Summi1
Summit2

Edvin Tokalić, DIS: Proaktivno reagujem na izazove koji „ne spavaju“

U razgovoru sa menadžerima kategorije

Srbija

07.07.2023

Razgovarala: Ana Filipović, ana@instore.rs

Dan počinjem uz šolju kafe, prateći ključne indikatore poslovanja, fokusirajući se na potrošača koji je centar našeg delovanja. Ovi pokazatelji mi omogućavaju da pratim svoje mesečne planove i da proaktivno reagujem na sve izazove koji u ovom poslu “ne spavaju”. Sinergija sa ostalim sektorima i konstantna komunikacija su moja svakodnevnica, jer posao category manager-a pored individualnih veština, brzine reagovanja i praćenja tržišta u najvećoj meri zahteva timski rad, što ovom poslu daje posebnu draž. Osim interne komunikacije, redovno komuniciram i sa našim partnerima gde konstantno, kroz razne vidove marketing aktivnosti, pokušavamo da kreiramo idealne ponude za potrošača, objašnjava nam Edvin, na početku razgovora.

Kako dalje ističe, najveći izazovi, koje u DIS-u imaju u trenutnom poslovanju, prouzokovani su ekonomskim faktorima i inflatornim kretanjem cena, gde se potrošačka korpa smanjuje i kupci se okreću osnovnim potrebama. Njegov glavni cilj u trenutnoj situaciji je da za njihove potrošače obezbedi najbolje i najpovoljnije ponude na tržištu, raznovrsnost asortimana u skladu sa potrebama mikrolokacije i kontinuitet snabdevanja. 

Prema mišljenju našeg sagovornika, kategorije bezalkoholnih pića prate trendove promene navika kupaca i zahtevaju veliki broj inovacija kako bi se njihova očekivanja ispunila: Nakon turbulentnih godina, koje su nadam se iza nas, kupci se sve više okreću zdravim, ali ukusnim rešenjima. Ovo je veoma primetno na kategoriji negaziranih sokova, gde potrošači biraju sokove sa većim sadržajem voća. Kada su u pitanju gazirani sokovi, trendovi su takvi da brendovi na ovoj kategoriji forsiraju ukuse koji su bez šećera, što je i većina potrošača prihvatila jer ovi sokovi imaju proporcionalno veći rast u odnosu na kategoriju. U kategoriji energetskih ukusa, potrošači su voljni da probaju novitete u ukusima koji brendovi nude i svaka inovacija koja uključuje tropsko voće u ukus je dobro prihvaćena na tržištu.  

Najprodavaniji artikli iz kategorije bezalkoholnih pića, u radnjama DIS-a, su artikli negazirane vode pakovanja 1,5l kao i gazirani sokovi iste litraže: Ovi artikli su namenjeni za konzumaciju u kućnim uslovima i u velikom broju slučajeva su pristuni na porodičnim okupljanima, slavama i raznim proslavama.  

Kategorija bezalkoholnih pića se, prema Edvinonovim rečima, kupuje u velikoj meri i online i to je segment kupovine koji iz godine u godinu beleži sve veći rast. Bezalkoholna pića su treća najprodavanija kategorija u DIS-u, kroz ovaj kanal prodaje. Najviše se kupuje segment negazirane vode i gaziranih sokova. Karakteristično za online kupovinu ovih proizvoda je, kako objašnjava naš sagovornik, da se pretežno kupuju pakovanja veća od 1l, kao i posebna promo pakovanja kroz paketne ponude. 

Najprodavaniji artikli iz kategorije bezalkoholnih pića, u radnjama DIS-a, su artikli negazirane vode pakovanja 1,5l kao i gazirani sokovi iste litraže

Definisanje odgovarajućeg asortimana je jedna od ključnih odluka u vođenju kategorije proizvoda. Odluku o tome koji proizvodi će biti uvršteni u ponudu donosim na bazi same kompanijske vizije i misije, pravca u kom želimo da idemo, a što je u korelaciji sa tržišnom slikom, kao i prepoznatljivošću artikla/brenda i njegove atraktivnosti kod potrošača, koji su ključan faktor za uspeh proizvoda na tržištu, zaključuje naš razgovor menadžer kategorije u DIS-u.