Summi1
Summit2

Consumer Panels Services GfK: Proizvodi za bebe i decu najviše se kupuju u drogerijama

VKK - Sve za bebe i decu

Vodič kroz kategoriju

08.11.2023

Vrednosno učešće hrane za bebe, kupljene na promociji, je 23%, dok privatne marke čine svega 12% tržišne vrednosti… Učešće promocija je 28% za kozmetiku za bebe i decu, dok trgovačke marke doprinose 10% od ukupne vrednosti… U kategoriji pelena za bebe, trgovačke marke čine 50% ukupne vrednosti. Jedna četvrtina generisane vrednosti potiče od pelena kupljenih na promociji, odnosno promocije imaju vrednosno učešće od 24%

Autorka: Slavica Kovačević, Junior Research Consultant, CPS GfK, slavica.kovacevic@gfk.com

U fokusu ovog istraživanja je kupovina proizvoda za decu i bebe, u domaćinstvima u Srbiji u periodu od decembra 2022. do aprila 2023. godine. Analizom su obuhvaćene kategorije hrane za bebe, pelena i kozmetičkih proizvoda za bebe i decu. 

Hranu za bebe je, u posmatranom šestomesečnom periodu, bar jednom kupilo 15% domaćinstava u Srbiji, uz prosečnu učestalost od četiri kupovina tokom celog perioda. U odnosu na isti period prethodne godine, zabeležen je pad penetracije kategorije dok je frekvenca ostala ista. 

Analizom Panela domaćinstava u Srbiji je obuhvaćeno oko 16 brendova i trgovačkih marki hrane za bebe. Među njima, tri vodeća zauzimaju 69% vrednosnog učešća u kategoriji. Ti brendovi su, abecednim redosledom: Juvitana, Lino i Nutrino. Kao brend sa najvećom lojalnošću izdvaja se Juvitana. 

Kategorija hrane za bebe se najviše kupuje u drogerijama, koje generišu 28% vrednosti kategorije, praćene supermarketima i minimarketima koje zauzimaju po 19% odnosno 17% učešća, respektivno.  

Vrednosno učešće proizvoda kupljenih na promociji je 23%, dok privatne marke čine svega 12% tržišne vrednosti. 

Pod kategorijom kozmetike za bebe i decu spadaju: proizvodi za negu kože, koji doprinose 36% ukupnpj tržišnoj vrednosti, zatim kupke sa 24% učešća, šamponi sa 18% i sapuni sa 22% učešća. Proizvod ove kategorije je bar jednom kupilo 38% domaćinstava u Srbiji, pri čemu je zabeležen pad penetracije u odnosu na isti period prethodne godine. Učestalost kupovine iznosi dva puta u petomesečnom periodu. 

Od ukupne tržišne vrednosti ove kategorije, top 3 brenda odnose 33%. To su, abacedenim redosledom: Becutan, Dečiji sapun i Originalna Pavlovićeva mast.  

Format koji generiše najveći udeo u vrednosti ove kategorije su drogerije, koje doprinose 31% ukupnoj vrednosti. Zatim slede supermarketi (15%) i minimarketi (13%). Tradicionalne prodavnice doprinose sa 13%, dok apoteke sa 12% učešća. 

Učešće promocija je 28% za posmatranu kategoriju, dok trgovačke marke doprinose 10% od ukupne vrednosti. 

Pelene za bebe, u posmatranom periodu, kupilo je svako deseto domaćinstvo u Srbiji. Frekvencija kupovine je četiri puta u posmatranom petomesečnom periodu. 

Od ukupne tržišne vrednosti, top tri brenda odnose čak 72% vrednosti i to su, abecednim redosledom: Babylove, Lupilu i Pampers. Brend sa najvišom lojalnošću je Pampers. 

Dominantni trgovački format jesu drogerije, koje doprinose 44% ukupnoj generisanoj vrednosti ove kategorije. Zatim slede supermarketi i hpermarketi koji zajedno generišu 18% vrednosti i diskontni lanci sa 9%. Kao trgovac sa najvišom lojalnošću izdvaja se dm. 

U kategoriji pelena za bebe, trgovačke marke čine 50% ukupne vrednosti. Jedna četvrtina generisane vrednosti potiče od pelena kupljenih na promociji, odnosno promocije imaju vrednosno učešće od 24%. 

O istraživanju 

GfK Panel domaćinstava u Srbiji već godinama kontinuirano prati FMCG potrošnju domaćinstava. Na godišnjem nivou, iz reprezentativnog uzorka domaćinstava, detaljne informacije o više od pola miliona FMCG korpi „slivaju“se u našu bazu podataka, što nam omogućava iscrpan pregled i dubinsko razumevanje strukture i dinamike tržišta, kao i veliki broj analiza usmerenih ka pronalaženju odgovora na pitanja i probleme naših klijenata.