Summi1
Summit2

Poslovna strategija: Misli lokalno, deluj globalno

Proizvedeno u Srbiji 2023: Tehnološki napredak doveo je do mogućnosti izjednačavanja lokalnog i globalnog

Srbija

17.11.2023

Kompanije više ne moraju da angažuju stručnjaka za marketing kako bi stekle uvid u prilike na udaljdenom tržištu, jer to veštačka inteligencija čini koristeći se različitim izvorima. Ovaj pristup pomaže u identifikaciji tržišnih trendova, ponašanja potrošača i strategije konkurencijje. Veštačka inteligencija automatizuje distribuciju sadržaja preko najrazličitijih međunarodnih kanala, te jedna kompanija može plasirati i optimizovati sadržaj namenjen različitim regionima, jezicima i platformama na način koji olakšava doseg do ciljane publike

Pripremio: Stefan Petrović, office@instore.rs 
 
Pored globalnih, i lokalni brendovi mogu uticati na ponašanje potrošača na globalnom, svetskom tržištu. Iako postoji razlika između globalnog i manjeg brenda, i potonji može da poprimi karakteristike prvog, pa i da se “bori” sa njim. Uz to, prednost lokalnih brendova je ta što se povezuju sa određenom tradicijom i kulturom podneblja za koje se plasiraju. Stoga, i jedni i drugi mogu biti izbor potrošača. U redovima koji slede biće prikazan način na koji lokalni brendovi mogu da iskoriste sopstvenu poziciju. 
 
Premošćivanje jaza između lokalnog i globalnog 
 
Globalni brendovi imaju nekoliko prednosti u odnosu na lokalne. Tu je, najpre, globalni doseg preko uspostavljenih mreža i kanala distribucije koje im omogućavaju ogromnu vidljivost koja dovodi do većeg interesovanja potrošača. Zatim sledi i prepoznatljivost brenda, kao rezultat dobrih marketinsških strategija, te potrošači imaju veće poverenje koje utiče na odluku o kupovini proizvoda. Tu je i ekonomska logika, tzv. ekonomija obima koja smanjuje troškove proizvodnje i poboljšava pregovaračku poziciju sa dobavljačima.

Rezultat svega toga i, u isto vreme, adut globalnih brendova jesu - velika moć da se proda, efikasniji lanci snabdevanja veći i obim proizvodnje. Sve to im omogućava da na tržište izađu sa konkurentim cenama, i budu u boljoj poziciji u odnosu na konkurenciju, kako globalno, tako i lokalno. Budući da imaju velike budžete na raspolaganju, globalni brendovi spremniji su da ulažu i u inovacije istraživanja, sa ciljem poboljšanja proizvoda i što boljeg plasmana na tržišnoj utakmici, u kojoj igra i konkurencija.  

Ipak, i lokalni brendovi mogu ostati konkurentni na nekoliko načina. Najpre fokusiranjem na uže tržište koje omogućava bolje razumevanje preferencija potrošača. Dobar primer je ugostiteljstvo na određenom geografskom području, te lokalni brendovi mogu da stvore proizvode prilagođene datom podneblju i personalizovano iskustvo lokalnih kupaca/korisnika usluga. Još jedna od prednosti lokalnih brendova je isticanje lokalnog identiteta i autentičnosti. Pobedu će svakako odneti autentična domaća kuhinja, u odnosu na drugorazredne imitacije. Lokalni brendovi mogu da iskoriste svoje autohtone korene i nasleđe, naglašavajući povezanost sa lokalnom zajednicom, tradicijom i domaćim sastojcima. Tu je i ciljani marketing i personalizacija, pri kojima kampanje dosežu lokalnu publiku, putem lokalnih medija, sponzorišući lokalne događaje. Dobra strategija je i personalizovani marketinški pristup, poput personalizovanih poruka i programa lojalnosti.  

