Summi1
Summit2

Consumer Panels Services GfK: Keks i čokolada čine 79% količinskog učešća u slatkom programu

VKK - Slatki program

Vodič kroz kategoriju

29.11.2023

Supermarketi sa 30% količinskog učešća se izdvajaju kao najdominantniji format za kupovinu slatkog. Zatim slede minimarketi i tradicionalne prodavnice sa po 25% i 20% učešća, respektivno. Diskontni lanci doprinose sa 12% a hipermarketi sa 8% učešća

Autor: Slavica Kovačević, ​Consumer Panels & Services​, slavica.kovacevic@gfk.com  

U fokusu ovog istraživanja je kupovina slatkiša. U okviru analize obuhvaćene su kategorije keksa, napolitanki, kroasana, čokolada i čokoladica, u periodu od aprila do juna 2023. godine. 

Sa penetracijom od 99% u posmatranom tromesečnom periodu, barem jedan proizvod slatkog programa kupilo je skoro svako domaćinstvo u Srbiji, dok je prosečna frekvencija 13 puta, odnosno malo više od četiri puta mesečno. Skoro svaka četvrta korpa u ovom periodu imala je neki proizvod iz ove kategorije. Keks i čokolada zajedno čine 79% količinskog učešća u slatkom programu. 

Supermarketi sa 30% količinskog učešća se izdvajaju kao najdominantniji format za kupovinu slatkiša. Zatim slede minimarketi i tradicionalne prodavnice sa po 25% i 20% učešća, respektivno. Diskontni lanci doprinose sa 12% a hipermarketi sa 8% učešća.  

Top tri brenda odnose 27% kupljene količine slatkog i to su abecednim redosledom: Plazma, Milka i Zlatni Pek. Plazma se izdvaja kao brend sa najvišom lojalnošću kupaca.  

Udeo privatnih marki je opao u odnosu na isti period prethodne godine i sad iznosi 14%. Udeo promocija je blago porastao i iznosi 35% u periodu od aprila do juna 2023. godine. 

O zdravlju nekog brenda nam govore osnovni ključni pokazatelji kao što su penetracija, frekvencija i kupljena količina. Međutim, poznavanjem prehrambenih navika kupaca možemo da razaznamo koje kategorije i brendovi se više ističu kod različitih tipova kupaca. U okviru GfK CPS segmentacije kupaca po prehrambenim navikama, izdvajamo pet tipova kupaca: Old Schoolers, kod kojih se čokolada količinski najviše ističe naspram totalnog količinskog učešća čokolade u kategoriji slatkiša. 

Napolitanke se izdvajaju kod Quick & Healthy Cooks i Green Enthusiasts. Masterchefovi natprosečno kupuju kroasane, dok kod Instant Eaters čokoladice imaju znatno viši količinski udeo naspram njihovog količinskog učešća na totalnom tržištu. 

O istraživanju 

GfK Panel domaćinstava u Srbiji već godinama kontinuirano prati FMCG potrošnju domaćinstava. Na godišnjem nivou, iz reprezentativnog uzorka domaćinstava, detaljne informacije o više od pola miliona FMCG korpi „slivaju“ se u našu bazu podataka, što nam omogućava iscrpan pregled i dubinsko razumevanje strukture i dinamike tržišta, kao i veliki broj analiza usmerenih ka pronalaženju odgovora na pitanja i probleme naših klijenata.