Summi1
Summit2

Consumer Panels Services GfK: Potrošači testeninu i pirinač najviše kupuju u supermarketima

VKK - Testenina i pirinač

Vodič kroz kategoriju

13.10.2023

Količinsko učešće trgovačkih marki u kategoriji pirinča iznosi 45%, sa neverovatnih 10pp rasta u odnosu na isti period prethodne godine. Lojalnost trgovačkim markama, odnosno procenat budžeta domaćinstva koji se troši na posmatranu kategoriju, u ovom slučaju kategorija pirinča, iznosi 69%. Količinski udeo trgovačkih marki kod testenina iznosi 38%, dok je lojalnost istim 50%

Autorka: Slavica Kovačević, Consumer Panels & Services, slavica.kovacevic@gfk.com 

U fokusu ovog istraživanja je kupovina suvih testenina i pirinča u Srbiji, u periodu od novembra 2022. do marta 2023. godine. 

Penetracija pirinča, u posmatranom periodu, iznosi 54% domaćinstava Srbije, dok testenina ima znatno višu penetraciju, 86% domaćinstava Srbije je barem jednom kupilo neki vid suve testenine, u periodu od novembra 2022. do marta 2023. godine. 

Testenine, takođe, imaju višu frekvenciju kupovine: pet puta u posmatranom petomesečnom periodu, odnosno jednom mesečno, dok je frekvencija pirinča malo više od dva puta u posmatranom periodu. 

I jedna i druga kategorija se najviše kupuju u supermarketima, ali je u slučaju pirinča znatno izraženije učešće tradicionalnih prodavnica sa 19% naspram 13% količinskog učešća ovog maloprodajnog formata u kupovinama testenina.  

Lidl se izdvaja kao trgovac sa najvišom lojalnošću kupaca u obe posmatrane kategorije.  

Količinsko učešće trgovačkih marki u kategoriji pirinča iznosi 45%, sa neverovatnih 10pp rasta u odnosu na isti period prethodne godine. Lojalnost trgovačkim markama, odnosno procenat budžeta domaćinstva koji se troši na posmatranu kategoriju, u ovom slučaju kategorija pirinča, iznosi 69%. Količinski udeo trgovačkih marki kod testenina iznosi 38%, dok je lojalnost istim 50%.  

Kad su u pitanju promocije, količinski udeo testenina kupljenih na promociji iznosi 31%, dok je za pirinač udeo 19%. 

Pet vodećih brendova u kategoriji testenina čine 63% ukupne količine kategorije na tržištu. Ovi brendovi su, abecednim redosledom: Danubius, Grano Doro, Panona, Sentella i Tiradell.  

U kategoriji pirinča, vodećih pet brendova ima zbirno količinsko učešće od 51%, a ti brendovi su (abecednim redosledom): ABC, Benlian Food, Premia, K-Plus i Tiradell. 

O istraživanju

GfK Panel domaćinstava u Srbiji već godinama kontinuirano prati FMCG potrošnju domaćinstava. Na godišnjem nivou, iz reprezentativnog uzorka domaćinstava, detaljne informacije o više od pola miliona FMCG korpi „slivaju“se u našu bazu podataka, što nam omogućava iscrpan pregled i dubinsko razumevanje strukture i dinamike tržišta, kao i veliki broj analiza usmerenih ka pronalaženju odgovora na pitanja i probleme naših klijenata. 

 

O GfK

GfK je pouzdan izvor najznačajnijih informacija o tržištu i potrošačima, koji omogućavaju našim klijentima da donesu sveobuhvatnije odluke. Više od 10.000 eksperata u marketinškim istraživanjima kombinuje svoju strast sa 80 godina GfK iskustva u proučavanju podataka. Ovo omogućava GfK da poveže ključna globalna saznanja sa lokalnim specifičnostima u više od 100 zemalja. Koristeći inovativne tehnologije i naučni pristup, GfK pretvara obimne podatke u suštinske podatke, čime omogućava svojim klijentima da unaprede konkurentnost i obogate iskustva i izbor potrošača.