Veoma bitna su i strateška partnerstva sa drugim lokalnim kompanijama, organizacijama i uticajnim ljudima. Udruživanjem snaga i resursa, lokalni brendovi se mogu proširiti i takmičiti sa globalnim. Ove vrste partnerstva rezultiraju i većom vidljivošću, kredibilitetom, te većim angažovanjem potrošača.  
 
Onljan - dvosmerni most između lokalnog i globalnog

Onlajn platforme su od ključne važnosti za takmičenje lokalnih brendova sa globlanom konkurencijom, a neki od najbitnijih alata su optimizacija sajtova, razvijene društvene mreže, kao i mogućnost onlajn kupovine. To omogućava proširenje opsega potrošača i izvan lokalnog nivoa.

Sve ove strategije mogu da se koriste naizmenično, shodno postavljenim ciljevima. Tehnološki napredak doveo je do mogućnosti izjednačavanja lokalnog i globalnog. Veštačka inteligencija i ChatGPT imaju značajan pozitivan uticaj na lokalni i globalni SEO marketing. Algoritmi poboljšavaju tačnost i relevantnost rezultata pretrage, naročito za upite o lokalnim sadržajima, budući da računaju i faktore poput lokacije, udaljenosti i namene kupovine kako bi korisniku interneta, odnosno potrošaču, pružili što relevantnije rezultate. Sa razvojem glasovnih asistenata u pretrazi kao što su Siri, Google Assistant i Alek, veštačka inteligencija je postala ključna za lokalni SEO marketing. Upiti za glasovnu pretragu su često zasnovani na lokaciji, a algoritmi pomažu u razumevanju i tačnom tumačenju upita. Pomenute tehnologije su, takođe, u stanju da optimizuju sadržaj i za duže sadržaje, dajući jasne, sažete odgovore na uobičajena pitanja, koja mogu povećati vidljivost u pretrazi.

Onlajn platforme su od ključne važnosti za takmičenje lokalnih brendova sa globlanom konkurencijom, a neki od najbitnijih alata su optimizacija sajtova, razvijene društvene mreže, kao i mogućnost onlajn kupovine 

Postoji nekoliko slučajeva upotrebe veštačke inteligencije u međunarodnom SEO marketingu. Na primer, ona i NLP (obrada prirodnog jezika) prevazilaze jezičke barijere na taj način što alati za prevođenje omogućavaju kompanijama da lokalizuju svoju web lokaciju, sadržaj, meta oznake i ključne reči kako bi ciljali određena međunarodna tržišta. Uz to, performanse su daleko bolje od prevaziđenog Google translate-a. Kulturna i regionalna pripadnost - uz veštačku inteligenciju, mogu se lakše diferencirati kulturne nijanse i regionalne preferencije različitih tržišta analiziranjem ponašanja korisnika interneta, trendova na društvenim mrežama. Rezultat je saznanje o preferencijama potrošača, što je osnova za razvoj dobre marketinške strategije, prilagođene konkretnom podneblju.

U skladu sa prethodno navedenim, kompanije više ne moraju da angažuju stručnjaka za marketing kako bi stekle uvid u prilike na udaljdenom tržištu, jer to veštačka inteligencija čini koristeći se različitim izvorima. Ovaj pristup pomaže u identifikaciji tržišnih trendova, ponašanja potrošača i strategije konkurencijje. Veštačka inteligencija automatizuje distribuciju sadržaja preko najrazličitijih međunarodnih kanala, te jedna kompanija može plasirati i optimizovati sadržaj namenjen različitim regionima, jezicima i platformama na način koji olakšava doseg do ciljane publike.  

Kulturna raznolikost je dobra baza za stvaranje pozitivnog imidža i brend identiteta. Koristeći se tehnologijom, ta raznolikost otvara nova tržišta, omogućavajući ljudima da probaju nešto novo, bez velikih troškova i nužnosti fizičkog susreta. Međutim, problem je što veliki broj malih i srednjih preduzeća još uvek ne koristi sve mogućnosti koje pruža tehnologija, nemajući vreme, znanja ili alate.