i uštedi novca. Kako se cena sirovina povećava, kompanije mogu da “razbiju” svoje gotove proizvode i vrate ih u sirovinski oblik za ponovnu upotrebu ili preprodaju.
Stručnjaci preporučuju da se kompanije rano uključe u dizajn proizvoda kako bi mogle da utiču na unos materijala od kojih su oni sačinjeni. Takođe bi trebalo da razmislite o tome kako možete podržati svoje klijente da produže vek njihovog proizvoda. Na primer, usluge popravke i održavanja proizvoda. Konačno, razmislite o formiranju partnerstava za kružnu ekonomiju.

Isporuke se vraćaju na pravi put

Nakon velikog prekida u isporuci, zbog nestašice kontejnera za kupovinu i kašnjenja u obradi u lukama, očekuje se da će u 2023. godine biti novih flota brodova. Povećanje kapaciteta brodova moglo bi da dovede do smanjenja stope kontejnera, čineći slanje jeftinijim.

Stručnjaci kažu da je oko polovine zagušenja u brodskoj industriji rešeno, a tempo oporavka se povećava.