Održivost u prehrambenoj industriji jedan od fokusa kompanije Tetra Pak

PROMO

Promocije

26.10.2023.

Prehrambena industrija razvija se brže nego ikada pre. Svedočimo kontinuiranim promenama u raznovrsnosti raspoloživih ukusa i namirnica, ali i načinima proizvodnje, distribucije i konzumacije hrane, koji istovremeno imaju za cilj da zadovolje rastuće zahteve potrošača, ali i potrebu da se rastuća svetska populacija efikasno snabde bezbednom i kvalitetnom hranom, u svim delovima sveta. Međutim, postoji i opasnost – proizvodnja hrane usko je povezana sa prirodnim resursima, a oni su sve ugroženiji. Procena je da prehrambeni sistemi širom sveta doprinose nastanku trećine emisija gasova staklene bašte, što govori da industrija koja je ključna za ljudski rod istovremeno značajno negativno utiče i na budućnost naše planete.

Kao jedan od lidera u industriji prerade i pakovanja hrane, kompanija Tetra Pak prepoznaje navedene izazove i, sa svoje strane, aktivno radi na unapređenjima, kako u sopstvenom poslovanju, tako i duž celog lanca vrednosti, kako bi doprinela smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu.

Integrisani pristup održivosti kompanije fokusiran je na pet međusobno povezanih oblasti: prehrambeni sistemi, društvena održivost, klima, priroda i cirkularnost. Upravo u ovim oblastima, kompanija Tetra Pak prepoznaje da može ostvariti najveći pozitivni uticaj u kontekstu održivosti, imajući u vidu znanja, tehnologije, i partnerstva kojima raspolaže. 

Naša kompanija je već prepoznata po cirkularnosti i reciklabilnosti naše ambalaže, aktivnostima u oblasti upravljanja upotrebljenom ambalažom u cilju smanjenja otpada, odgovornoj nabavci sirovina, ako i našim naporima da u sopstvenom poslovanju smanjimo potrošnju energije i drugih resursa i istovremeno smanjimo emisije štetnih gasova. Ali, važno nam je da istaknemo i procesna rešenja koja nudimo našim klijentima, kako bismo svi zajedno doprineli unapređenju održivosti celog prehrambenog lanca vrednosti. U kontekstu prehrambenih sistema, najznačanije oblasti na koje smo fokusirani su bezbednost i kvalitet hrane, smanjenje otpada hrane i unapređenje dostupnosti hrane zajednicama širom sveta, ističe Tanja Basta, ekspertkinja za održivo poslovanje za Istočnu Evropu kompanije Tetra Pak.

Procena je da se skoro 1/3 hrane širom postaje otpad i nikada ne bude konzumirana, usled gubitaka koji nastaju duž celog prehrambenog lanca vrednosti, od polja do stola. Održivost prehrambenog sistema stoga je direktno povezana sa efikasnošću postrojenja za preradu i pakovanje hrane i tehnologijama koje se koriste u ovim procesima. Iz kompanije Tetra Pak navode tri primera uz pomoć kojih svojim klijentima, a time i celoj industriji pomažu da manje hrane završi na otpadu:

  • Tehnologije za preradu hrane koje omogućavaju smanjenje otpada hrane – od proizvodnje i pakovanja sokova, do proizvodnje sira, cilj je minimizirati otpad koji nastaje u samom procesu prerade. Izborom odgovarajućih rešenja i optimizacijom procesa proizvodnje uz uvide koje pružaju digitalni alati moguće je uštedeti značajne količine proizvoda prilikom npr. pranja mašina ili neophodnih izmena na proizvodnim linijama. 
  • Odgovarajuća ambalaža – pored izbora aseptičnih rešenja za preradu i pakovanje hrane, koja produžavaju rok trajanja namirnica i time smanjuju nastanak otpada od hrane, revidiranjem veličine pakovanja ili izborom odgovarajućih čepova takođe je moguće sprečiti gubitak namirnica. Prelazak sa većih na manja pakovanja može pomoći i potrošačima da optimalnije koriste proizvode koji im inače dugo ostaju u frižiderima ili na policama. 
  • Pretvaranje materijala koji ostaju prilikom prerade hrane u sirovine – kroz saradnju sa brojnim partnerima širom sveta i inovacije u tehnologijama, cilj je maksimalno iskoristiti raspoložive sirovine i takođe smanjiti postojeći otpad hrane. U toku 2022. godine kompanija Tetra Pak je u ovoj oblasti ostvarila značajan napredak, dizajniranjem novog metoda prerade za napitke od soje, kao i nove tehnologije za transformaciju pivskog tropa u napitak na biljnoj bazi.

Cilj nam je da našim klijentima pomognemo da ostanu profitabilni, konkurentni i da ostvaruju rast. Istovremeno, svi zajedno moramo raditi na povećanju održivosti celokupne industrije, kako bismo sve ono što sada imamo mogli da sačuvamo i za naredne generacije, zaključuje Basta.