Summi1
Summit2

Otvoren konkurs za Nagradu za najinkluzivnijeg poslodavca

AKTUELNO

Srbija

13.11.2023

Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv pokreću konkurs za Nagradu za najinkluzivnijeg poslodavca za 2023. godinu.

Nagrada za najinkluzivnijeg poslodavca dodeljuje se privrednim subjektima koji su pokazali izuzetnost u sprovođenju praksi različitosti, ravnopravnosti i inkluzije u radnom okruženju. Kao parametri za nagradu uzeće se u obzir strategije prepoznatosti i integrisanosti principa inkluzije i različitosti, način na koji je uspostavljeno postojanje politika i procedura koja regulišu ova pitanja, kao i kako se one reflektuju na svakodnevne aktivnosti i inicijative kojima se kompanija bavila tokom 2023. godine.

Ovom nagradom želimo da prepoznamo one kompanije koje predvode biznis zajednicu u poslovanju po principima različitosti, jednakosti i inkluzije i time doprinose pozitivnim promenama u čitavom društvu. Samim tim, konkursom želimo da dodatno senzibilišemo biznis zajednicu i širu javnost na temu uključivanja osoba sa invaliditetom i drugih osetljivih grupa na tržište rada, rekao je Neven Marinović, direktor Foruma za odgovorno poslovanje i Smart kolektiva.

Prijava na konkurs se vrši putem prijavnog formulara koji je potrebno popuniti do 20. novembra i dostaviti na e-mail adresu kancelarija@odgovornoposlovanje.rs. Na konkurs se mogu prijaviti kompanije sa više od 20 zaposlenih, koje su pitanja različitosti i inkluzije integrisale u svoje poslovne strategije i aktivno rade na inicijativama koje doprinose stvaranju inkluzivnog radnog okruženja.

Prijavni formular i informacije o uslovima i kriterijumima konkursa mogu se pronaći na sajtu Foruma za odgovorno poslovanje.

Četvorogodišnji projekat "Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom" finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) dok ga sprovodi Forum mladih sa invaliditetom, uz učešće ostalih partnera projekta - Karitas Srbija, Fondacije Ana i Vlade Divac, Smart Kolektiva i Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije. Realizovanje projekta predviđeno je da bude na nacionalnom nivou, sa fokusom na Novi Sad, Suboticu, Zrenjanin, Valjevo, Niš i Beograd.

Izvor: InStore
Foto: Forum za odgovorno poslovanje